Главная Охрана труда в Украине Охрана труда в РФ Охрана труда
Главная > Правила, НД > НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів > Додаток 1 Норми бракування сталевих канатів >
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють виготовлення, монтаж, експлуатацію, ремонт, реконструкцію та модернізацію ліфтів, підйомників та їх складових частин.

 

   НПАОП 0.00-1.02-08 ПРАВИЛА устройства и безопасной эксплуатации лифтов

 

Скачать украинскую и русскую версию документа можно здесь

Содержание

I. Сфера застосування
II. Нормативні посилання
III. Загальні положення
IV. Терміни та визначення понять
V. Небезпеки, пов'язані з експлуатацією ліфтів
VI. Вимоги безпеки до будови ліфтів
VII. Вимоги до виготовлення, реконструкції, модернізації, ремонту, монтажу і налагодження ліфтів
VIII. Вимоги до ліфтів, придбаних за кордоном
IX. Вимоги до експлуатації ліфтів
X. Будівельні підйомники
XI. Електричні багатокабінні пасажирські підйомники безперервної дії
XII. Порядок розслідування аварій та нещасних випадків
Додаток 1 Норми бракування сталевих канатів
Додаток 2 Огородження шахти ліфта
Додаток 3 Зразок заяви на реєстрацію ліфта
Додаток 4 Паспорт ліфта типовий
Додаток 5 Паспорт будівельного підйомника типовий
Додаток 6 Акт готовності будівельної частини ліфта

Додаток 1 Норми бракування сталевих канатів

до Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів

 

НОРМИ

бракування сталевих канатів

 

1. Бракування сталевих канатів, які перебувають в роботі, здійснюється за кількістю обривів дротин на довжині кроку сукання згідно з даними таблиці 1.

Таблиця 1

Норми бракування каната залежно від кількості обривів дротин на довжині одного кроку сукання каната

 

------------------------------------------------------------------

|  Вихідний коефіцієнт  |  Норма бракування (кількість обривів   |

|запасу міцності каната |дротин) на довжині одного кроку сукання |

|у співвідношенні D : d |  каната у залежності від конструкції   |

|                       |      каната та типу його сукання       |

|                       |----------------------------------------|

|                       |6 х 19 = 114 і одне |6 х 37 = 222 і одне|

|                       |органічне осердя та |органічне осердя   |

|                       |сукання             |та сукання         |

|                       +--------------------+-------------------|

|                       |хрестинне |однобічне|хрестинне|однобічне|

|-----------------------+----------+---------+---------+---------|

|До 9 включ.            |    14    |    7    |    23   |   12    |

|-----------------------+----------+---------+---------+---------|

|Більше 9 до 10 включ.  |    16    |    8    |    26   |   13    |

|-----------------------+----------+---------+---------+---------|

|Більше 10 до 12 включ. |    18    |    9    |    29   |   14    |

|-----------------------+----------+---------+---------+---------|

|Більше 12 до 14 включ. |    20    |   10    |    32   |   16    |

|-----------------------+----------+---------+---------+---------|

|Більше 14 до 16 включ. |    22    |   11    |    35   |   18    |

|-----------------------+----------+---------+---------+---------|

|Більше 16              |    24    |   12    |    38   |   19    |

------------------------------------------------------------------

 

2. Приклад визначення кроку сукання каната

На поверхні будь-якої сталки наносять мітку, від якої відлічують вздовж центральної осі каната стільки сталок, скільки їх є у перерізі каната (наприклад, шість у шестисталковому канаті), і на наступній після відліку сталці (у даному випадку на сьомій) наносять другу мітку.

Відстань між мітками приймають за крок сукання каната.

3. Бракування каната, виготовленого з дротин різного діаметра, конструкції 6 х 19 = 114 дротин з одним органічним осердям виконуються відповідно з даними, наведеними в першій графі таблиці 1. Кількість обривів як норма бракування приймається за умовну. Під час підрахунку обрив тонкої дротини приймається за 1,0, а обрив товстої дротини - за 1,7.

Приклад:

Якщо на довжині одного кроку сукання каната з початковим коефіцієнтом запасу міцності до 9 є 7 обривів тонких дротин і 5 обривів товстих дротин, то 7 х 1 + 5 х 1,7 = 15,5, тобто понад 14 (таблиця 1) і, отже, канат підлягає бракуванню.

4. Кількість дротин на одному кроці сукання як ознаку бракування каната, конструкція якого не вказана в таблиці 1, визначають за даними цієї таблиці для каната, найближчого за кількістю сталок і кількістю дротин у перерізі.

Приклад:

Для каната конструкції 8 х 19 = 152 дротин з одним органічним осердям найближчим є канат 6 х 19 = 114 дротин з одним органічним осердям.

Для визначення ознаки бракування слід дані таблиці 1 (кількість обривів на одному кроці сукання) для каната 6 х 19 = 114 дротин з одним органічним осердям помножити на коефіцієнт 96:72, де 96 і 72 - кількість дротин у зовнішніх шарах сталок одного і другого канатів.

5. У разі наявності у канатів поверхневого зношення або корозії дротин кількість обривів дротин на кроці сукання як ознака бракування повинна бути зменшена відповідно до даних таблиці 2.

 

Таблиця 2

Норми бракування каната залежно від поверхневого зношення або корозії

 

------------------------------------------------------------------

|Поверхневе зношення або корозія |  Кількість обривів дротин на  |

|     дротин на діаметрі, %      |   кроці сукання, % від норм,  |

|                                |     указаних у таблиці 1      |

|--------------------------------+-------------------------------|

|              10                |              85               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|              15                |              75               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|              20                |              70               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|              25                |              60               |

|--------------------------------+-------------------------------|

|          30 і більше           |              50               |

------------------------------------------------------------------

 

У разі зношення або корозії до 40% і більше початкового діаметра дротин канат повинен бути забракований.

Визначення зношення або корозії дротин за діаметром каната здійснюється мікрометром або іншим інструментом; у разі відсутності обірваних дротин вимірювання зношення або корозії не проводиться.

6. Якщо кабіна (противага) ліфта підвішена на двох окремих канатах, кожний з них бракується окремо, у разі цього дозволяється заміна одного більш зношеного каната.

7. Якщо кабіна (противага) ліфта підвішена на трьох і більше канатах, їх бракування здійснюється за середнім арифметичним значенням, визначеним за найбільшою кількістю обривів дротин на довжині одного кроку сукання кожного каната. Дозволяється у одного з канатів збільшена кількість обривів дротин, але не більше ніж на 50% проти норм, указаних у таблиці 1.

8. У разі наявності обривів, кількість яких не досягає бракувального показника, встановленого цими нормами, а також у разі наявності поверхневого зношення дротин канат допускається до роботи за умови:

- ретельного нагляду за його станом під час періодичних оглядів з записом результатів у журнал технічного обслуговування;

- заміни каната після досягнення ступеня зношення, вказаного в цих нормах.

9. У разі виявлення в канаті обірваної сталки або осердя канат підлягає заміні.Начальник Управління організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду          В.І.Іванченко

 

 

Задать вопрос или оставить комментарий. Форум по охране труда
Ваше имя:

Ваша почта:

Необязательно (для уведомления)
Введите символы: *
captcha
Обновить
2010-2012 Все, что представлено на ohranatruda.in.ua, предназначено исключительно для ознакомительных целей. admin@ohranatruda.in.ua