Главная Охрана труда в Украине Охрана труда в РФ Охрана труда
Главная > Правила, НД > НПАОП 27.0-1.01-08 ПРАВИЛА охорони праці в металургійній промисловості > XIV. Утримання, огляд, ремонт і очищення технологічного устаткування >
НПАОП 27.0-1.01-08 ПРАВИЛА охорони праці в металургійній промисловості

Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують проектування, будівництво, реконструкцію, виготовлення, монтаж, налагодження, ремонт, обстеження, технічне діагностування та експлуатацію устаткування на металургійних підприємствах і у виробничих цехах.

 Правила є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання, які використовують найману працю, що пов'язана з проектуванням, будівництвом, реконструкцією, виготовленням, монтажем, налагодженням, ремонтом, обстеженням, технічним діагностуванням і експлуатацією устаткування на металургійних підприємствах та у виробничих цехах усіх підгалузей чорної та кольорової металургії.

 

   НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охраны труда в металлургической промышленности по разделам (русский перевод)

 

Скачать украинскую и русскую версию документа можно здесь


 
 
Содержание

I. Сфера застосування
II. Позначення та скорочення
III. Загальні вимоги
IV. Територія підприємства. Будівлі та споруди
V. Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, водопостачання та каналізації, освітлення
VI. Загальні вимоги щодо створення безпечних умов праці
VII. Технологічна частина
VIII. Внутрішньозаводський і внутрішньоцеховий транспорт
IX. Вантажно-розвантажувальні роботи
X. Складське господарство
XI. Дрібнення, подрібнення та грохочення матеріалів
XII. Загальні вимоги до застосування кисню, азоту та аргону
XIII. Електробезпека
XIV. Утримання, огляд, ремонт і очищення технологічного устаткування

XIV. Утримання, огляд, ремонт і очищення технологічного устаткування

 1. Загальні вимоги безпеки

 1.1. Агрегати та устаткування металургійних цехів необхідно піддавати оглядам, обслуговуванню та ремонтам відповідно до вимог Порядку ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 06.12.2004 N 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2004 за N 1604/10203 (НПАОП 0.00-6.07-04), Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687 ( 687-2004-п ) (НПАОП 0.00-6.18-04), Положення про технічне обслуговування устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу, затвердженого наказом Міністерства промислової політики України від 15.06.2004 N 285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.2004 за N 807/9406, Правил охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20.08.2008 N 183, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.09.2008 за N 863/15554 (далі - НПАОП 27.1-1.06-08), стандартів підприємств та інших чинних нормативно-правових актів.

 1.2. Приймання та здачу кожної зміни необхідно супроводжувати перевіркою:

 справності устаткування;

 наявності та стану огороджень, захисних блокувань, сигналізації, контрольно-вимірювальних приладів, заземлень, засобів пожежогасіння;

 справності освітлення та вентиляційних установок.

 Результати огляду необхідно заносити в журнал приймання та здачі зміни. Виявлені несправності необхідно усунути.

 Не дозволяється відкривати кришки люків-лазів на димоходах під час роботи нагнітачів.

 1.3. Капітальні та поточні ремонти основного устаткування необхідно проводити за розробленим і затвердженим ПОР. ПОР - це гарантійний документ, що містить об'єктивний виклад технологічного процесу ремонту, послідовність виконання затверджених ремонтних робіт з технічним рішенням, перелік і черговість організаційно-технічних заходів з безпечного їх проведення. Необхідність складання ПОР визначає уповноважена посадова особа підприємства за нормативними документами, затвердженими роботодавцем. ПОР повинні бути визначені особи, відповідальні за дотримання вимог безпеки, та заходи із забезпечення безпеки під час проведення ремонту, а також порядок і послідовність виконання ремонтних робіт.

 1.4. ПОР повинен містити такі заходи із забезпечення безпечних умов праці як у період підготовки, так і під час проведення ремонту:

 визначення ремонтної зони;

 влаштування проїздів, проходів і переходів до об'єкта ремонту;

 огородження небезпечних зон;

 енергопостачання ремонтної зони;

 забезпечення безпечної експлуатації будівельних машин;

 забезпечення безпеки праці під час роботи у холодний період року та в інших особливих умовах;

 водопостачання, у тому числі для пиття та протипожежних цілей;

 влаштування складів і тимчасових санітарно-побутових будівель;

 електричне освітлення території складів, проїздів, тимчасових будівель, робочих місць;

 відключення існуючих і розведення тимчасових комунікацій;

 підготовку та схеми влаштування запобіжних, вказівних і заборонних знаків з охорони праці.

 1.5. На підприємстві повинен бути складений і затверджений роботодавцем перелік об'єктів і устаткування, ремонт яких необхідно проводити із застосуванням биркової системи, оформленням нарядів-допусків, а також ПОР.

 1.6. Перед початком ремонтних, монтажних робіт усі працівники, зайняті на ремонті, повинні бути ознайомлені з ПОР і пройти інструктаж з охорони праці. Проведення інструктажу необхідно зареєструвати у журналі (картці). У разі зміни умов праці у період ремонту (монтажу) необхідно проводити повторний інструктаж.

 Допуск працівників до роботи необхідно проводити тільки з дозволу виконавця робіт.

 1.7. У ПОР необхідно визначити зону ремонту та передбачити проходи до робочих місць, майстерень, а також до місць відпочинку працівників. За станом проходів і місць відпочинку протягом всього часу виконання ремонтних робіт повинен бути організований систематичний нагляд.

 Зону ремонту необхідно огородити від діючого устаткування та комунікацій, забезпечити знаками безпеки, плакатами, сигнальними засобами та освітленістю відповідно до норм. Місця виконання ремонтних робіт і всі проходи повинні бути освітлені згідно з діючими нормами. Сміття та відходи матеріалів повинні систематично прибиратися.

 1.8. Щоденно перед початком роботи виконавець робіт повинен перевірити наявність знаків безпеки, попереджувальних плакатів, стаціонарного та переносного освітлення на робочих місцях, справність інструменту, надійність кріплення підвісок, що знаходяться над робочим місцем, майданчиків, риштовань, перекриттів та інших пристроїв.

 1.9. Ширина майданчиків для виконання ремонтних робіт повинна бути не менше ніж 0,8 м. Висота від підлоги майданчика до низу конструктивних елементів або ліній комунікацій, що виступають, повинна бути не менше ніж 2 м при регулярному, та не менше ніж 1,8 м - при нерегулярному пересуванні працюючих.

 1.10. Для відпочинку працюючих повинні бути обладнані місця з кліматичними умовами, що відповідають вимогам СНиП 2.09.04-87.

 1.11. Передачу устаткування у ремонт і прийняття його з ремонту необхідно проводити згідно з вимогами підпункту 1.4 розділу XIV цих Правил.

 1.12. Складування та зберігання устаткування, металоконструкцій і матеріалів необхідно проводити на спеціальних майданчиках. Між штабелями на складах повинні бути передбачені проходи завширшки не менше ніж 1 м і проїзди, ширина яких залежить від габаритів транспортних засобів і вантажно-розвантажувальних механізмів. Висота штабеля для вогнетривких виробів не повинна перевищувати 1,7 м.

 1.13. Зупинка устаткування, агрегатів, апаратів і комунікацій для внутрішнього огляду, очищення та ремонту, а також їх пуск необхідно проводити з дотриманням вимог інструкцій, затверджених роботодавцем.

 1.14. Зупинене для внутрішнього огляду, очищення або ремонту устаткування (агрегати, апарати, комунікації) необхідно відключити від парових, водяних і технологічних трубопроводів, газоходів і джерел постачання електроенергії. На всіх трубопроводах повинні бути встановлені заглушки. Устаткування, агрегати, апарати та комунікації необхідно розвантажити від технологічних матеріалів.

 1.15. Перед ремонтом устаткування повинна бути відключена подача електроенергії споживачам, електросхеми розібрані, а на пусковому обладнанні або рукоятках рубильників вивішений плакат Не вмикати! Працюють люди!. Знімати попереджувальний, заборонний

плакати та включати устаткування та трубопроводи в роботу можна тільки з дозволу відповідального керівника робіт. Під час виконання ремонтних робіт необхідно застосовувати биркову систему.

 Допуск людей у зону ремонту без захисних касок не дозволяється.

 1.16. Агрегати, апарати та комунікації, що містять в собі в робочому режимі токсичні та вибухонебезпечні гази, пари та пил, перед початком ремонтних робіт необхідно продути, зробити аналіз повітряного середовища на вміст шкідливих та небезпечних речовин. Контрольні аналізи повітря необхідно проводити періодично під час ремонту.

 1.17. Заглушки, що встановлюються на трубопроводах, повинні мати хвостовики, що виступають за межі фланців. На хвостовику необхідно зазначити тиск, на який розрахована заглушка, та номер заглушки.

 1.18. Ремонт, регулювання приладів і засобів автоматизації повинні виконувати тільки працівники служби контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматизації.

 1.19. На устаткуванні та трубопроводах, що перебувають у ремонті, обстеженні або очищенні, необхідно вивішувати попереджувальні плакати: "Устаткування у ремонті", "Трубопровід у ремонті" тощо. Знімати попереджувальний плакат і включати устаткування або трубопроводи в роботу можна тільки з дозволу відповідального керівника ремонтних робіт.

 1.20. Усі роботи, що пов'язані з ремонтом, необхідно виконувати під керівництвом і наглядом відповідальних осіб, призначених роботодавцем.

 1.21. Проведення ремонтних робіт всередині нагрітого устаткування, газоводів і лежаків дозволяється лише після провітрювання з додержанням режиму праці згідно з ДСН 3.3.6.042-99 ( va042282-99 ) та у відповідних ЗІЗОД.

 У виняткових випадках ремонтні роботи дозволяється виконувати при температурі вище за 40 град.С. Порядок виконання таких робіт та заходи безпеки повинні бути регламентовані інструкцією з охорони праці, затвердженою роботодавцем.

 1.22. Вогневі роботи під час ремонту устаткування необхідно виконувати відповідно до вимог НАПБ А.01.001-04.

 1.23. Ремонтні роботи із застосуванням відкритого вогню у вибухо- і пожежонебезпечних приміщеннях необхідно проводити відповідно до вимог НПАОП 0.00-5.12-01.

 1.24. Проведення ремонтних робіт, що будуть виконуватися біля діючих ліній електропередач і підземних комунікацій, необхідно попередньо узгодити з відповідними службами та організаціями, що їх експлуатують, з розробкою заходів, що забезпечують безпеку під час виконання робіт на цих дільницях, з дотриманням вимог Державних санітарних норм і правил при виконанні робіт в невимкнених електроустановках з напругою до 750 кВ включно, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.07.97 N 198 ( v0198282-97 ), ДСН 3.3.6.096-2002, цих Правил та інших чинних нормативно-правових актів.

 1.25. Виконання робіт, де можуть з'явитися шкідливі гази, дозволяється за спеціальним допуском у присутності чергового газорятувальника з використанням ЗІЗОД.

 У разі виявлення підвищених концентрацій шкідливих домішок у повітрі на дільниці проведення ремонтних робіт усі працюючі на цій дільниці повинні бути виведені в безпечні місця.

 1.26. Під час виконання ремонтних робіт на висоті необхідно забезпечувати безпечний доступ до місця роботи влаштуванням драбин, риштувань, підвісних майданчиків та колисок відповідно до вимог СНиП III-4-80* изд. 1991 г. "Техника безопасности в строительстве", а роботи необхідно виконувати згідно з вимогами Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 N 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за N 573/13840 (НПАОП 0.00-1.15-07).

 У разі виконання робіт на висоті в два або більше ярусів між ними повинні бути влаштовані міцні перекриття. Під час виконання робіт на висоті без риштувань або колисок необхідно застосовувати запобіжні пояси.

 Риштування, драбини, підвісні майданчики та колиски після спорудження повинні бути прийняті спеціальною комісією з оформленням акта прийняття.

 1.27. Під час виконання робіт на висоті із застосуванням запобіжних поясів місце закріплення ланцюга (мотузки) пояса повинно бути зазначене відповідальним керівником робіт (виконавцем робіт) до початку виконання робіт.

 1.28. Запобіжні пояси повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.4.089-86 "ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия".

 1.29. Запобіжні пояси, поясні карабіни та запобіжні канати необхідно випробовувати не менше двох разів на рік. Після їх випробування необхідно складати акт. На кожному поясі та канаті повинні бути бирки із зазначенням інвентарного номера та наступного строку випробувань.

 1.30. Придатність запобіжного пояса, поясного карабіна та запобіжного каната необхідно визначати зовнішнім оглядом перед роботою та після кожного використання їх працівником, який користується ними.

 1.31. Ремонтні роботи, що виконуються на висоті більше ніж 5 м від поверхні землі, перекриття або настилу майданчика, повинні виконуватися персоналом, який має допуск до верхолазних робіт.

 1.32. Підіймання та переміщення конструкцій, устаткування, деталей тощо повинні бути механізовані та виключати їхнє падіння.

 Не дозволяється використовувати трубо- та газопроводи та їхні несучі конструкції як опори для підіймання вантажів.

 Демонтовані конструкції та устаткування необхідно складати із забезпеченням проходів, необхідних для виконання ремонтних робіт.

 1.33. Усі роботи з переміщення вантажів необхідно виконувати за розпорядженням та з дозволу посадової особи, відповідальної за безпечне виконання цих робіт.

 Під час проведення такелажних робіт з великогабаритними деталями всі інші роботи в цей час на даній дільниці повинні бути припинені.

 1.34. У місцях підіймання працюючих на риштування, підмостки та майданчики повинні бути вивішені плакати із зазначенням величини та схеми розміщення навантажень.

 1.35. Скидати з висоти конструкції, матеріали, устаткування та інші предмети не дозволяється. Бій цегли та сміття необхідно опускати по трубах або лотках, нижній кінець яких повинен знаходитися не вище ніж 1 м над землею (підлогою).

 1.36. Ремонтні роботи необхідно припинити, якщо:

 до устаткування, що ремонтується, підключена навіть частина діючого устаткування;

 виявлена невідповідність фактичного виконання робіт вимогам безпеки;

 з'явилася загроза для життя та здоров'я працюючих;

 змінено обсяг і характер робіт у такій мірі, що змінилися схеми відключення устаткування або умови їх виконання, а також у разі, якщо подано сигнал про аварію.

 1.37. Розбирати риштування необхідно зверху вниз по поверхах і ярусах. Перед розбиранням риштування необхідно очистити від сміття. Розбирання риштувань необхідно проводити під керівництвом осіб, відповідальних за проведення робіт.

 1.38. Після закінчення ремонту використані конструкції, пристрої, матеріали, інструменти та сміття необхідно прибрати з місця ремонту, всі огородження, запобіжні пристрої та блокування відновити, а ремонтний персонал вивести з місця виконання робіт.

 

 2. Ремонтні роботи, що виконуються підрядними організаціями

 2.1. Перед початком ремонтних робіт на території діючих підприємств, що виконуються підрядними організаціями за прямим договором із замовником, повинен бути оформлений акт-допуск.

 Акт-допуск необхідно складати відповідальними представниками підприємства та підрядної організації.

 Акт-допуск необхідно видавати на весь строк виконання ремонтних робіт або їх етапів. У разі зміни умов проведення робіт акт-допуск необхідно скасувати. Відновлення робіт дозволяється тільки після складання та видачі нового акта-допуску.

 2.2. Ремонтні роботи у діючих виробничих цехах, що виконуються силами підрядних організацій, необхідно виконувати за нарядом-допуском.

 Під час передачі підрядній організації для виконання ремонтних робіт виробничих дільниць, технологічних ліній або окремого устаткування як окремих виробничих дільниць підрядна організація повинна оформити наряд-допуск та забезпечити безпеку працюючих.

 2.3. Способи безпечного виконання ремонтних робіт повинні бути передбачені під час складання ПОР. Порядок і способи виконання ремонтних робіт у всіх випадках необхідно узгоджувати з експлуатаційним персоналом, а ремонтні роботи виконувати під керівництвом і наглядом відповідального за їх виконання.

 2.4. Перед початком ремонтних робіт у небезпечних місцях на діючому виробництві адміністрація підприємства повинна розробити, включити в наряд-допуск та виконати необхідні заходи із забезпечення безпечних умов праці.

 Контроль за наявністю та рівнями шкідливих виробничих факторів у діючих цехах, у тому числі аналіз газу в колодязях, тунелях та інших підземних спорудах, повинен здійснюватися працівниками, які пройшли відповідне навчання.

 

 3. Ремонт пічних агрегатів

 3.1. Роботи з ремонту пічних агрегатів необхідно виконувати згідно з вимогами правил безпеки в окремих металургійних виробництвах і цих Правил.

 3.2. Ремонтні роботи всередині печей необхідно проводити за нарядом-допуском після охолодження робочого майданчика.

 Відповідальний керівник та виконавець робіт повинні особисто перевірити виконання заходів безпеки та забезпечити працюючих необхідними для робіт засобами механізації, пристосуваннями, інструментом, трапами, настилами та засобами індивідуального захисту.

 3.3. Роботи, пов'язані з перебуванням працюючих всередині печі, необхідно проводити з дотриманням таких вимог:

 вентиляція робочих місць повинна забезпечувати дотримання концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони згідно з вимогами санітарних норм. Стан повітряного середовища необхідно контролювати перед початком і в процесі виконання ремонтних робіт;

 для робітників, які працюють усередині печі, необхідно передбачити помости або підвісні колиски. Виконувати роботи, стоячи на матеріалах, не дозволяється;

 під час виконання робіт у газонебезпечних місцях необхідно заздалегідь сповістити газорятувальну станцію.

 3.4. Під час роботи в печах, лежаках, топках і каналах двері, шибери, заслінки та кришки люків необхідно надійно закріпити у відкритому положенні.

 3.5. Для очищення газоходів і верхніх частин димових труб необхідно влаштувати спеціальні містки, драбини, трапи та інші пристосування, що забезпечують безпеку робіт на даних дільницях.

 3.6. Під час зупинки печі допускати працюючих під частини склепіння, стінок і арок можна тільки після обвалення кладки, що підлягає заміні.

 Перед допуском працівників у робочий простір печі кришки завалочних вікон необхідно зняти.

 3.7. Під час розбирання стінок залишати у висячому стані та у нестійкому положенні рами та інші частини арматури печі не дозволяється.

 3.8. Перед проведенням вибухових робіт у шлаковиках вертикальні канали та вікна шлаковиків необхідно закрити. Небезпечна зона повинна визначатися проектом вибухових робіт і в період проведення вибухів повинна бути оточена сигнальниками.

 3.9. Під час розбирання склепінь верхньої та нижньої частин печі ставати на склепіння не дозволяється.

 Перед початком розбирання склепіння головок печі працівники із шлаковиків повинні бути виведені.

 3.10. Виламувати футеровку шляхом пробивання бокової штраби (канавки) з наступним обваленням кладки у верхній частині печі необхідно після перевірки щупом щільності прилягання футеровки до корпусу печі.

 Якщо футеровка відійшла від корпусу печі або змістилася по периметру корпусу, її необхідно розібрати. Розбирання необхідно проводити ступінчасто зверху вниз.

 3.11. Пробивання бокової штраби необхідно проводити окремими ділянками довжиною не більше ніж 1 м з наступним обваленням кладки верхньої частини печі на підрізаних ділянках.

 Пробивання необхідно починати з холодного кінця футерованої ділянки печі.

 3.12. Під час обвалення верхньої частини кладки працівники повинні перебувати під очищеною від футеровки частиною печі або під ділянкою, що не виламується, але не ближче ніж 1,5 м від зони обвалювання.

 3.13. Металеві розпори (домкрати), що застосовуються під час виконання футерувальних робіт, повинні бути інвентарними. Застосовувати дерев'яні, а також складені з кількох частин розпори не дозволяється.

 3.14. У разі безрозпірного кріплення футеровки на кожний комплект безрозпірного кріплення повинен бути паспорт із зазначенням допустимого навантаження. Використовувати несправні кріплення не дозволяється.

 Відповідальний керівник повинен уважно перевіряти якість приварювання гайок та пластин безрозпірного кріплення.

 3.15. Кладка склепінь верхнього та нижнього споруджень може проводитися тільки після огляду стану та правильності встановлення опалубки.

 3.16. Видалення стояків з-під кружалів, зняття болтів, гайок, клинів під час розбирання опалубки дозволяється тільки під наглядом посадової особи, відповідальної за проведення робіт. На печах з кріпленням склепінь тягами видалення опалубки склепінь до затягання тяг не дозволяється.

 3.17. Під час проведення холодних ремонтів печей необхідно проводити ревізію та ремонт системи випарювального охолодження арматури з наступним записом у спеціальному журналі.

 3.18. Під час проведення гарячого ремонту склепіння печі подачу палива у піч необхідно припинити. Температура поверхні склепіння не повинна перевищувати 43 град.С.

 3.19. До проведення гарячих ремонтів допускаються лише ті працівники, які пройшли попередній медичний огляд та не мають протипоказань для виконання робіт в умовах дії підвищених температур і забезпечені відповідними ЗІЗ.

 Проводити гарячий ремонт футеровки печі за зоною спікання та руйнувати привари водяним струменем не дозволяється.

 3.20. Для виконання ремонтних робіт та огляду шлаковиків, колодязів, лежаків та інших небезпечних об'єктів печей повинна бути призначена бригада не менше як з трьох працівників, один з яких - спостерігач - повинен перебувати ззовні об'єкта. Роботи необхідно проводити під наглядом посадової особи, відповідальної за проведення робіт.

 3.21. Розпалювання печей після їх ремонту необхідно проводити з дозволу роботодавця у присутності особи, яка відповідає за безпечну експлуатацію газового господарства.

 3.22. Проводити гарячі та холодні ремонти електропечей допускається тільки після знеструмлення печі, після розбирання електричної схеми та встановлення заземлення. Під час гарячого ремонту відкритої печі необхідно, щоб колошник був засипаний холодною шихтою та закритий металевими щитами.

 3.23. Під час холодного ремонту електропечі необхідно зняти її склепіння або встановити огородження, що унеможливлює перебування людей під склепінням. Електродотримачі повинні бути надійно закріплені.

 3.24. У разі необхідності перебування працівників під противагами механізму підіймання електродів противаги необхідно закріпити так, щоб виключалося їх опускання вниз.

 3.25. Під час зупинки електропечі на плановий ремонт температурний та газовий режими зовнішнього повітря для ремонтного персоналу повинні відповідати вимогам санітарних норм.

 3.26. Не дозволяється проводити ремонтні роботи електрообладнання у вибухонебезпечних зонах. Ці роботи повинні виконуватися за ПОР спеціальною бригадою працівників під керівництвом відповідального виконавця робіт.

 3.27. Простір під піччю, що ремонтується, необхідно огороджувати. Прорізи між піччю та робочим майданчиком також повинні бути перекриті або огороджені.

 3.28. Роботи із зміни та прибирання футеровки печі повинні бути механізовані.

 3.29. Під час капітального ремонту рудовідновлювальної печі електроди необхідно підвісити на тросах або закріпити знизу металевими конструкціями. На рафінувальних печах електроди необхідно вийняти з головок електродотримачів і встановити у спеціальні стенди або надійно укласти на майданчику.

 3.30. Заходи безпеки під час охолодження дугових електропечей перед проведенням буровибухових робіт (коли печі зупиняються на капітальний ремонт) необхідно передбачати у ПОР.

 

 4. Ремонт устаткування та агрегатів у прокатному, трубному та метизному виробництвах

 4.1. Роботи з ремонту устаткування та агрегатів у прокатному, трубному та метизному виробництвах необхідно виконувати відповідно до вимог правил безпеки зазначених виробництв і цих Правил з обов'язковим забезпеченням працівників, зайнятих на зазначених роботах, відповідними засобами захисту.

 4.2. Перед початком ремонтних робіт необхідно:

 зняти кришку з нагрівального колодязя та провести охолодження робочого простору водою;

 з боку діючих нагрівальних колодязів на коліях наземно-дахових кранів встановити знімні тупики, що запобігають наїзду крана на чарунку, що ремонтується;

 оглянути стан склепінь, стін і металоконструкцій камер. У разі деформації металоконструкцій склепіння рекуператорів необхідно обвалити;

 провести відбір проб повітря для аналізу;

 огородити камери нагрівальних колодязів по всьому периметру.

 4.3. Ремонт наземно-дахових машин, зливковозів необхідно проводити на спеціальних дільницях.

 4.4. Ремонт агрегатів і колій зливкоподачі дозволяється тільки після вимкнення тролей, встановлення переносного заземлення з дотриманням вимог наряду-допуску та биркової системи.

 4.5. Ремонт рольгангів і шлеперів необхідно виконувати з дотриманням биркової системи та системи нарядів-допусків.

 4.6. Ремонт механізмів, що розташовані під підйомно-хитними столами, необхідно здійснювати в зупиненому стані. На час ремонту підйомно-хитний стіл необхідно надійно закріпити.

 4.7. Під час ремонту устаткування, що встановлене над тунелями, прорізи необхідно перекривати настилами, ґратами, а на ролики рольгангів і ґрати холодильників настеляти трапи.

 4.8. Під час ремонту моталок дрібносортних і дротових станів приймальні трубки (воронки) необхідно заглушити для запобігання потраплянню в них прокату.

 4.9. Ремонтувати обладнання гідравлічних пресів і насосно-акумуляторних станцій під тиском не дозволяється.

 4.10. На пресі попереднього формування труб під час ремонтних робіт біля пуансонів необхідно встановити пуансон на підставках, ресивер повинен бути розряджений, труби високого та середнього тиску необхідно від'єднати від одного з двох клапанів наповнення.

 4.11. Кислотні ванни перед ремонтом необхідно очистити від травильних або мийних розчинів, промити нейтралізуючим розчином і провітрити.

 

 5. Ремонт основного технологічного устаткування гірничорудного, збагачувального та агломераційного виробництв

 5.1. Виконувати роботу всередині устаткування з обертовими роторами дозволяється тільки після надійного закріплення відкритих кришок корпусів цього устаткування у положенні, що виключає можливість їх довільного закривання.

 5.2. Підіймання і спуск працівників під час проведення ремонтних робіт на дробарках необхідно проводити за допомогою драбин. Не дозволяється спуск людей у робочу зону без запобіжного пояса та запобіжної мотузки. Працівники повинні бути забезпечені відповідними засобами захисту.

 5.3. Під час заміни футеровки млинів необхідно передбачати пристрої, що виключають довільний поворот млинів.

 5.4. Під час зварювання та різання футерувальних плит усередині барабана млина необхідно здійснювати примусове провітрювання для забезпечення допустимого складу повітря.

 5.5. Устаткування, що працює в середовищі з токсичними реагентами, перед ремонтом необхідно ретельно очистити та знешкодити їх.

 5.6. Під час заміни конвеєрної стрічки та зшиванні кінців стрічок, ланцюгів, елеваторів ремонтні роботи необхідно виконувати із застосуванням такелажних пристосувань і пристроїв відповідної вантажопідйомності.

 

 6. Ремонт устаткування і агрегатів у вогнетривкому виробництві

 6.1. Обертову піч або барабан перед початком ремонту необхідно зафіксувати за допомогою гальмівних пристроїв. Після відкатки гарячої головки печі проріз пересипної камери необхідно закрити.

 6.2. Перед початком ремонту вздовж корпусу печі та холодильного барабана зверху необхідно встановити тросик діаметром 11,5-15,5 мм.

 6.3. Перед допуском працівників у піч необхідно перевірити надійність кладки, збити "навари" та кладку, що зависла. Працівники повинні бути забезпечені відповідними засобами захисту.

 6.4. Перед поворотом печі або холодильного барабана транспортери для подачі вогнетривів необхідно знеструмити, працівників із печі або холодильного барабана вивести, виставити охорону, огородження. У печі або холодильному барабані дозволяється перебувати не менше двох працівників.

 6.5. Газоходи перед ремонтом футеровки необхідно відключити та провентилювати.

 6.6. Ремонти вагонів тунельних печей необхідно проводити у спеціальних приміщеннях, обладнаних вантажопідіймальними транспортними засобами та оглядовими ямами.

 Приміщення повинно бути обладнане вентиляцією.

 6.7. Ремонт стрічкових конвеєрів, дробарок, пресів, елеваторів, бігунів, скіпових підйомників та іншого устаткування вогнетривкого виробництва необхідно проводити з дотриманням биркової системи та системи нарядів-допусків, перелік робіт за даним положенням повинен бути складений у кожному цеху.

 

 7. Ремонт устаткування та агрегатів у коксохімічному виробництві

 7.1. Складні та трудомісткі капітальні та поточні ремонти основного технологічного устаткування коксохімічного виробництва, що потребують застосування комплексу вантажопідіймальних машин і пристроїв (крани, лебідки, щогли) з приведенням розрахунків, необхідно виконувати відповідно до опрацьованих та затверджених ПОР.

 7.2. Перед початком ремонту устаткування, машин, апаратів повинно бути проведено докладне обстеження стану несучих та підтримуючих конструкцій, вузлів для запобігання можливому їх обваленню в процесі ремонту та визначення послідовності виконання робіт.

 7.3. Усі роботи з відключення діючих апаратів, посудин і трубопроводів, а також очищення від залишків технологічних продуктів, продуктів пропарювання та інші підготовчі заходи необхідно виконувати експлуатаційним персоналом.

 Ремонтний персонал не повинен починати роботи, поки експлуатаційний персонал не виконає всіх зазначених операцій.

 7.4. Для внутрішнього освітлення апаратів, ємностей під час їх ремонту в діючих вибухо- та пожежонебезпечних цехах необхідно застосовувати світильники у вибухозахищеному виконанні.

 7.5. Усі роботи всередині апаратів, резервуарів, посудин і каналів необхідно виконувати працівниками із застосуванням шлангових протигазів. Каналізаційні колодязі перед спуском у них працівників необхідно провентилювати.

 Для виконання робіт у колодязях необхідно виділяти бригади у складі трьох чоловік, двоє з яких повинні перебувати на поверхні та наглядати за працюючим.

 Не дозволяється спускатися у колодязі без шлангового апарата та запобіжного пояса.

 7.6. Ремонти, що здійснюються в особливо небезпечних специфічних умовах (ремонт окремих печей на коксовій батареї, дверезнімальної машини або її колій в умовах безперервного руху гасильного вагона з гарячим коксом), необхідно виконувати з дотриманням спеціальних заходів безпеки, які необхідно передбачити в ПОР.

 7.7. Ремонтний персонал підрядних організацій, який виконує роботи в діючих цехах, повинен керуватися інструкціями з охорони праці, діючими в даному цеху.

 8. Ремонт вантажопідіймальних кранів

 8.1. На проведення ремонту вантажопідіймальних кранів необхідно видавати наряд-допуск у порядку, встановленому роботодавцем.

 8.2. Для безпечного ведення ремонту кранів необхідно передбачати зони ремонту, обладнані засобами механізації. Виведений у ремонт кран не дозволяється встановлювати у місцях проведення інших робіт. Під час встановлення крана над проходом останній необхідно закрити та вивісити на ньому попереджувальні плакати.

 8.3. На проведення ремонту металоконструкцій кранів підприємство, що виконує роботу, повинно мати технічні умови, що містять відомості про метали та зварювальні матеріали, що застосовуються, способи контролю якості зварювання, норми бракування зварних з'єднань і порядок приймання окремих вузлів і готових виробів.

 8.4. Ремонт несучих елементів металоконструкцій кранів із застосуванням зварювання необхідно виконувати на спеціалізованому підприємстві. Проведення ремонту металоконструкцій таких кранів силами власника дозволяється в окремих випадках за дозволом державного органу з нагляду за охороною праці.

 8.5. У місцях, де встановлено однобалкові та двобалкові підвісні крани, що не мають прохідних галерей і майданчиків для обслуговування механізмів, необхідно влаштовувати ремонтні майданчики, що дають змогу мати зручний і безпечний доступ до механізмів і електрообладнання кранів.

 У разі, якщо відстань від підлоги ремонтного майданчика до

нижніх частин крана менше ніж 1800 мм, двері для входу на ремонтний майданчик повинні бути обладнані замком і автоматичним електроблокуванням, що знімає напругу з головних проводів ремонтної дільниці.

 8.6. Настил ремонтних майданчиків повинен бути міцним (металевим або дерев'яним). Настил повинен бути на всю довжину та ширину майданчика.

 8.7. Використовувати металеві та залізобетонні конструкції споруд під час підіймання устаткування та металоконструкцій крана дозволяється тільки за умови перевірки шляхом розрахунку міцності цих конструкцій за наявності дозволу проектної організації.

 8.8. Працівники, які безпосередньо виконують операцію, повинні мати запобіжні пояси.

 Під час ремонту кранових колій на висоті карабін запобіжного пояса необхідно чіпляти за трос, що натягнений вздовж колії.

 8.9. Після ремонту металевих конструкцій вантажопідіймальної машини із заміною розрахункових елементів або вузлів необхідно провести позачерговий повний технічний огляд.

 Начальник управління

 організації державного

 нагляду в металургії,

 енергетиці, будівництві

Задать вопрос или оставить комментарий. Форум по охране труда
Ваше имя:

Ваша почта:

Необязательно (для уведомления)
Введите символы: *
captcha
Обновить
2010-2012 Все, что представлено на ohranatruda.in.ua, предназначено исключительно для ознакомительных целей. admin@ohranatruda.in.ua