Главная Охрана труда в Украине Охрана труда в РФ Охрана труда
Главная > Электробезопасность > НПАОП 40.1-1.01-97 Правил безпечної експлуатації електроустановок > 2. Нормативні посилання >
НПАОП 40.1-1.01-97 Правил безпечної експлуатації електроустановок

Правила безпечної експлуатації електроустановок (далі - Правила) поширюються на працівників, які виконують роботи в електроустановках Міністерства енергетики України (далі - Міненерго України).

Дотримання вимог цих Правил є обов'язковим у разі виконання робіт з монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції та експлуатації електроустановок електричних станцій, електричних і теплових мереж, електричної частини пристроїв ТАВ, ЗДТК, районних котелень, енергоремонтних та інших підприємств.

Вимоги цих Правил слід враховувати під час проектування та обслуговування електроустановок.

 

   НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безопасной эксплуатации электроустановок

 

Скачать украинскую и русскую версию документа можно здесь

Содержание

1. Галузь застосування
2. Нормативні посилання
3. Терміни, позначення, скорочення, визначення
4. Вимоги до працівників
5. Оперативне обслуговування та виконання робіт
6. Організаційні заходи
7. Технічні заходи, що створюють безпечні умови виконання робіт
8. Роботи у ВРУ та на ПЛ у зоні впливу електричного поля
9. Генератори*
10. Газомасляна система водневого охолодження генераторів. Електролізні установки
11. Електродвигуни
12. Комутаційні апарати та розподільче устаткування
13. Трансформатори струму, електродні котли, електрофільтри
14. Акумуляторні батареї
15. Кабельні лінії
16. Повітряні лінії електропередавання
17. Випробування та вимірювання
18. Засоби диспетчерського і технологічного керування
19. Електрична частина пристроїв теплової автоматики, теплотехнічних вимірювань і захистів
20. Роботи із застосуванням автомобілів, вантажопідіймальних машин, механізмів та драбин
21. Роботи, пов'язані з підніманням на риштування, помости, конструкції і обладнання
22. Робота відряджених працівників
23. Допуск працівників будівельно-монтажних організацій до робіт в діючих електроустановках і охоронній зоні ліній електропередавання
Додаток 1 Групи з електробезпеки працівників, які обслуговують електроустановки
Додаток 2 Форма наряду-допуску для виконання робіт в електроустановках і вказівки щодо його заповнення
Додаток 3 Порядок обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями
Додаток 4

2. Нормативні посилання

 

N п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мін'юсті

1

2

3

4

1

ДНАОП 0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.12.93 N 128

2

ДНАОП 0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 N 104

3

ДНАОП 0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 N 123

4

ДНАОП 0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94 N 45 Зареєстровано в Мін'юсті України 21 червня 1994 р. за N 136/345

5

ДНАОП 0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94 N 46 Зареєстровано в Мін'юсті України 28 липня 1994 р. за N 176/385

6

НАОП 1.1.10-1.02-83

Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей

Затверджено Міненерго СРСР 05.11.83 ЦК галузевої профспілки 26.10.83

7

НАОП 1.1.10-1.04-85

Правила безопасностипри работе с инструментом и приспособлениями

Затверджено Міненерго СРСР 30.04.85 ЦК галузевої профспілки 27.03.85

8

НАОП 1.1.10-1.07-82

Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках (издание 8-е)

Затверджено Міненерго СРСР 26.07.82

9

ГОСТ 12.1.002-84

ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах

 

10

ГОСТ 12.1.006-84*

ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

 

11

ГОСТ 12.1.013-78

ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования

 

12

ГОСТ 12.1.019-79*

ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

 

13

ГОСТ 12.2.032-78

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

 

14

ГОСТ 12.2.033-84

ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования

 

15

ГОСТ 12.3.032-84*

ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности

 

16

ГОСТ 12.4.026-76*

ССБТ. Цвета сигнальныеи знаки безопасности

 

17

ГОСТ 8050-85*

Двуокись углерода газообразная и жидкая.Технические условия

 

18

ГОСТ 9293-74*

Азот газообразный и жидкий. Технические условия

 

19

СНиП III-4-80*

Техника безопасности встроительстве

Затверджено постановою Держбуду СРСР 9.06.80 N 82

20

 

Правила устройства электроустановок. Шестое издание, переработанное и дополненное

М.: Энергоатомиздат, 1985

21

 

Правила охорони електричних мереж

Затверджено постановоюКабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. N 209

22

ГКД 34.12.102-95

Навчання, інструктаж і перевірка знань працівників підприємств, установ і організацій Міненерго України з питань охорони праці та експлуатації обладнання

Затверджено Міненерго України 08.09.95

23

 

Типовая инструкция потехнике безопасностидля персонала, обслуживающего кенотронные установки

Затверджено Міненерго СРСР 24.12.71

24

ГОСТ 12.1.051-90

ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В.

 

(Розділ 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 26 від 25.02.2000)

 

 

Задать вопрос или оставить комментарий. Форум по охране труда
Ваше имя:

Ваша почта:

Необязательно (для уведомления)
Введите символы: *
captcha
Обновить
2010-2012 Все, что представлено на ohranatruda.in.ua, предназначено исключительно для ознакомительных целей. admin@ohranatruda.in.ua
?>