Главная Охрана труда в Украине Охрана труда в РФ Охрана труда
Главная > Электробезопасность > ПТЕЕС Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів > Додаток 1 Норми і методи випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів >
ПТЕЕС Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів установлюють основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації електроустановок та електрообладнання споживачів. Правила поширюються на діючі електроустановки напругою до 150 кВ включно, які належать споживачам електричної енергії, незалежно від форм власності та відомчої належності, а також на електроустановки населення напругою понад 1000 В.

Правила поширюються також на електроустановки до 1000 В, які перебувають на правах власності в населення, у частині застосування норм випробувань та вимірювання параметрів електрообладнання.

 

   ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Украины

Прикрепленные файлы (скачать)

 
 
Содержание

1. Загальні положення
2. Нормативні посилання
3. Терміни та визначення понять
4. Скорочення
5. Організація експлуатації електроустановок
6. Електрообладнання та електроустановки загального призначення
7. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Додаток 1 Норми і методи випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів
Додаток 2 Основні нормативно-технічні показники, які використовуються при проведенні випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів
Додаток 3 Перелік документів і розрахунків, що передаються споживачу під час приймання в експлуатацію електроустановок, розміщених у вибухонебезпечних зонах
Додаток 4 Порядок приймання в експлуатацію електроустановок, розміщених у вибухонебезпечних зонах
Додаток 5 Зміст оглядів та перевірок електрообладнання, розміщеного у вибухонебезпечних зонах залежно від виду вибухозахисту D, E, N, P, I, O, Q, S, M

Додаток 1 Норми і методи випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів

до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів

 

Таблиця 1. Силові трансформатори, автотрансформатори й масляні реактори (далі – трансформатори)

 

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Визначення умов увімкнення трансформатора

К

Трансформатори, що пройшли капітальний ремонт з повною або частковою заміною обмоток чи ізоляції, підлягають сушінню незалежно від результатів вимірювання. Трансформатори, що пройшли капітальний ремонт без заміни обмоток чи ізоляції, можуть бути ввімкненні в роботу без підсушування чи сушіння, якщо показники масла й ізоляції обмоток відповідають вимогам, наведеним у табл. 1 додатка 2, а також за дотримання умов перебування активної частини у повітрі. Тривалість робіт, пов'язаних з розгерметизацією бака, повинна бути не більше ніж: для трансформаторів напругою до 35 кВ – 24 год. при відносній вологості до 75 % і 16 год. при відносній вологості до 85 %;

для трансформаторів напругою 110 кВ і більше – 16 год. при відносній вологості до 75 % і 10 год. при відносній вологості до 85 %.

Якщо час огляду трансформатора перевищує вказаний, але не більше ніж у 2 рази, то має бути проведене контрольне підсушування трансформатора

У разі заповнення трансформаторів маслом з іншими характеристиками, ніж у злитою до ремонту, можуть спостерігатися зміни опору ізоляції і tg , що повинно враховуватися під час комплексної оцінки стану трансформаторів.

Умови ввімкнення сухих трансформаторів без сушіння визначаються відповідно до вказівок заводу-виробника

2. Вимірювання опору ізоляції:

 

Найменші допустимі значення опору ізоляції, за яких можливе ввімкнення трансформаторів у роботу після капітального ремонту, наведені в табл. 2 додатка 2.

Здійснюється як до ремонту, так і після його закінчення з урахуванням вимог примітки 3 до цієї таблиці.

1) обмоток з визначенням відношення R60/R15 (R60 опір ізоляції, виміряний через 60 с; R15 те саме через 15 с);

К, П, М

Під час поточного ремонту і міжремонтних випробувань значення опору ізоляції R60 і відношення R60/R15 не нормуються, але вони повинні враховуватися під час комплексного розгляду результатів вимірювань усіх параметрів ізоляції та порівнюватися з параметрами, отриманими раніше.

Вимірюється мегаомметром напругою 2500 В. Вимірювання проводиться за схемами, наведеними в табл. 3 додатка 2. Під час поточного ремонту вимірювання здійснюється, якщо для цього не потрібне розшиновування трансформатора. Для трансформаторів напругою до 150 кВ опір ізоляції рекомендується вимірювати за температури не нижче ніж 10° C.

2) ярмових балок, пресувальних кілець і доступних стяжних шпильок

К, П

Опір ізоляції не нормується

Вимірювання проводиться мегаомметром напругою 1000 В або 2500 В у масляних трансформаторах тільки під час капітального ремонту, а в сухих трансформаторах і під час поточного ремонту

3. Вимірювання тангенса кута діелектричних утрат tg  ізоляції обмоток

К, М

Для трансформаторів, які пройшли капітальний ремонт, допустимі значення, наведені в табл. 4 додатка 2; в експлуатації значення tg  не нормується, але враховується під час комплексної оцінки результатів вимірювання стану ізоляції

У разі міжремонтних випробувань вимірювання проводиться в силових трансформаторах напругою 110 кВ і вище або потужністю 31,5 МВА і більше.

У трансформаторах напругою до 150 кВ tg  рекомендується вимірювати за температури не нижче ніж 10° C. Вимірювання проводяться за схемами табл. 3 додатка 2. Див. також примітку 3 до цієї таблиці

4. Випробування підвищеною напругою промислової частоти:

К

Під час ремонту з повною заміною обмоток та ізоляції трансформатори випробовуються напругою, значення якої наведене в табл. 5 додатка 2.

Під час капітальних ремонтів без заміни обмоток та ізоляції випробування ізоляції обмоток маслонаповнених трансформаторів не обов'язкове. Випробування ізоляції сухих трансформаторів проводиться обов'язково.

1) ізоляції обмоток напругою 35 кВ і нижче разом з уводами;

 

Випробувальна напруга в разі часткової заміни обмоток приймається 90 % від наведеної в табл. 5 додатка 2, а в разі капітального ремонту без заміни обмоток та ізоляції або із заміною ізоляції, але без заміни обмоток, – 85 % від указаної в табл. 5 додатка 2. Тривалість випробування 1 хв.

 

2) ізоляції доступних для випробування стяжних шпильок, пресувальних кілець і ярмових балок

 

Випробовується напругою 1 кВ протягом 1 хв., якщо заводом-виробником не установлені більш жорсткі норми випробування

Випробування проводиться за необхідності під час огляду і ремонту активної частини

5. Вимірювання опору обмоток постійному струму

К, М

Допускається відхилення виміряного значення в межах 2 % від опору, отриманого на відповідних відгалуженнях інших фаз і від вихідних значень опору

Вимірювання проводиться на всіх відгалуженнях, якщо в заводському паспорті немає інших указівок і якщо спеціально для цього не треба виймати активну частину

6. Перевірка коефіцієнта трансформації

К

Допускається відхилення виміряного значення в межах 2 % від значень, отриманих на відповідних відгалуженнях інших фаз, або від вихідних даних. Крім того, для трансформаторів з РПН різниця коефіцієнтів трансформації не повинна бути більшою від значення ступеня регулювання

Перевірка проводиться на всіх відгалуженнях перемикального пристрою

7. Перевірка групи з'єднань обмоток трифазних трансформаторів і полярності виводів однофазних трансформаторів

К

Група з'єднань або полярність повинна відповідати паспортним даним і маркуванню заводу-виробника

Перевірка проводиться під час ремонту з частковою або повною заміною обмоток

8. Вимірювання струму і втрат неробочого ходу

К

Не нормується

Проводиться одне з наведених нижче вимірювань:

- при номінальній напрузі вимірюється струм неробочого ходу;

- при зниженій напрузі вимірюються втрати неробочого ходу за схемами, наведеними в заводській документації. Значення підведеної напруги повинно відповідати заводському

9. Оцінка стану перемикального пристрою

К

Проводиться відповідно до інструкцій заводу-виробника або нормативно-технічних документів

 

10. Випробування бака з радіаторами статичним тиском стовпа масла

К

Не повинно бути течі масла.

Трансформатори без розширника і герметизовані на маслощільність не випробовуються

Випробування проводиться тиском стовпа масла, висота якого над рівнем заповненого розширника приймається 0,6 м; для баків хвилястих і з пластинчатими радіаторами – 0,3 м.

Тривалість випробування не менше ніж 3 год. за температури масла не нижче ніж 10° C

11. Перевірка пристроїв охолодження

К

Пристрої охолодження повинні бути справними і відповідати вимогам інструкцій заводу-виробника

Перевірка проводиться відповідно до типових інструкцій і інструкцій заводу-виробника

12. Перевірка стану індикаторного силікагелю повітроосушувальних фільтрів

К, П, М

Силікагель повинен мати рівномірне блакитне забарвлення зерен. Зміна кольору зерен силікагелю на рожевий свідчить про його зволоження

 

13. Фазування трансформаторів

К

Чергування фаз повинно збігатися

Фазування проводиться після капітального ремонту, а також після змін у первинних колах

14. Випробування трансформаторного масла:

 

 

 

1) з бака трансформатора;

К, П, М

Масло випробовується за показниками, наведеними в пунктах 1 – 5 табл. 6 додатка 2. Вимірювання tg  масла проводиться у трансформаторах, які мають підвищене значення tg  ізоляції. Масло з трансформаторів з плівковим захистом повинно додатково випробовуватися: за показниками, наведеними в табл. 6 додатка 2 (пункти 7 і 8), з азотним захистом – за показниками табл. 6 додатка 2 (пункт 7)

Випробування проводяться:

- після капітальних ремонтів трансформаторів;

- не рідше ніж один раз на 5 років для трансформаторів потужністю понад 630 кВ·А, які працюють з термосифонними фільтрами;

- не рідше ніж один раз на 2 роки для трансформаторів потужністю понад 630 кВ·А, що працюють без термосифонних фільтрів.

У трансформаторів потужністю до 630 кВ·А проба оливи не відбирається. У разі незадовільних характеристик ізоляції здійснюються роботи з відновлення ізоляції, заміни масла та силікагелю у термосифонних фільтрах.

Контроль проводиться згідно з

РД 34.46.301-79 та РД 34.46.302-89.

2) з бака контактора РПН (відокремленого від масла трансформатора)

П, М

У трансформаторах напругою 110 кВ і вище, а також у трансформаторі з пристроєм РПН (PC, SDV) проводиться хроматографічний аналіз розчинених у маслі газів.

Масло слід замінювати:

- коли пробивна напруга нижча за 25 кВ у контакторах з ізоляцією 10 кВ, 30 кВ – з ізоляцією 35 кВ, 35 кВ – з ізоляцією 110 кВ;

- якщо в маслі виявлена вода (визначення якісне) або механічні домішки (визначення візуальне)

Випробування проводиться після певної кількості перемикань, указаних в інструкції з експлуатації даного перемикача, але не рідше ніж один раз на рік

15. Вимірювання опору короткого замикання (Zк) трансформатора

К, М

Значення Zк не повинні відрізнятись більше ніж на 3 % від вихідного значення або на 5 % від вирахуваного за паспортом

Вимірювання проводиться у трансформаторів напругою 110 кВ і вище потужністю 63 МВА і більше. Міжремонтні вимірювання проводяться після протікання струму КЗ через обмотки більшого ніж 70 % від допустимого за стандартами і ТУ

16. Випробування трансформаторів увімкненням поштовхом на номінальну напругу

К

У процесі 3 – 5-разового ввімкнення трансформатора на номінальну напругу і витримки під напругою протягом часу не менше ніж 30 хв. не повинно бути явищ, що вказують на незадовільний стан трансформатора

Трансформатори, змонтовані за схемою блока з генератором, умикаються в мережу з підніманням напруги від нуля

17. Випробування вводів

К, М

Проводиться відповідно до табл. 9 додатка 1

 

18. Перевірка вбудованих трансформаторів струму

К, М

Проводиться відповідно до табл. 20 додатка 1

(пункти 1, 3.2, 5 і 6)

 

 

К – для трансформаторів напругою 110 кВ і вище потужністю 63 МВА і більше проводиться вперше не пізніше ніж через 12 років після введення в експлуатацію з урахуванням результатів профілактичних випробувань, а надалі – за потреби, залежно від результатів випробувань і стану трансформаторів; для інших трансформаторів – за результатами випробувань та їх стану.

П – для трансформаторів, які регулюються під навантаженням (з РПН), проводиться один раз на рік; для трансформаторів без РПН:

головних трансформаторів підстанцій напругою 35 кВ і вище – не рідше ніж один раз на 2 роки; для інших трансформаторів – за необхідності, але не рідше ніж один раз на 4 роки; для трансформаторів, установлених у місцях посиленого забруднення, – згідно з виробничими інструкціями.

М – проводиться у терміни, установлені системою ТОР.

Випробування трансформаторного масла слід проводити відповідно до вказівок, наведених у пункті 14 цієї таблиці.

Примітки: 1. Випробування за пунктами 3, 6 – 8, 11, 15, 17 не обов'язкові для трансформаторів потужністю до 1000 кВА.

2. Випробування за пунктами 1, 3, 8 – 12, 14, 15, 17, 18 для сухих трансформаторів усіх потужностей не проводяться.

3. Вимірювання опору ізоляції, tg , повинні проводитися за однакової температури або приводитися до однієї температури. Значення tg , виміряні за температури ізоляції 20° C і вище, які не перевищують 1 %, уважаються задовільними, і їх перерахунок до вихідної температури не вимагається.

 

Таблиця 2. Напівпровідникові перетворювачі (далі – перетворювачі)

 

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Вимірювання опору ізоляції струмопровідних частин

К, М

Опір ізоляції повинен бути не менше ніж 5 МОм

Проводяться в холодному стані і за незаповненої системи охолодження для силової частини мегаомметром напругою
2500 В, для кіл вторинної комутації – мегаомметром напругою 1000 В. Усі тиристори (аноди, катоди, керуючі електроди), вентилі, конденсатори, обмотки трансформаторів на час випробувань слід закоротити, блоки системи керування необхідно вийняти з рознімів

2. Випробування підвищеною напругою промислової частоти ізоляції струмопровідних частин відносно корпусу та кіл, не пов'язаними між собою

К, М

Значення випробувальної напруги наведені в табл. 7 додатка 2.

Тривалість випробування 1 хв.

Силові кола змінної і постійної напруг на період випробування повинні бути електрично з'єднані. Усі тиристори (аноди, катоди, керуючі електроди), вентилі, конденсатори, обмотки трансформаторів на час випробувань слід закоротити, блоки системи керування необхідно вийняти з рознімів

3. Перевірка режимів роботи силових напівпровідникових приладів:

 

 

 

1) вимірювання опору анод-катод на всіх тиристорах (перевірка відсутності пробою);

К, П, М

Відхилення опору від середньоарифметичного значення не більше ніж 10 %.

Вимірюється омметром.

2) перевірка відсутності обриву у вентилях (вимірювання прямого і зворотного падіння напруги на вентилях);

К, М

Падіння напруги на вентилях повинно бути в межах даних заводу-виробника.

Вимірюється вольтметром або осцилографом за умови граничного струму перетворювача.

3) перевірка цілісності плавких вставок запобіжників;

К, М

Значення опору не нормується.

Вимірюється омметром.

4) вимірювання розподілення струмів між паралельними вітками тиристорів або вентилів;

К, П, М

Відхилення від середньоарифметичного значення напруги не більше ніж 10 %.

Вимірюється під час роботи перетворювача з номінальним струмом.

5) вимірювання розподілення напруги між послідовно включеними тиристорами і вентилями;

К, П, М

Відхилення від середньоарифметичного значення напруги не більше ніж 20 %.

Вимірюється під час роботи перетворювача з номінальним струмом.

6) вимірювання розподілення струмів між паралельно ввімкненими перетворювачами;

 

Відхилення від середнього розрахункового значення струму через перетворювач не більше ніж 10 %.

Вимірюється під час роботи перетворювача з номінальним струмом.

7) вимірювання розподілення струмів між гілками однойменних плеч паралельно ввімкнених перетворювачів

 

Відхилення від середнього розрахункового значення струму гілки однойменних плеч не більше ніж 20 %

Вимірюється під час роботи перетворювача з номінальним струмом

4. Перевірка трансформаторів агрегату (крім вимірювання опору обмоток)

К, М

Проводиться відповідно до пунктів 1 – 18, табл. 1 додатка 1 та інструкцій заводів-виробників

 

5. Вимірювання опору обмоток агрегату трансформатора (випрямного, послідовного та ін.)

К

Допускається відхилення від початкових даних у межах ±5 %

Показники вимірювань повинні бути приведені до температури вихідних даних

6. Перевірка системи керування тиристорами

К, П, М

Діапазон регулювання випрямленої напруги повинен відповідати вимогам заводу-виробника

Проводиться в обсязі і за методикою, передбаченою інструкціями заводу-виробника

7. Перевірка системи охолодження тиристорів і вентилів

К, П, М

Виконуються гідравлічні випробування підвищеним тиском води. Значення тиску та час випробування повинні відповідати нормам заводу-виробника

Проводиться в обсязі і за методикою, передбаченою інструкціями заводу-виробника

8. Знімання робочих регулювальних та динамічних характеристик

К

Відхилення від заданих характеристик повинні залишатися в межах, установлених заводом-виробником

Проводиться в обсязі і за методикою, передбаченою інструкціями заводу-виробника

9. Перевірка температури силових тиристорів, діодів, запобіжників, шин та інших елементів перетворювача

К, М

Температура не повинна перевищувати допустимих значень згідно з вимогами заводу-виробника

Перевірку рекомендується виконувати за допомогою тепловізора

10. Перевірка захисту агрегатів напругою до 1000 В (у системі живлення із заземленою нейтраллю)

К, П, М

У разі замикання на корпус струм однофазного короткого замикання повинен бути більшим від струму спрацювання найближчого захисного елемента для забезпечення необхідного коефіцієнта надійності згідно з пунктом 1.7.79 ПУЭ

Проводиться у перетворювачах напругою понад 42 В, які використовуються у небезпечних і особливо небезпечних умовах, а також у всіх перетворювачах напругою 380 В і більше безпосереднім вимірюванням струму однофазного замикання на корпус за допомогою спеціальних приладів або вимірюванням повного опору петлі "фаза-нуль" з подальшим визначенням струму однофазного короткого замикання

 

К, П, М – проводяться у терміни, установлені системою ТОР.

 

Таблиця 3. Силові конденсатори

 

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Зовнішній огляд

К, П

Перевіряється відсутність течі просочувальної рідини, пошкодження ізоляторів, здуття стінок корпусу

З експлуатації знімаються конденсатори, що мають краплинну течу, яку не можна усунути, пошкодження ізоляторів, здуття стінок корпусу

2. Вимірювання опору ізоляції

К, П

Опір ізоляції між виводами і корпусом повинен відповідати вимогам інструкції заводу-виробника

Вимірювання проводиться мегаомметром напругою 2500 В

3. Вимірювання ємності конденсатора

К, П

Допускається відхилення ємності від вихідних даних не більше ніж:

- на ±10 % для косинусних конденсаторів і конденсаторів поздовжньої компенсації;

- на ±5 % для конденсаторів зв'язку та конденсаторів дільників напруги

Вимірювання проводиться за температури 15 – 35° C

4. Випробування підвищеною напругою промислової частоти

К

Випробувальні напруги наведені в табл. 8 додатка 2. Тривалість випробування 10 с. За відсутності джерела струму достатньої потужності випробування підвищеною напругою промислової частоти може бути замінено випробуванням постійною напругою, значення якої повинно бути вдвічі вище вказаної в табл. 8 додатка 2

Випробування відносно корпусу проводиться при перемкнутих виводах конденсатора. Випробування конденсаторів відносно корпусу, що мають один вивід, з'єднаний з корпусом, не проводяться.

Необхідність проведення випробування конденсаторів підвищеною напругою визначається інструкцією заводу-виробника

5. Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат tg 

К

Виміряні значення tg  не повинні перевищувати 0,8 %

Вимірювання проводяться на конденсаторах зв'язку та конденсаторах для дільників напруги

 

К, П – проводяться у терміни, установлені системою ТОР, але не рідше ніж:

К – один раз на 8 років, П – один раз на рік.

 

Таблиця 4. Акумуляторні батареї

 

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Перевірка ємності відформованої акумуляторної батареї

К, П

Ємність, приведена до температури 20° C, повинна відповідати заводським даним

У разі зниження ємності батареї до значення 70 % від номінальної її необхідно відновити, а за неможливості відновлення – батарея підлягає заміні

2. Перевірка густини електроліту в кожному елементі батареї

К, П, М

Густина електроліту в кожному елементі для повністю зарядженої батареї в кінці зарядження та в режимі постійного підзарядження, приведена до температури 20° C, повинна бути:

- для акумуляторів типу СК – (1,205 ± 0,005) г/см3;

- для акумуляторів типу – СН (1,24 ± 0,005) г/см3.

Густина електроліту в кінці розрядження у справних акумуляторів повинна бути не менше ніж 1,145 г/см3 для справних акумуляторів типу С (СК) та 1,15 г/см3 – для СН.

Для інших типів батарей густина електроліту повинна відповідати заводським даним

Температура електроліту під час зарядження не повинна перевищувати 40° C для акумуляторів типу СК і 45° C – для акумуляторів типу СН

3. Хімічний аналіз електроліту

П

Дані аналізу наведені в табл. 9 додатка 2

Проводиться не рідше ніж один раз на 3 роки

4. Вимірювання напруги кожного елемента батареї

К, П, М

У батареї не повинно бути більше ніж 5 % відстаючих елементів. Відхилення напруги відстаючих елементів наприкінці розрядження повинно бути в межах

1 – 1,5 % від середньоарифметичного значення напруги решти елементів. Напруга кожного елемента батареї, що працює в режимі підзарядження, повинна бути (2,2 ± 0,05) В

Напруга в кінці розряду встановлюється у стандарті або технічних умовах на акумулятор (батарею) конкретного типу

5. Вимірювання опору ізоляції батареї

К, М

Опір ізоляції повинен бути не менше ніж:

- 15 кОм за напруги 24 В;

- 25 кОм за напруги 48 В;

- 30 кОм за напруги 60 В;

- 50 кОм за напруги 100 В;

- 100 кОм за напруги 220 В

 

6. Вимірювання висоти осаду (шламу) у кожному елементі батареї

М

Між поверхнею осаду і нижнім краєм позитивних пластин повинен бути вільний простір не менше ніж 10 мм

 

7. Перевірка напруги під час поштовхових струмів

К, М

Значення напруги на виводах батареї під час короткочасних (не більше ніж 5 с) розрядок струмом кратністю 1,5 – 2,5 від величини струму одногодинної розрядки без участі кінцевих елементів не повинно знижуватися більше ніж на 0,4 В на кожний елемент від напруги в момент, що передує поштовху струму. Під час перевірки підзарядний агрегат повинен бути вимкнений

Рекомендується виконувати один раз на рік

 

К – проводиться у терміни, установлені системою ТОР, при цьому хімічний аналіз проводиться не рідше ніж один раз на 3 роки.

П, М – проводяться за системою ТОР, але не рідше ніж: П – один раз на рік, М – один раз на місяць.

 

Таблиця 5. Силові кабельні лінії

 

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Перевірка цілісності та фазування жил

К, П

Усі жили повинні бути цілими і з відповідним фазуванням

Проводиться після закінчення монтажу, перемонтажу муфт тощо

2. Вимірювання опору ізоляції:

 

Тривалість вимірювання 1 хв.

Вимірювання проводять мегаомметром напругою 2500 В перед і після випробувань підвищеною напругою.

1) кабелі напругою 2 – 35 кВ;

П, М

Значення опору ізоляції не нормується

Вимірювання проводиться мегаомметром напругою 2500 В

2) кабелі напругою до 1 кВ

К

Значення опору ізоляції повинно бути не нижче ніж 0,5 МОм

 

3. Випробування підвищеною випрямленою напругою:

 

 

 

1) кабелі напругою до 35 кВ;

К, П

Значення випробної напруги наведені в табл. 10 додатка 2.

Тривалість випробування в процесі експлуатації – 5 хв.

Зростання струму витоку або його поштовхи під час випробування вказує на незадовільний стан ізоляції кабелю

Групові кабелі на підстанціях можуть випробовуватись без від'єднання від шин.

Випробування підвищеною напругою постійного струму кабелів, розташованих у межах одного розподільного пристрою чи будівлі, рекомендується проводити не частіше ніж раз на рік.

Випробування кабелів напругою до 1 кВ може проводитися мегаомметром напругою 2500 В протягом 1 хв

2) періодичність випробувань підвищеною випрямленою напругою

 

У процесі експлуатації випробування проводяться:

не частіше ніж раз на рік;

після проведення ремонтних робіт на кабелі;

після проведення земляних, будівельних та інших робіт, які могли призвести до пошкодження кабелю

 

4. Контроль осушення вертикальних ділянок кабелю

М

Різниця нагріву окремих точок не повинна перевищувати 2 – 3° C за навантаження близького до номінального

Проводиться на кабелях з просоченою паперовою ізоляцією напругою 20 – 35 кВ вимірюванням і порівнянням температур нагріву оболонки в різних точках вертикальної ділянки кабелю

5. Контроль заземлення кінцевих муфт

К

Повинні відповідати пункту 3 табл. 25 додатка 1.

Перевірка заземлення муфт кінцевих розробок проводиться візуально

Проводиться в металевих кінцевих розробках на лініях усіх напруг, крім ліній напругою до 1000 В із заземленою нейтраллю

6. Вимірювання блукаючих струмів

М

 

Вимірювання проводиться у кабелів, прокладених у районах розташування електрифікованого транспорту (метрополітену, трамваю, залізниці), два рази у перший рік експлуатації кабелю або електрифікованого транспорту, надалі – згідно з виробничими інструкціями. Вимірюються потенціали і струми на оболонках кабелів у контрольних точках, а також параметри пристрою електрозахисту

7. Визначення корозійності ґрунтів та вод

М

Оцінку корозійної активності ґрунтів і природних вод рекомендується здійснювати за даними хімічного аналізу середовища або методом втрати маси металу

Проводиться, якщо має місце пошкодження кабелів корозією і немає відомостей про корозійні умови траси. Оцінка корозійної активності проводиться згідно з вимогами ГОСТ 9.602-89

8. Вимірювання струму навантаження

М

Струмові навантаження повинні задовольняти вимогам ПУЭ

Необхідно проводити в період максимального навантаження лінії

9. Вимірювання температури кабелів

М

Температура кабелів не повинна перевищувати допустимі значення, установлені ПУЭ

Здійснюється відповідно до інструкції споживача на ділянках траси з найнижчою тепловіддачею

10. Перевірка чутливості захисту лінії напругою до 1000 В із заземленою нейтраллю

К, М

У разі замикання на металевий корпус кінцевої розробки струм однофазного короткого замикання повинен перевищувати номінальний струм плавкої вставки найближчого запобіжника або розчіплювача автоматичного вимикача. Перевищення не повинно бути меншим, ніж указано в ПУЭ

Перевірка проводиться шляхом безпосереднього вимірювання струму однофазного замикання на корпус заробки за допомогою спеціальних приладів або вимірюванням повного опору петлі "фаза-нуль" з подальшим визначенням струму однофазного замикання. Отриманий струм порівнюється з номінальним струмом захисного апарата лінії з урахуванням коефіцієнтів ПУЭ

 

К, П або М – проводяться у терміни, установлені системою ТОР, але не рідше ніж: К – один раз на 6 років, П або М – один раз на 3 роки.

 

Таблиця 6. Повітряні лінії електропередавання

 

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Перевірка охоронних зон ПЛ

П, М

Перевірка траси ПЛ:

- ширина просіки;

- висота дерев і кущів під ПЛ та – біля просіки;

- протипожежний стан траси.

Вимоги до просіки повинні відповідати вимогам ПУЭ. Періодичність оглядів визначається виробничими інструкціями

Згідно з ГКД 34.20.502-97 та Правил охорони електричних мереж

2. Контроль опор та їх елементів:

К, М

 

 

1) контроль положення опор;

 

Допустимі значення відхилення опор та їх елементів наведено в табл. 11 додатка 2.

 

2) контроль закріплення опор у ґрунті;

 

Заглиблення залізобетонних опор у ґрунт повинно бути не менше ніж:

для ПЛ 0,38 кВ – 1,5 м;

для ПЛ 6 – 20 кВ – 1,7 м;

Перевірку необхідно провести на 20 % проміжних опор та на всіх складних опорах. Допуски на розміщення збірних фундаментів наведені в табл. 12 додатка 2.

 

3) контроль стану фундаментів опор;

 

Перевірку необхідно провести на 2 – 3 % від загальної кількості опор.

Розміри сколів та тріщин фундаментів і відхилення розміщення анкерних болтів не повинні перевищувати значень, наведених у ГКД 34.20.502-97.

 

4) контроль відтяжок опор;

 

Значення тяжіння при відхиленні опор у межах допустимого не повинно відрізнятися від проектного більше ніж на 20 %.

Зменшення перерізу тросу відтяжки не повинно перевищувати 10 %.

Вимірювання проводиться згідно з ГКД 34.20.502-97

5) контроль дефектів залізобетонних опор і приставок;

 

Розміри тріщин, наскрізних отворів і значення прогинів стійок опор не повинні перевищувати значень, наведених у табл. 13 додаток 2.

 

6) контроль прогинів та корозійного зношення металоконструкцій опор;

 

Граничні значення допусків для прогинів елементів металевих опор та металевих деталей залізобетонних опор ПЛ напругою 35 кВ і вище становлять:

траверса опори – 1:300 від довжини траверси;

стояк або підкіс металевої опори – 1:750 від довжини стояка, але не більше 20 мм;

поясні кутники металевих опор – 1:750 від довжини елемента.

Відношення зменшеного перерізу металевого елемента (за рахунок корозії) до проектного значення перерізу не повинно бути менше ніж:

0,9 – для несучих елементів;

0,8 – для ненесучих елементів;

0,7 – для косинок.

 

7) контроль дерев'яних деталей опор

М

Вимірюються глибина та розміри зовнішнього і внутрішнього загнивання деталей опор

Контроль проводиться згідно з ГКД 34.20.502-97

3. Контроль проводів, грозозахисних тросів та лінійної арматури:

К, М

 

 

1) вимірювання відстаней від проводів і тросів;

 

Відстані від проводів і тросів до поверхні землі та до різних об'єктів і споруд повинні відповідати вимогам ПУЭ.

 

2) контроль стріл провисання проводів;

 

Стріла провисання не повинна відрізнятися від передбаченої проектом більше ніж на 5 %.

 

3) контроль перерізів проводів та грозозахисних тросів;

 

Різниця стріл провисання між проводами різних фаз не повинна перевищувати 10 % від проектного значення стріли провисання.

Допустимі зменшення площі перерізу проводів і грозозахисних тросів приймається у відповідності до ГКД 34.20.502-97.

 

4) контроль з'єднань проводів та грозозахисних тросів

 

Проводиться згідно з табл. 7 додатка 1

Тепловізійний контроль проводиться згідно з ГКД 34.20.302-2002

4. Контроль грозозахисних тросів з умонтованим волоконно-оптичним кабелем (ОКГТ)

П, М

Контроль відстаней від ОКГТ до проводів, стану заземлювальних спусків арматури ОКГТ і відсутності пошкоджень кабелю в місцях кріплення затискачів

 

5. Контроль ліній із самонесучими ізольованими проводами

П, М

Контроль стану ізоляції проводів, підтримувальних затискачів і захисних кожухів на з'єднувальних та відгалужувальних затискачах

 

6. Контроль ізоляторів та ізолювальних підвісок

К, М

Контроль фарфорових ізоляторів проводиться згідно з табл. 8 додатка 1.

Контроль ізоляторів під робочою напругою проводиться за допомогою вимірної штанги або штангою з постійним іскровим проміжком. Розподіл напруги по підвісних фарфорових ізоляторах гірлянди ВЛ 35 – 110 кВ наведений в табл. 16 додатка 2.

Тепловізійний контроль проводиться згідно з встановленими нормами та інструкціями заводів-виробників.

Контроль скляних ізоляторів проводиться зовнішнім оглядом

 

7. Перевірка заземлювальних пристроїв

П, К, М

Проводиться згідно з табл. 25 додатка 1

 

8. Перевірка трубчастих розрядників і захисних проміжків

К, М

Проводиться згідно з табл. 18 додатка 1

 

9. Перевірка обмежувачів перенапруги

К, М

Проводиться згідно з табл. 17 додатка 1

 

10. Контроль симетричності ємностей фаз ПЛ 6 – 35 кВ

 

Повітряні лінії напругою до 35 кВ, які вводяться, перевіряються на симетричність ємностей їх фаз відносно землі. Допустиме значення несиметрії визначається умовами введення в роботу дугогасних реакторів, компенсації ємнісного струму однофазного замикання нормованому значенню напруги несиметрії U0

Проводиться також після робіт на ПЛ, які могли призвести до порушення симетричності ємностей

11. Перевірка чутливості захисту лінії напругою до 1000 В із заземленою нейтраллю

К, М

У разі замикання на нульовий провід у кінці лінії повинен виникнути струм однофазного замикання, який перевищує номінальний струм плавкої вставки найближчого запобіжника або розчіплювача автоматичного вимикача.

Перевищення струму не повинно бути меншим за вказане в ПУЭ

Перевірка проводиться шляхом безпосереднього вимірювання струму однофазного короткого замикання або вимірювання повного опору петлі "фаза-нуль" з подальшим визначенням струму однофазного короткого замикання. Отриманий струм порівнюється з номінальним струмом захисного апарата лінії з урахуванням коефіцієнтів ПУЭ

 

К, М – проводяться у терміни, установлені системою ТОР.

 

Таблиця 7. Контактні з'єднання збірних та з'єднувальних шин, проводів і грозозахисних тросів

 

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Перевірка болтових контактних з'єднань:

 

 

 

1) контроль затягування болтів;

К

Перевірка проводиться згідно з інструкцією з їх монтажу (відповідно до типу застосовуваних затискачів).

Проводиться вибірково на 2 – 3 % з'єднань. За додатніх результатів перевірки можна обмежитися перевіреною кількістю з'єднань.

2) вимірювання перехідних опорів

К, М

На ПЛ опір ділянки провода із з'єднанням не повинен перевищувати більше ніж у 2 рази опір суцільного провода такої самої довжини.

Для з'єднань на підстанціях опір шини із з'єднанням не повинен перевищувати більше ніж у 1,2 рази опір суцільної шини такої самої довжини

Вимірювання проводиться:

- на ПЛ напругою 35 кВ і вище з неізольованим проводом;

- на шинах і струмопроводах на номінальний струм 1000 А і вище;

- на шинах ВРУ 35 кВ і вище

2. Контроль зварних контактних з'єднань:

1) виконаних із застосуванням термітних патронів;

К

У зварному з'єднанні не повинно бути:

- перепалення зовнішнього повиву провода або порушення зварки на згині;

- раковин у місці зварювання глибиною більше 6 мм для сталеалюмінієвих проводів перерізом 150 – 660 мм2.

 

2) жорстких збірних та з'єднувальних шин

 

У зварному з'єднанні не повинно бути тріщин, пропалень кратерів, непроварених ділянок шва

 

3. Контроль опресованих контактних з'єднань

К

Діаметр і довжина опресованої частини затискача повинні відповідати технологічним указівкам з монтажу.

На поверхні затискача не повинно бути тріщин, корозії та механічних пошкоджень

 

4. Контроль контактних з'єднань з овальними з'єднувальними затискачами

К

Розміри з'єднувальних затискачів повинні відповідати технологічним указівкам з їх монтажу. На поверхні затискачів не повинно бути тріщин, механічних пошкоджень, а на сталевих з'єднувальних затискачах корозії

Число витків скрутки затискачів сталеалюмінієвих і мідних проводів, що скручуються, повинно бути не менше ніж 4 і не більше ніж 4,5, а для затискачів типу СОАС-95-3 при з'єднанні проводів АЖ 70/39 – від 5 до 5,5 витків

 

К, М – провадяться у терміни, установлені системою ТОР, але К- не рідше ніж 1 раз на 8 років.

Примітка. Контактні з'єднання всіх виконань можна контролювати за допомогою тепловізора.

 

Таблиця 8. Підвісні та опорні ізолятори

 

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Контроль зовнішнього стану

К, М

Неперевищення значення площі та глибини допустимих сколів, зазначених у ГКД 34.20.302-2002

Ізолятори, що мають на ребрах поверхні сколи, дозволяється вводити в експлуатацію після відновленого ремонту

2. Вимірювання опору ізоляції підвісних та опорних багатоелементних ізоляторів

К, М

Опір кожного підвісного ізолятора або кожного елемента багатоелементного ізолятора повинен бути не менше ніж 300 МОм

Вимірювання проводиться мегаомметром напругою 2500 В

3. Випробування підвищеною напругою промислової частоти опорних одноелементних ізоляторів внутрішньої і зовнішньої установок

К, М

Значення випробувальних напруг наведені в табл. 14 додатка 2.

Тривалість випробування 1 хв.

Окремі ізолятори багатоелементних й підвісних ізоляторів, що вперше встановлюються, повинні випробовуватись напругою 50 кВ, прикладеною до кожного елемента ізолятора

4. Випробування підвищеною напругою промислової частоти або контроль за допомогою штанги підвісних та опорних багатоелементних ізоляторів

К, М

Значення випробувальних напруг наведені в табл. 14 додатка 2.

Тривалість випробування 1 хв.

Під час контролю за допомогою штанги ізолятор бракується, якщо на нього припадає напруга, менша за вказану в табл. 15 і 16 додатка 2

Поелементна сума напруг на гірляндах та опорних ізоляторах не повинна відрізнятися від фазної напруги більше ніж на 10 % для ізоляторів, змонтованих на металевих конструкціях та на 20 % – на дерев'яних конструкціях і опорах.

Контроль проводиться під робочою напругою під час температури навколишнього повітря не менше ніж +5° C за допомогою вимірювальної штанги або штанги з постійним іскровим проміжком

 

К, М – проводяться у терміни, установлені системою ТОР, але К – не рідше ніж один раз на 8 років.

 

Таблиця 9. Уводи і прохідні ізолятори

 

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Вимірювання опору ізоляції

К, М

Опір ізоляції повинен бути не менше ніж 500 МОм

Вимірюється опір ізоляції вимірювальної та останньої обкладок уводів з паперово-масляною ізоляцією відносно з'єднувальної втулки.

Вимірювання проводяться мегаомметром напругою 2500 В

2. Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат tg  і ємності ізоляції

К, М

Допустимі значення tg  наведені в табл. 17 додатка 2

Вимірювання проводиться у вводів з основною паперово-масляною, паперово-бакелітовою і твердою ізоляцією.

Вимірювання tg  у вводах з маслобар'єрною ізоляцією (крім малогабаритних вводів) не обов'язкове.

У вводах, що мають вивід від потенціометричного пристрою, вимірюються також tg  та ємність вимірювального конденсатора

3. Випробування підвищеною напругою промислової частоти

К, М

Значення випробувальної напруги наведені в табл. 14 додатка 2.

Уводи, установлені на силових трансформаторах, випробовуються разом з обмотками трансформаторів за нормами, наведеними в табл. 5 додатка 2.

Тривалість випробування для вводів, що випробовуються разом з обмотками трансформаторів, а також для вводів і прохідних ізоляторів з основною фарфоровою, паперово-масляною та масляною ізоляцією – 1 хв., для вводів та ізоляторів з органічних твердих матеріалів і кабельних мас – 5 хв

4. Перевірка ущільнення вводів

К

Проводиться в маслонаповнених негерметичних уводах з паперово-масляною ізоляцією на напругу 110 кВ і вище створенням у них надлишкового тиску масла 0,1 МПа (1 кгс/см2).

Тривалість випробування – 30 хв.

Під час випробування не повинно бути ознак протікання масла та зниження випробувального тиску. Допускається зниження тиску за час випробувань не більше ніж 5 кПа

5. Випробування масла з маслонаповнених уводів

К, М

Випробування проводяться за нормами та в обсязі, наведеними в табл. 6 додатка 2

 

6. Перевірка манометра

М

Манометр перевіряється в герметичних уводах порівнянням його показів з показами манометра, який атестувався. Допустиме відхилення показів манометра від атестованого повинне становити не більше ніж 10 % верхньої межі вимірювань

Перевірка проводиться в трьох оцифрованих точках шкали: на початку, у середині та в кінці

 

К – проводяться у терміни, установлені системою ТОР, але не рідше ніж один раз на 4 роки для вводів з паперово-масляною ізоляцією, для інших уводів – один раз на 8 років, М – у терміни, установлені системою ТОР.

 

Таблиця 10. Масляні та електромагнітні вимикачі

 

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Вимірювання опору ізоляції:

 

 

 

1) рухомих і направних частин, виконаних з органічних матеріалів;

К

Опір ізоляції повинен бути не нижче, ніж наведений в табл. 18 додатка 2.

Вимірювання проводиться мегаомметром напругою 2500 В.

2) електро-магнітних вимикачів з установленими дугогасними камерами;

К

Не нижче ніж 300 МОм.

Вимірювання проводиться мегаомметром напругою 2500 В.

3) вторинних кіл електромагнітів керування або електродвигунів заведення пружини

К, М

Не менше ніж 1 МОм

Вимірювання проводиться мегаомметром напругою 1000 В

2. Випробування вводів

К

Проводиться згідно з табл. 9 додатка 1

 

3. Оцінка стану внутрішньобакової ізоляції бакових масляних вимикачів напругою 35 кВ

К

Стан внутрішньобакової ізоляції оцінюють за значенням tg  уводів на повністю зібраному вимикачі відповідно до табл. 17 додатка 2.

Якщо виключення із схеми виміру tg  внутрішньобакової ізоляції знижує абсолютне значення tg  більше ніж на 5 %, ізоляція підлягає сушінню

 

4. Випробування підвищеною напругою промислової частоти вимикачів до 35 кВ включно:

К

Тривалість випробувань 1 хв.

 

1) кожного полюса відносно корпусу і двох інших полюсів;

 

Значення випробувальної напруги наведено в табл. 14 додатка 2.

 

2) міжконтактного розриву вимикачів 6 – 10 кВ;

 

Значення випробувальної напруги наведено в табл. 14 додатка 2.

 

3) ізоляції вторинних кіл і електромагнітів керування або електродвигунів заведення пружини

 

Випробування проводиться напругою 1000 В.

Випробування напругою промислової частоти можна замінити випробуванням мегаомметром напругою 2500 В

5. Вимірювання опору постійного струму:

К, П, М

 

 

1) струмопровідного контуру контактної системи;

 

Опір не повинен перевищувати значення, наведеного в паспорті на вимикач.

 

2) шунтувальних резисторів дугогасильних пристроїв;

 

Значення опору не повинно відрізнятися від наведеного в паспорті на вимикач більш ніж на 3 %.

 

3) електромагнітів керування

 

Значення опору повинно відповідати паспорту заводу-виробника

 

6. Перевірка параметрів:

К, П

Дані вимірювань повинні відповідати нормам заводу-виробника

 

1) хід рухомої частини;

 

 

 

2) хід у контактах (ужим);

 

 

 

3) неодночасність вмикання та розмикання контактів

 

 

 

7. Вимірювання швидкісних та часових параметрів вимикача

К, П

Дані вимірювань повинні відповідати паспорту заводу-виробника

У масляних вимикачах вимірювання проводяться при повністю залитому маслом вимикачі та номінальній напрузі на електромагнітах керування

8. Перевірка спрацьовування приводу на пониженій напрузі

К

Мінімальна напруга спрацьовування електромагнітів повинна бути не більше:

 

електро-

магніти вимкнення

електро-

магніти увімкнення

- при живленні приводу від джерела постійного струму;

0,7 Uном;

0,85 Uном;

- при живленні приводу від джерела змінного струму

0,65 Uном;

0,8 Uном;

 

 

 

9. Перевірка дії механізму вільного розчеплення приводу

К, М

Механізм вільного розчеплення повинен бути перевірений в роботі при ввімкненому положенні приводу і в двох-трьох проміжних його положеннях

Перевірка проводиться при номінальній напрузі на електромагнітах керування

10. Перевірка вимикача в складних циклах

К

Перевірці в циклі "увімкнення-вимкнення" (У-В) підлягають усі вимикачі.

Перевірці в циклах "вимкнення-увімкнення" (В-У) і "вимкнення-увімкнення-вимкнення" (В-У-В) підлягають вимикачі, які працюють у режимі АПВ

 

11. Перевірка трансформаторного масла з баків вимикача

К, М

Перевірка проводиться згідно з табл. 6 додатка 2

Після вимкнення короткого замикання потужністю, більшою за половину паспортного значення розривної потужності багатооб'ємних масляних вимикачів незалежно від напруги і малооб'ємних масляних вимикачів напругою 110 кВ і більше, проводиться випробування масла.

Масла з малооб'ємних вимикачів на всі класи напруг і бакових – напругою до 35 кВ після виконання допустимого числа комутацій замінюється свіжою

 

К, П, М – проводяться у терміни, установлені системою ТОР, але К – не рідше ніж один раз на 8 років.

 

Таблиця 11. Повітряні вимикачі

 

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Випробування та вимірювання вбудованих трансформаторів струму

М

Випробування та вимірювання необхідно провести згідно з табл. 20 додатка 1 (пункти 1, 3, 6)

 

2. Вимірювання опору ізоляції:

К

 

 

1) повітропроводів, опорних і рухомих частин, виконаних з органічних матеріалів;

 

Опір ізоляції наведений в табл. 18 додатка 2.

Вимірювання проводять мегаомметром напругою 2500 В.

2) багато елементних ізоляторів;

 

Проводяться згідно з пунктом 1

табл. 8 додатка 1.

Опір ізоляції не менше ніж 1 МОм

 

3) вторинних кіл та обмоток електромагнітів керування

 

 

Вимірювання проводять мегаомметром напругою 1000 В

3. Випробування підвищеною напругою промислової частоти вимикачів до 35 кВ:

опорної ізоляції полюсів вимикача

К

Тривалість випробування 1 хв.

Значення випробної напруги наведене в табл. 14 додатка 2

 

4. Вимірювання опору постійного струму:

 

 

 

1) струмопровідного контуру контактної системи;

К, П, М

Граничні величини опору контактів повинні відповідати нормам заводу-виробника.

Під час капітального ремонту окремо вимірюються контакти кожного розриву гасильної камери, відокремлювача, ножа тощо. Під час поточного і міжремонтного випробувань вимірюється опір кожного полюса; у разі перевищення нормованого опору вимірюється опір кожного елемента контактної системи, опори яких не повинні перевищувати нормовані значення більш ніж у 1,5 рази.

2) омічних дільників напруги;

К, П

Значення опорів повинні відповідати документації заводу-виробника.

3) електромагнітів керування

К, П, М

Опір повинен відповідати таким нормативним значенням:

- електромагніти типу ВВ-400-15 з форсуванням: перша обмотка (10 ± 1,5) Ом; друга обмотка (45 ± 2) Ом

- електромагніти заводу "Електроапарат" (0,39 ± 0,03) Ом

Опори резисторів у межах одного полюса не повинні відрізнятися між собою більше ніж допускається інструкцією заводу-виробника

5. Вимірювання конденсаторів полюсних дільників напруги (кута діелектричних втрат tg  і ємності С)

К

Виміряні ємності не повинні відрізнятися від початкових значень більше ніж на 10 %; значення tg  за температури 20° C не повинні перевищувати 0,8 %.

Опір ізоляції не нормується. Визначається для кожного типу вимикачів за даними заводу-виробника або даними початкових вимірювань

Ємності конденсаторів у межах одного полюса не повинні відрізнятися між собою більше, ніж допускається інструкцією заводу-виробника вимикачів

6. Перевірка характеристик вимикачів

К, П

Параметри характеристик вимикача повинні відповідати його паспорту або інструкції заводу-виробника

Види операцій і складних циклів, значення тиску повітря, за якими проводяться зняття характеристик вимикача, наведені в табл. 19 додатка 2

7. Перевірка спрацьовування приводу вимикача за зниженої напруги

К

Напруга спрацювання електромагнітів керування за найбільшого тиску повітря в баках не повинна перевищувати 65 % від номінальної

 

8. Перевірка механічних характеристик

К

Довжини тяг, проміжків, хід дугогасних пристроїв і вузлів у шафах керування регулюються згідно з вимогами інструкції заводу-виробника

 

 

К, П, М – проводяться у терміни, установлені системою ТОР, але К – не рідше ніж один раз на
6 років.

 

Таблиця 12. Елегазові вимикачі

 

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Вимірювання опору ізоляції:

 

 

 

1) опорної ізоляції та ізоляції складових елементів;

К

Опір ізоляції повинен бути не менше ніж для вимикачів напругою, МОм:

3 – 10 кВ – 1000;

15 – 150 кВ – 3000.

Вимірювання проводиться мегаомметром напругою 2500 В.

2) вторинних кіл електродвигунів заведення пружини або зарядження гідросистеми

К

Опір ізоляції повинен бути не менше ніж 1 МОм

Вимірювання проводиться мегаомметром напругою 1000 В

2. Випробування підвищеною напругою промислової частоти вимикачів до 35 кВ включно:

К, М

Тривалість випробування 1 хв., для ізоляції з органічних матеріалів – 5 хв.

 

1) ізоляції кожного полюса відносно корпусу і двох інших полюсів;

 

Значення випробної напруги наведені в табл. 14 додатка 2.

 

2) міжконтактного розриву вимикачів кВ

 

Значення випробної напруги наведені в табл. 14 додатка 2

 

3. Вимірювання опору постійного струму:

К, П, М

 

 

1) струмовідного контуру контактної системи;

 

Опір не повинен перевищувати значення, наведеного в документації заводу-виробника.

 

2) електромагнітів керування, їх шунтувальних резисторів та нагрівачів

 

Опір повинен відповідати паспорту заводу-виробника

 

4. Вимірювання конденсаторів полюсних дільників напруги (кута діелектричних втрат tg  і ємності С)

 

Дані вимірювань повинні відповідати паспорту заводу-виробника

 

5. Перевірка спрацювання густиноміра (давача густини елегазу)

 

Уставки густиноміра повинні відповідати заводській документації заводу-виробника

 

6. Перевірка спрацювання приводу вимикача за зниженої напруги

 

Напруга спрацювання не повинна перевищувати:

- електромагніту ввімкнення – 0,85 Uн;

- електромагніту вимкнення – 0,7 Uн

Для вимикачів з гідравлічним чи пневматичним приводами електромагніти керування повинні спрацьовувати за номінального та мінімального тиску

7. Перевірка часових характеристик вимикача:

К

Операції та цикли, у яких необхідно проводити вимірювання параметрів характеристик, значення параметрів повинні відповідати вимогам заводу-виробника.

Для вимикачів 3 – 10 кВ вимірювання проводять мілісекундоміром.

Для вимикачів 35, 110, 150 кВ – методом осцилографування

1) вимірювання часових характеристик під час операції увімкнення (У) та вимкнення (В);

 

Вимірювання параметрів характеристик слід проводити за номінального тиску елегазу в дугогасних камерах і номінальній напрузі на електромагнітах керування

 

2) перевірка характеристик у складних циклах "У-В", "В-У-В"

 

 

 

8. Вимірювання значення струму та тривалості обтікання електромагнітів керування (проводиться для вимикачів 35, 110 та 150 кВ)

К

Значення струму та тривалість обтікання електромагнітів повинні відповідати вимогам заводу-виробника. Вимірювання проводять методом осцилографування

 

9. Вимірювання часу заведення пружини або зарядки гідросистеми приводу

К

Заміряний час повинен відповідати вимогам заводу-виробника

 

10. Перевірка вимикачів 6,10 кВ 4 – 5-кратним увімкненням, вимкненням у циклах "У", "В", "У-В"

 

Надійна робота забезпечується за номінальної напруги оперативного струму

 

11. Контроль відсутності витікання елегазу

К, П, М

Контроль відсутності витікання елегазу слід проводити за показами штатних густиномірів або манометрів, а в разі потреби – за допомогою течошукача

У разі вимірювань тиску манометром його покази необхідно привести до навколишньої температури.

Для приведення користуються залежністю тиску елегазу від температури, яка наведена в інструкції заводу-виробника

12. Перевірка вмісту вологи в елегазі

К

Вміст вологи визначають на підставі вимірів точки роси.

Температура точки роси повинна бути не вище мінус 50° C

Вимірюванню підлягає елегаз, призначений для заповнення камер вимикача

13. Перевірка вбудованих трансформаторів струму

К

Перевірка проводиться згідно з табл. 20 додатка 1 (пункти 1, 3.2, 5, 6)

 

 

К, П, М – проводяться у терміни, установлені системою ТОР, а К – не рідше ніж один раз на 6 років.

 

Таблиця 13. Вакуумні вимикачі

 

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Вимірювання опору ізоляції:

К

 

 

1) опорної ізоляції складових елементів;

 

Опір ізоляції повинен бути не менше ніж 1000 МОм.

Вимірювання проводиться мегаомметром напругою 2500 В.

2) вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування (ЕМК)

 

Опір ізоляції повинен бути не нижче ніж 1 МОм

Вимірювання проводиться мегаомметром напругою 1000 В

2. Випробування підвищеною напругою промислової частоти:

К

Тривалість випробувань 1 хв., для ізоляції з органічних матеріалів 5 хв.

 

1) ізоляція кожного полюса відносно корпусу і двох інших полюсів;

 

Значення випробної напруги наведене в табл. 14 додатка 2.

 

2) міжконтактного розриву у вимкнутому положенні вимикача;

 

Значення випробної напруги наведене в табл. 14 додатка 2.

Випробувальна напруга подається на корпус вимикача протягом 1 хв.

3) ізоляції вторинних кіл і ЕМК

 

Випробування проводиться напругою 1000 В

Випробування напругою промислової частоти можна замінити випробуванням мегаомметром напругою 2500 В

3. Перевірка спрацювання приводу вимикача за зниженої напруги

 

Напруга спрацювання не повинна перевищувати:

- електромагніту ввімкнення – 0,85 Uн;

- електромагніту вимкнення – 0,7 Uн

 

4. Вимірювання часових характеристик вимикача

К

Власний час увімкнення та вимкнення повинен відповідати значенням, наведеним у паспорті на вимикач

Часові характеристики слід вимірювати на номінальній напрузі на ЕМК

5. Випробування вимикача багаторазовим увімкненням-вимиканням

К

Слід провести 3 – 4 операції увімкнення "У" та вимкнення "В", а також 2 – 3 цикли "У-В" без витримки часу між операціями

 

 

К, П, М – проводяться у терміни, установлені системою ТОР, але К – не рідше ніж один раз на 6 років.

 

Таблиця 14. Вимикачі навантаження

 

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Вимірювання опору ізоляції:

К

 

 

1) вимірювання опору ізоляції рухомих і направних частин, виконаних з органічних матеріалів;

 

Опір ізоляції повинен бути не нижче, ніж наведений у табл. 18 додаток 2.

Вимірювання проводиться мегаомметром напругою 2500 В.

2) вторинних кіл та електромагнітів керування

 

Опір ізоляції повинен бути не менше ніж 1 МОм

Вимірювання проводиться мегаомметром напругою 1000 В усіх елементів електричної схеми по відношенню до землі та інших електричних кіл

2. Випробування підвищеною напругою промислової частоти:

К

Тривалість випробування 1 хв.

 

1) ізоляції вимикача;

 

Значення випробної напруги наведене в табл. 14 додатка 2.

 

2) ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування

 

Напруга випробування 1000 В

Випробування напругою промислової частоти можна замінити випробуванням мегаомметром напругою 2500 В

3. Вимірювання опору постійного струму:

К

 

 

1) струмовідного контуру контактної системи;

 

Опір не повинен перевищувати вихідного значення більше ніж в 1,5 рази .

 

2) електромагнітів керування

 

Опір повинен відповідати вимогам заводу-виробника

 

4. Визначення ступеня зношення дугогасних вкладишів

К

Мінімальна товщина стінки вкладишів повинна бути в межах (0,5 – 1,0) мм

 

5. Визначення ступеня обгоряння контактів

К

Одночасне обгоряння рухомого і нерухомого дугогасильних контактів полюса не повинно призвести до зменшення відстані між головними контактами менше ніж 4 мм у момент змикання дугогасних контактів

 

6. Перевірка дії механізму вільного розчеплення

К

Перевіряється в роботі за ввімкненого положення приводу у двох-трьох проміжних його положеннях і на межі зони дії вільного розчеплення

 

7. Перевірка спрацювання привода за зниженої напруги

К

Перевірка проводиться згідно з пункту 8 табл. 10 додатку 1

 

8. Випробування вимикача багаторазовими увімкненнями і вимкненнями

К

Проводяться по три операції увімкнення та вимкнення

 

9. Випробування запобіжників

К

Проводиться згідно з табл. 15 додатку 1

 

 

К, М – проводяться у терміни, установлені системою ТОР, але К – не рідше ніж один раз на
8 років.

 

Таблиця 15. Запобіжники напругою понад 1000 В

 

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Випробування опорної ізоляції запобіжників підвищеною напругою промислової частоти

К

Випробна напруга наведена в табл. 14 додатка 2. Тривалість випробування 1 хв.

Випробування може виконуватися разом з випробуванням ізоляторів ошинування комірок

2. Визначення цілісності плавких вставок та струмообмежувальних опорів і їх відповідності проектним даним

М

Плавкі вставки і струмообмежувальні опори повинні бути каліброваними.

Номінальний струм плавкої вставки повинен відповідати проектним даним

Цілісність перевіряється омметром

 

К, М – проводяться у терміни, установлені системою ТОР, але К – не рідше ніж один раз на

8 років.

 

Таблиця 16. Роз'єднувачі, короткозамикачі та відокремлювачі

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Вимірювання опору ізоляції:

 

 

 

1) повідців і тяг, зроблених з органічних матеріалів;

К

Опір ізоляції повинен бути не нижче, ніж наведений в табл. 18 додатка 2.

Вимірювання проводиться мегаомметром напругою 2500 В.

2) вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування

 

Опір ізоляції повинен бути не менше, ніж 1 МОм

Вимірювання проводиться мегаомметром напругою 1000 В

2. Випробування підвищеною напругою промислової частоти:

К

Тривалість випробування 1 хв.

 

1) ізоляції роз'єднувачів, короткозамикачів та відокремлювачів;

 

Ізоляція, яка складається з одноелементних опорних фарфорових ізоляторів, випробовується за нормами, наведеними в табл. 14 додатка 2.

Для опорнострижневих ізоляторів електричне випробування не є обов'язковим

2) ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування

 

Випробування проводиться напругою 1000 В

 

3. Контроль багатоелементних ізоляторів

К, М

Контроль виконується відповідно до табл. 8 додатка 1

 

4. Вимірювання опору постійному струму:

 

 

 

1) струмовідного контуру контактної системи роз'єднувачів та відокремлювачів;

К

Значення опору повинно відповідати нормам заводу-виробника, а в разі їх відсутності – не перевищувати значення, наведені в табл. 20 додатка 2.

Вимірювання проводиться у роз'єднувачів та відокремлювачів напругою 35 кВ і вище, а також у роз'єднувачів струмом на 600 А і більше всіх напруг. У шинних роз'єднувачів вимірювання опору та пов'язані з цим зняття напруги з боку шин проводяться тільки у разі, якщо виявлена несправність контактів, наприклад потемніння, підвищений нагрів тощо

2) обмоток електромагнітів керування

К

Опір обмоток повинен відповідати даним заводу-виробника

 

5. Вимірювання зусилля витягування ножа з нерухомого контакту роз'єднувача або відокремлювача

К

Результати вимірювань повинні відповідати нормам заводу-виробника, а в разі їх відсутності – даним, наведеним у табл. 21 додатка 2

Рекомендується проводити у роз'єднувачів та відокремлювачів, які працюють при струмі понад 90 % від номінального значення.

Вимірювання проводиться за допомогою шаблона

6. Перевірка роботи роз'єднувача, короткозамикача та відокремлювача

К

Проводиться шляхом п'яти операцій увімкнення та вимкнення за номінальної напруги оперативного струму для апаратів з дистанційним керуванням, і такої самої кількості операцій – для апаратів з ручним керуванням

 

7. Вимірювання часових характеристик

К

Допускається відхилення виміряних часових характеристик від значень, наведених у табл. 22 додатка 2 в межах 10 %

Час руху рухомих частин визначається у короткозамикачів під час увімкнення та у відокремлювачів під час вимкнення

8. Перевірка роботи механічного блокування роз'єднувача

К

Блокування не повинно дозволяти оперувати ножами роз'єднувача при ввімкнених заземлювальних ножах

 

 

К – проводиться у терміни, установлені системою ТОР, але для короткозамикачів і відокремлювачів – не рідше ніж один раз на 3 роки, для роз'єднувачів – не рідше ніж один раз на
8 років, М – проводиться у терміни, що визначаються системою ТОР.

 

Таблиця 17. Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Вимірювання опору розрядників і обмежувачів перенапруг (ОПН)

К, М

Опір розрядника або його елемента, а також обмежувача перенапруг не повинен відрізнятись більш ніж на 30 % від вихідного значення

Вимірювання проводиться у розрядників і ОПН номінальною напругою 3 кВ і вище мегаомметром напругою 2500 В, у розрядників і ОПН номінальною напругою менше ніж 3 кВ – мегаомметром напругою 1000 В.

Вимірювання проводиться для електрообладнання внутрішньої установки 1 раз на 6 років, зовнішньої – не рідше ніж 1 раз на 3 роки

2. Вимірювання опору ізоляції ізолювальних основ розрядників і ОПН, на яких установлені регістратори спрацювання

К, М

Опір ізоляції повинен бути не менше ніж 1 МОм

Вимірювання проводиться мегаомметром напругою 1000 В, 2500 В

3. Перевірка елементів, що входять в комплект пристрою для вимірювання струму провідності обмежувачів перенапруг під робочою напругою

К

Виконується за методикою та нормами заводу-виробника

 

4. Вимірювання струму провідності (струму витоку) вентильних розрядників

К, М

Допустимі значення струмів наведені в табл. 23 додатка 2

Вимірювання проводиться за пульсації випрямленої напруги не більше ніж 10 % за методикою заводу-виробника один раз на 6 років, а також у разі, якщо під час вимірювання мегаомметром виявлено зміну опору розрядника на 30 % і більше порівняно з вихідними даними

5. Вимірювання струму провідності обмежувачів перенапруг

К, М

Значення струмів провідності ОПН повинні відповідати заводським даним

У процесі експлуатації для обмежувачів перенапруг 110 – 150 кВ вимірювання рекомендується проводити під робочою напругою один раз на рік перед початком грозового сезону. Результати вимірювань порівнюються з даними, одержаними на сусідніх фазах або на однотипних розрядниках інших приєднань, а для розрядників на напругу 110 кВ і більше – з результатами початкових вимірювань

6. Вимірювання пробивної напруги вентильних розрядників

К

Значення пробивної напруги наведені в табл. 24 додатка 2

Вимірювання проводиться тільки для розрядників, що не мають шунтувальних опорів, за методикою заводу-виробника

7. Перевірка герметичності розрядників

К

Перевірка проводиться під час розрідження 40 – 50 кПа (300 – 400 мм рт. ст.). Зміна тиску при перекритому вентилі за 1 – 2 год. не повинна перевищувати 0,07 кПа (0,5 мм рт. ст.)

Перевірка проводиться тільки після ремонту з розкриттям розрядника

8. Тепловізійний контроль вентильних розрядників та обмежувачів перенапруг з шунтувальними опорами та ОПН

К, М

 

Проводиться з періодичністю в електроустановках до 35 кВ 1 раз на 3 роки; 110 кВ та більше 1 раз на 2 роки

 

К – проводиться під час виводу в ремонт устаткування, до якого підключені розрядники, але не рідше ніж один раз на 6 років (вимірювання опору розрядників, що вимикаються на зимовий період, проводиться щорічно).

М – проводиться у терміни, встановлені системою ТОР.

 

Таблиця 18. Трубчасті розрядники

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Перевірка стану поверхні розрядника

К, П, М

Зовнішня поверхня не повинна мати опіків електричною дугою, тріщин, розшарувань і подряпин глибиною понад 0,5 мм на довжині більше 1/3 відстані між наконечниками

 

2. Вимірювання внутрішнього діаметру розрядника

К, П

Діаметр дугогасного каналу повинен відповідати даним, наведеним у табл. 25 додаток 2. Внутрішня порожнина газогенерувальної трубки не повинна мати тріщин або розшарувань

Вимірювання проводиться по довжині внутрішнього іскрового проміжку

3. Вимірювання внутрішнього іскрового проміжку

К, П

Збільшення внутрішнього іскрового проміжку в процесі експлуатації не повинно перевищувати значення, наведеного в табл. 25 додатка 2

 

4. Вимірювання зовнішнього іскрового проміжку

П, М

Зовнішній іскровий проміжок повинен відповідати даним, наведеним у табл. 25 додатка 2

 

5. Перевірка розташування зон вихлопу

П, М

Зони вихлопу розрядників різних фаз, закріплених за закритий кінець, не повинні перетинатися і в них не повинні бути елементи конструкцій та проводів, які мають потенціал, що відрізняється від потенціалу відкритого кінця розрядника

У разі заземлення вихлопних обойм розрядників допускається перетинання їхніх зон вихлопу

 

К, П, М – проводяться відповідно до системи ТОР, але П – не рідше ніж один раз на 3 роки.

 

Таблиця 19. Сухі реактори

 

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Вимірювання опору ізоляції обмоток відносно болтів кріплення

К, М

Опір ізоляції повинен бути не менше ніж:

- після капітального ремонту – 0,5 МОм;

- в експлуатації – 0,1 МОм

Вимірювання проводиться мегаомметром напругою 1000 В, 2500 В

2. Випробування опорних ізоляторів підвищеною напругою промислової частоти

К

Випробувальне значення напруги наведене в табл. 14 додатка 2.

Тривалість випробування 1 хв.

Випробування ізоляторів реакторів може проводитися разом з випробуванням ізоляторів ошиновки комірки

 

К, М – проводяться у терміни, установлені системою ТОР, але не рідше ніж К – один раз на
8 років,

М – один раз на 3 роки.

 

Таблиця 20. Вимірювальні трансформатори

 

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Вимірювання опору ізоляції:

К, М

 

 

1) основної ізоляції обмоток;

 

Опір ізоляції повинен бути не менше ніж 90 МОм для трансформаторів напруги серії НКФ. Для решти вимірювальних трансформаторів (у тому числі для трансформаторів струму) не нормується.

Вимірювання проводиться у трансформаторів напругою понад 1000 В мегаомметром напругою 2500 В.

2) вторинних обмоток

 

Значення опору ізоляції не нормується, але повинно бути не менше ніж 1 МОм разом з приєднаними до них колами

Вимірювання проводиться мегаомметром напругою 1000 В.

Оцінюючи стан вторинних обмоток, слід орієнтуватися на такі середні значення опору ізоляції справної обмотки: у вбудованих трансформаторів струму – 10 МОм, у виносних – 50 МОм

2. Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат tg  основної ізоляції обмоток трансформаторів струму

К, М

Допустимі значення tg  наведені в табл. 26 додатка 2

Вимірювання проводиться у трансформаторів струму напругою 35 кВ і вище.

Для оцінки стану ізоляції слід звертати увагу на характер зміни виміряних значень tg  і ємності в порівнянні з результатами попередніх вимірювань

3. Випробування підвищеною напругою промислової частоти:

 

 

 

1) основної ізоляції обмоток;

К

Значення випробувальної напруги наведені в табл. 14 додатка 2.

Для трансформаторів струму тривалість випробування 1 хв., якщо основна ізоляція фарфорова, рідка або паперомасляна, і 5 хв., якщо основна ізоляція складається з органічних твердих матеріалів або кабельних мас.

Для трансформаторів напруги тривалість випробування 1 хв.

Трансформатори напруги з ослабленою ізоляцією одного з виводів випробуванню не підлягають. Допускається випробовувати вимірювальні трансформатори разом з ошинуванням. У цьому разі випробувальна напруга приймається за нормами для вимірювальних трансформаторів. Випробування підвищеною напругою трансформаторів струму, з'єднаних із силовими кабелями напругою 6 – 10 кВ, проводиться без розшиновування разом з кабелями за нормами, прийнятими для силових кабелів. Випробування підвищеною напругою вимірювальних трансформаторів без розшиновування електрообладнання проводиться для кожної фази окремо, при заземлених двох інших фазах.

2) ізоляції вторинних обмоток

К, М

Випробування проводиться напругою 1000 В протягом 1 хв.

Ізоляція доступних стяжних болтів випробовується тільки в разі розкриття вимірювальних трансформаторів

4. Перевірка контрольних точок характеристики намагнічування трансформаторів струму

К

Перевіряються три точки характеристики намагнічування до початку насичення, але не вище ніж 1800 В.

Відхилення від заводських або вихідних значень не повинно перевищувати 10 %

За наявності в обмотках відгалужень контрольні точки перевіряються на робочому відгалуженні

5. Випробування трансформаторного масла

К, М

Випробування проводиться за пунктами 1 – 3 та 5 табл. 6 додатка 2, а в трансформаторах струму, які мають підвищене значення tg  ізоляції, крім того, – за пунктом 6 табл. 6 додатка 2

Випробування масла проводиться у вимірювальних трансформаторів напругою 35 кВ і вище.

Із вимірювальних трансформаторів напругою нижче ніж 35 кВ проба масла не відбирається, але в разі пониженого опору ізоляції трансформатора допускається повна заміна масла

6. Визначення похибки вимірних трансформаторів

*

Похибки не повинні бути вище вказаних у стандартах або технічних умовах

Перед визначенням похибки трансформатори струму повинні бути розмагнічені

-----------

* Міжповірочний інтервал трансформаторів визначається Держспоживстандартом.

К, М – проводяться у терміни, установлені системою ТОР, але К – не рідше ніж один раз на 8 років,
М – не рідше ніж один раз на 4 роки.

 

Таблиця 21. Комплектні розподільні установки* внутрішнього (КРУ) та зовнішнього (КРУЗ) розташування

 

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Вимірювання опору ізоляції:

К

 

 

1) первинних кіл викотного елемента виконаних з органічних матеріалів;

 

Опір ізоляції повністю зібраних кіл повинен бути не менше наведеного в табл. 18 додатка 2.

Вимірювання проводиться мегаомметром напругою 2500 В.

Фарфорова ізоляція перевіряється згідно з табл. 8 додатка 1.

2) вторинних кіл

 

Опір ізоляції повинен бути не менше ніж 1 МОм

Вимірювання проводиться мегаомметром напругою 1000 В

2. Випробування підвищеною напругою промислової частоти:

1) ізоляції первинних кіл викотного елемента;

2) ізоляції вторинних кіл

К

Значення випробувальної напруги наведене в табл. 14 додатка 2.

Тривалість випробування фарфорової ізоляції 1 хв., ізоляції з органічних матеріалів – 5 хв.

Випробування проводиться напругою 1000 В.

Тривалість випробування 1 хв.

Випробування напругою промислової частоти можна замінити випробуванням мегаомметром напругою 2500 В

3. Механічне регулювання:

 

 

 

1) рознімних контактів первинного кола викотних елементів (візків);

К

Сила натиснення кожної ламелі на нерухомий контакт або на шаблон повинна бути в межах 0,1 – 0,15 КН (10 – 15 кгс).

 

2) шторкового механізму, механічних блокувань, фіксаторів

К

Втичні контакти повинні бути відрегульовані згідно з вимогами заводу-виробника.

Провести чотири-п'ять операцій вкочування та викочування візка з вимикачем

 

4. Вимірювання опору постійному струму:

К

 

 

1) рознімних контактів первинного кола;

 

Опір рознімних контактів не повинен перевищувати значень, наведених в табл. 27 додатка 2.

 

2) рознімних контактів вторинних кіл

 

Опір рознімних контактів вторинних кіл не нормується

 

5. Контроль болтових з'єднань збірних шин

 

Проводиться згідно з табл. 7 додатка 1

 

6. Контроль зварних з'єднань збірних шин

 

У зварному з'єднанні не повинно бути тріщин, пропалювань, непроварів зварювального шва

 

------------

* Обсяг і норми випробувань елементів КРУ і КРУЗ (масляні вимикачі, вимірювальні трансформатори, вимикачі навантаження, вентильні розрядники, обмежувачі перенапруги, запобіжники, роз'єднувачі, кабелі тощо) наведені у відповідних таблицях додатка 1.

Крім того, у КРУ і КРУЗ напругою понад 1000 В необхідно провести перевірку елементів, указаних у цій таблиці.

К, М – проводяться у терміни, установлені системою ТОР, але К – не рідше ніж один раз на 6 років.

 

Таблиця 22. Електродвигуни змінного струму

 

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

 

1

2

3

4

 

1. Умови ввімкнення електродвигунів без сушіння визначається за опором ізоляції обмотки статора:

К, П

 

 

 

1) електродвигунів потужністю більше ніж 5 МВт;

К, П

За температури 10 – 30° C:

- опір ізоляції – не менше ніж 10 МОм на 1 кВ номінальної лінійної напруги;

- коефіцієнт абсорбції – не менше ніж 1,3.

Опір ізоляції вимірюється мегаомметром напругою 2500 В.

 

2) електродвигунів напругою більше ніж 1 кВ і потужністю до 5 МВт;

К, П

Значення опору ізоляції повинно бути не нижче ніж указано в табл. 28

додатка 2.

Коефіцієнт абсорбції:

- для електродвигунів з термореактивною ізоляцією – не менше ніж 1,3;

- для електродвигунів потужністю від 1 до 5 МВт включно, а також двигунів меншої потужності зовнішньої установки з мікалентною компаундованою ізоляцією – не менше ніж 1,2;

- для електродвигунів потужністю

менше ніж 1 МВт внутрішньої установки з мікалентною компаундованою ізоляцією не нормується.

Опір ізоляції вимірюється мегаомметром напругою 2500 В

3) електродвигунів напругою нижче ніж 1 кВ

К, П

Опір ізоляції – не менше ніж 1,0 МОм за температури 10 – 30° C

Вимірюється мегаомметром напругою:

- 500 В – для електродвигунів напругою до 500 В;

- 1000 В – для електродвигунів напругою до 1000 В

 

2. Вимірювання опору ізоляції:

 

 

 

 

1) обмотки ротора;

К, П

Опір ізоляції – не менше ніж 0,2 МОм за температури 10 – 30° C.

Вимірюється для синхронних двигунів і асинхронних двигунів з фазним ротором напругою 3 кВ і вищою або потужністю більшою, ніж 1 МВт мегаомметром напругою 1000 В.

 

2) термоіндикаторів із з'єднувальними проводами;

К

Опір ізоляції не нормується.

Вимірюється мегаомметром напругою 250 В.

 

3) підшипників

К

Опір ізоляції не нормується

В електродвигунів напругою 3 кВ і більше, підшипники яких мають ізоляцію відносно корпусу, вимірюється щодо фундаментної плити у повністю зібраних маслопроводах мегаомметром напругою 1000 В під час ремонтів з вийманням ротора

 

3. Випробування підвищеною напругою промислової частоти

К

Значення випробувальної напруги наведені в табл. 29 – 33 додатка 2.

За часткової заміни обмотки ротора в асинхронних електродвигунів з фазним ротором після з'єднання, паяння і бандажування значення випробної напруги приймається 1,5 Uрот.*, але не нижче 1000 В.

Тривалість випробування 1 хв.

Uрот. – напруга ротора, яка вказана в паспорті на електродвигун, або напруга на кільцях при розімкненому нерухомому роторі і повній напрузі на статорі

Випробування обмоток ротора і статора проводиться на повністю зібраному електродвигуні. Випробування обмоток статора проводиться для кожної фази окремо відносно заземленого корпусу при двох інших, з'єднаних з корпусом. У двигунів, які не мають окремо виводів кожної фази, проводять випробовування ізоляції всієї обмотки відносно корпусу

 

4. Вимірювання опору постійного струму:

К

 

 

 

1) обмоток статора та ротора;

 

Відхилення виміряних опорів обмоток фаз між собою або від вихідних значень повинні бути в межах 2 %. Значення опорів необхідно привести до одної температури.

Вимірюється в електродвигунів напругою 3000 В і вище і в електродвигунів потужністю 300 кВт і більше. Опір обмотки ротора вимірюється у синхронних електродвигунів та електродвигунів з фазним ротором.

 

2) реостатів і пускорегулювальних резисторів

 

Допускається відхилення опорів від вихідних значень у межах 10 %

Для реостатів і резисторів, що належать до електродвигунів напругою 3 кВ і вище, проводиться на всіх відгалуженнях.

Для двигунів напругою менше ніж 3 кВ вимірюється загальний опір реостатів і пускових резисторів та перевіряється цілісність відпайок

 

5. Випробування виткової ізоляції обмотки статора імпульсною напругою

К

Значення випробувальної напруги наведені в табл. 34 додатка 2.

Тривалість випробування 5 – 10 с

Випробовується в електродвигунів з жорсткими котушками або зі стержнями за повної або часткової заміни обмоток

 

6. Вимірювання зазорів між сталлю ротора та статора

К

В електродвигунів потужністю 100кВт і більше, у всіх електродвигунів відповідальних механізмів, а також в електродвигунів з виносними підшипниками ковзання відхилення розмірів повітряних зазорів у точках, розташованих за колом ротора та зсунутих одна відносно іншої на кут 90°, або у точках, спеціально передбачених під час виготовлення електродвигуна, повинні бути в межах 10 % середнього арифметичного значення зазору

Проводяться вимірювання, якщо дозволяє конструкція електродвигуна

 

7. Вимірювання зазорів у підшипниках ковзання

К

Збільшення зазорів у підшипниках ковзання більше, ніж значення, наведені у табл. 35 додатка 2, вказує на потребу перезаливання вкладень

 

 

8. Перевірка роботи електродвигуна на неробочому ході або з ненавантаженим механізмом

К

Струм неробочого ходу не повинен відрізнятися більше ніж на 10 % від значення, указаного в каталозі або в інструкції заводу-виробника.

Тривалість випробування 1 год.

Проводиться в електродвигунів напругою 3 кВ і вище та потужністю 100 кВт і більше

 

9. Вимірювання вібрації підшипників електродвигуна

К

Вертикальна та поперечна складові вібрації, виміряні на з'єднаних з механізмами електродвигунах, не повинні перевищувати значень, указаних в інструкціях заводів-виробників. За відсутності таких указівок необхідно керуватися табл. 36 додатка 2

Проводиться в електродвигунів напругою 3 кВ і вище та електродвигунів відповідальних механізмів

 

10. Вимірювання розбігу ротора в осьовому напрямку

К

Розбіг ротора в осьовому напрямку не повинен бути більше ніж 4 мм, якщо в інструкціях заводів-виробників не вказані інші норми

Проводиться в електродвигунів, які мають підшипники ковзання, відповідальних механізмів або в разі виймання ротора

 

11. Перевірка роботи електродвигуна з навантаженням

К

Перевірка проводиться з навантаженням електродвигуна не менше ніж 50 % від номінального

Проводиться в електродвигунів напругою понад 1 кВ або потужністю 300 кВт і більше

 

12. Гідравлічне випробування повітроохолоджувача

К

Випробування проводиться надлишковим тиском 0,2 – 0,25 МПа (2 – 2,5 кгс/см2), якщо відсутні інші вказівки заводу-виробника

 

 

13. Перевірка цілісності стержнів короткозамкнених роторів

К

Усі стержні короткозамкнених роторів повинні бути цілими

Проводиться в асинхронних електродвигунах потужністю 100 кВт і більше

 

14. Випробування сталі статора

К

За індукції 1 Тл питомі втрати сталі не повинні бути більше ніж 5 Вт/кг, найбільший нагрів зубців не повинен перевищувати 45° C, а найбільша різниця температури різних зубців не повинна перевищувати 30° C

Випробовується в електродвигунів потужністю більше ніж 40 кВт з жорсткими котушками або із стержнями після повної заміни обмоток

 

15. Випробування на нагрівання

К

Під час випробувань установлюється найбільша допустима в експлуатації температура згідно з вимогами чинних нормативних документів та вимог заводу-виробника

 

 

16. Випробування збудників

К

Проводиться у синхронних двигунів згідно з вимогами заводів-виробників

Тривалість випробування – 510 хв.

 

 

К – проводиться у терміни, установлені системою ТОР, а для двигунів відповідальних механізмів і тих, що експлуатуються в особливо небезпечних приміщеннях і приміщеннях з підвищеною небезпекою (щодо небезпеки ураження людей електричним струмом згідно з класифікацією, наведеною в ПУЭ), – не рідше ніж один раз на 2 роки.

П, М – проводяться у терміни, установлені системою ТОР.

 

Таблиця 23. Машини постійного струму

 

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Вимірювання опору ізоляції:

К, П

 

Опір ізоляції обмоток вимірюється відносно корпусу разом із з'єднаними з ними колами та кабелями.

1) обмоток;

 

Значення опору ізоляції обмоток повинно бути не менше, ніж наведено в табл. 37 додатка 2.

Вимірювання проводиться за номінальної напруги обмотки до 500 В мегаомметром напругою 500 В, а за номінальної напруги обмотки понад 500 В – мегаомметром напругою 1000 В.

2) бандажів

 

Значення опору ізоляції повинно бути не менше ніж 0,5 МОм

Опір ізоляції бандажів вимірюється відносно корпусу та утримуваних ним обмоток разом із з'єднаними з ними колами та кабелями

2. Випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти

К

Значення випробувальної напруги наведені в табл. 38 додатка 2.

Тривалість випробування 1 хв.

Не проводиться у машин потужністю до 200 кВт напругою до 440 В

3. Оцінка стану ізоляції обмоток машин перед увімкненням

К

Машини постійного струму вмикаються без сушіння при дотриманні таких умов:

- машини напругою до 500 В, якщо значення опору ізоляції обмоток є не менше ніж наведене в табл. 37 додатка 2;

- машини напругою понад 500 В, якщо значення опору ізоляції обмоток є не менше ніж наведено в табл. 37 додатка 2 і значення коефіцієнта абсорбції не менше ніж 1,2

 

4. Вимірювання опору постійного струму

К

Допустимі відхилення вимірювань опору наведені в табл. 39 додатка 2

Вимірювання проводяться у практично холодному стані машини

5. Зняття характеристик неробочого ходу і випробування виткової ізоляції

К

Відхилення знятої характеристики від вихідної не нормується. Під час випробування виткової ізоляції машин з числом полюсів більше чотирьох середня напруга між сусідніми колекторними пластинами не повинна перевищувати

24 В.

Тривалість випробування виткової ізоляції 5 хв

Характеристика неробочого ходу знімається у генераторів постійного струму. Збільшення напруги здійснюється до значення 130 % від номінальної

6. Вимірювання зазорів під полюсами

К

Відхилення зазорів у діаметрально протилежних точках допускається в межах 10 % середнього значення зазору

Вимірювання проводиться у генераторів, а також в електродвигунів потужністю понад 3 кВт

7. Перевірка роботи машини під час неробочого ходу

К

Струм неробочого ходу не нормується

Проводиться протягом не менше ніж 1 год.

8. Визначення меж регулювання частоти обертання

К

Межі регулювання обертів повинні відповідати технологічним вимогам механізму

Проводиться на неробочому ході та під навантаженням в електродвигунів, у яких можливе регулювання частоти обертання

 

К – проводиться у терміни, установлені системою ТОР, але для двигунів відповідальних механізмів і тих, що працюють у важких умовах (підвищена температура, забрудненість тощо), – не рідше ніж один раз на 2 роки.

П – проводиться у терміни, установлені системою ТОР.

 

Таблиця 24. Котли електродні

 

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Вимірювання опору стовпа води ізолювальні вставки

К, П або М

Опір стовпа води, Ом, у кожній із вставок повинен бути:

- не менше ніж 0,06 Uф n, де Uф – фазна напруга електродного котла, В;

№ – число ізолювальних вставок усіх котлів котельної;

- не менше ніж 200 № 

Вимірюється в котлах напругою понад 1000 В.

Вимірюється в котлах напругою до 1000 В

2. Вимірювання питомого опору живильної (мережної) води

К, М

При 20° C питомий опір повинен бути в межах, указаних заводом-виробником

Вимірюється перед пуском та під час зміни джерела водопостачання, а в разі водопостачання з відкритих водоймищ – не рідше ніж 4 рази на рік

3. Випробування підвищеною напругою промислової частоти:

К

Тривалість випробування 1 хв.

 

1) ізоляції корпусу котла разом з ізолювальними вставками, звільненими від води;

 

Значення випробувальної напруги наведене в табл. 14 додатка 2.

 

2) ізолювальних вставок

 

Проводиться двократною номінальною фазною напругою

 

4. Вимірювання опору ізоляції котла без води

К

Опір ізоляції повинен бути не менше ніж 0,5 МОм, якщо заводом-виробником не обумовлені жорсткіші вимоги

Вимірюється у положенні електродів при максимальній та мінімальній потужностях відносно корпусу мегаомметром напругою 2500 В

5. Перевірка дії захисної апаратури котла

К, П, М

Проводиться відповідно до інструкції споживача та інструкцій заводів-виробників

В електродних котлах напругою до 1000 В, що працюють в мережі із заземленою нейтраллю, повинен визначатися за допомогою спеціальних приладів безпосередньо струм однофазного короткого замикання на корпус або опір петлі "фаза-нуль" з подальшим визначенням струму короткого замикання. Одержаний струм повинен перевищувати номінальний струм захисного апарату не менше, ніж указано у ПУЭ

 

К, П або М – проводяться у терміни, установлені системою ТОР, але не рідше ніж К – один раз на рік, П або М – два рази на рік.

 

Таблиця 25. Заземлювальні пристрої

 

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Перевірка наявності та стану кіл між заземлювачами й елементами, що заземлюються, з'єднань природних заземлювачів зі заземлювальним пристроєм

К, П

Не повинно бути обривів і незадовільних контактів у проводі, що з'єднує елементи або нульовий провід із заземлювачами

Необхідно перевіряти після монтажу, переобладнання, ремонтів

Для заземлювальних пристроїв, що експлуатуються до 25 років – не рідше ніж один раз на 12 років, понад 25 років – не рідше ніж один раз на 6 років. У кранів перевірку наявності кола необхідно здійснювати не рідше ніж один раз на рік

2. Перевірка корозійного стану елементів заземлювального пристрою:

 

 

 

1) повітряних ліній;

К, М

Елемент заземлювача слід замінити, якщо його переріз зруйнований більше ніж на 50 %.

Огляд з розриттям ґрунту слід здійснювати вибірково на 2 % від загальної кількості опор із заземлювачами в населеній місцевості, на ділянках ПЛ з найбільш агресивними, зсувними, видувними або погано провідними ґрунтами – після монтажу, переобладнання, ремонтів, а також в експлуатації не рідше ніж один раз на 12 років. За рішенням особи, відповідальної за електрогосподарство, вибіркову перевірку корозійного стану заземлювачів можна здійснювати частіше. Після осідання, зсувів або видування ґрунту у зоні заземлювального пристрою повинні проводитися позачергові огляди з розриттям ґрунту.

2) електроустановок (крім повітряних ліній електропередавання)

К, П, М

Елемент заземлювача слід замінити, якщо його переріз зруйнований більше ніж на 50 %

Вибіркову перевірку елементів, що містяться в землі, з розриттям ґрунту слід здійснювати в місцях, де заземлювачі найбільше піддаються корозії, а також поблизу нейтралей силових трансформаторів, автотрансформаторів, короткозамикачів, заземлювальних вводів дугогасних реакторів, розрядників, обмежувачів перенапруг – не рідше ніж один раз на 12 років. У ЗРУ огляд елементів заземлювачів слід виконувати згідно з рішенням особи, відповідальної за електрогосподарство

3. Вимірювання опору заземлювального пристрою:

 

 

 

1) повітряних ліній напругою вище ніж 1000 В;

К, П

Допустиме значення опору заземлювальних пристроїв наведене в табл. 40 додатка 2.

Вимірювання слід проводити на всіх опорах з розрядниками, захисними проміжками, електрообладнанням, з повторними заземлювачами нульових проводів – після монтажу, переобладнання, ремонтів, в експлуатації не рідше ніж один раз на 6 років; на тросових опорах ліній напругою 110 – 150 кВ у разі виявлення на них слідів перекриття або руйнування ізоляторів електричною дугою. На інших опорах вимірювання слід проводити вибірково на 2 % від загальної кількості опор із заземлювачами в населеній місцевості і на ділянках з найбільш агресивними, зсувними ґрунтами і такими, що видуваються або мають погану провідність, після монтажу, переобладнання, ремонтів, в експлуатації не рідше ніж один раз на 12 років.

2) повітряних ліній напругою до 1000 В;

К, П

Допустиме значення опору наведене в табл. 40 додатка 2.

Вимірювання слід проводити на всіх опорах із заземлювачами грозозахисту та повторними заземленнями нульового проводу – після монтажу, переобладнання, ремонтів, в експлуатації не рідше ніж один раз на 6 років.

Для решти опор слід здійснювати вимірювання вибірково на 2 % від загальної кількості опор з заземлювачами в населеній місцевості, на ділянках ПЛ з найбільш агресивними, зсувними, видувними або погано провідними ґрунтами, після монтажу, переобладнання, ремонтів, в експлуатації не рідше ніж один раз на 12 років.

3) електроустановок (крім повітряних ліній)

К, П, М

Допустиме значення опору наведене в табл. 41 додатка 2

Вимірювання слід проводити після монтажу, переобладнання, ремонтів цих пристроїв, але не рідше ніж один раз на 12 років, а в умовах підвищеної небезпеки (ліфтів, пралень, лазень тощо) – не рідше ніж один раз на рік

4. Вимірювання напруги дотику

К, М

Допустимі значення напруги дотику:

500 В – при тривалості впливу напруги до 0,1 с;

400 В – до 0,2 с;

200 В – до 0,5 с;

130 В – до 0,7 с;

100 В – до 0,9 с;

65 В – 1,0 і більше.

Проміжні допустимі напруги в інтервалі часу від 0,1 до 1 с слід визначати інтерполяцією.

Залежність напруги дотику від допустимої тривалості її дії показана на рис. 1 додатка 2

Вимірювання слід проводити в електроустановках, виконаних згідно з нормами на напругу дотику, після монтажу, переобладнання, ремонтів заземлювального пристрою, але не рідше ніж один раз на 6 років. Вимірювання слід проводити при приєднання природних заземлювачах і тросах ПЛ. Напругу дотику слід вимірювати в контрольних точках, визначених проектом

5. Перевірка стану пробивних запобіжників в установках напругою до 1000 В

К, П

Запобіжники повинні бути справними

Перевірку слід проводити не рідше одного разу на 6 років, а також у разі їх спрацювання

6. Перевірка спрацювання захисту в електроустановках із заземленою нейтраллю

К, П, М

Відповідно до пункту 4 табл. 27 додатка 1

 

 

К, П, М – провадяться у терміни, установлені системою ТОР, але П – не рідше ніж один раз на 3 роки.

 

Таблиця 26. Стаціонарні, пересувні та переносні комплектні випробувальні установки

 

Найменування перевірки

Вид перевірки

Нормативне значення

Вказівки

1

2

3

4

1. Перевірка справності вимірювальних засобів і випробувальних трансформаторів

Виконується під час атестації випробувальної установки

Класи точності та коефіцієнти трансформації повинні відповідати паспорту.

Міжповірочний інтервал вимірювальних трансформаторів визначається Держспоживстандартом

Перевіряється точність вимірювання мостів, вимірювальних приладів та випробувальних пристроїв. Справність обмоток та вимірювальних трансформаторів оцінюється вимірюванням коефіцієнта трансформації та класу точності

2. Вимірювання опору ізоляції:

К

 

 

1) кіл і апаратури напругою понад 1000 В;

 

Опір ізоляції повинен відповідати вимогам заводу-виробника.

Вимірювання проводиться мегаомметром напругою 2500 В.

2) кіл і апаратури напругою до 1000 В

 

Опір повинен бути не менше ніж 1 МОм

Вимірювання проводиться мегаомметром напругою 1000 В

3. Випробування підвищеною напругою промислової частоти

К

Випробну напругу прийняти згідно з паспортом, але не нижче ніж 115 % номінальної напруги випробувальної установки.

Тривалість випробування 1 хв.

Випробувати кола і апарати, що перебувають під високою напругою

4. Перевірка дії блокувальних пристроїв, сигналізації та захисту

К, М

Перевірка проводиться 3-кратним опробуванням дії блокувальних пристроїв, сигналізації і захисту

Перевірка проводиться імітацією відповідних режимів

5. Перевірка інтенсивності рентгенівського випромінювання кенотронів випробувальних установок

К

Допустима потужність дози рентгенівського випромінювання у будь-якій доступній точці установки на відстані 5 – 10 см від поверхні захисту (кожуху) не повинна перевищувати 0,02 нКл/(г·с) (0,28 мР/г або 0,08 мкР/с). Значення допустимої потужності дози випромінювання дається з розрахунку 36-годинного робочого тижня. У разі іншої тривалості ці значення повинні бути помножені на коефіцієнт 36/t, де t – фактична тривалість робочого тижня, год.

Проводиться у тих випадках, коли під час проведення капітального ремонту випробувальної установки було змінено розташування кенотронів. Дозиметрична перевірка ефективності захисту від рентгенівського випромінювання здійснюється за найбільших значень напруги і струму на аноді кенотрону. Ефективність захисту від рентгенівського випромінювання визначається вимірюванням потужності дози випромінювання мікрорентгенометром

 

К – проводиться у терміни, установлені системою ТОР, але не рідше ніж один раз на 6 років для стаціонарних, один раз на 2 роки для пересувних і переносних установок; М – проводиться у терміни, установлені системою ТОР.

 

Таблиця 27. Електроустановки, апарати, вторинні кола, норми випробування яких не визначені в табл. 1 – 26 додатка 1, та електропроводки напругою до 1000 В

 

Найменування перевірки

Вид Перевірки

Нормативне значення

Вказівки

 

1

2

3

4

 

1. Вимірювання опору ізоляції

К, П, М

Опір ізоляції повинен відповідати даним, наведеним у табл. 42 додатка 2

 

 

2. Випробування підвищеною напругою промислової частоти

електротехнічних виробів напругою понад 12 В змінного струму та понад 120 В постійного струму, у тому числі:

К

Тривалість випробування 1 хв.

 

1) ізоляції обмоток та кабелю живлення ручного електроінструмента відносно корпусу та зовнішніх металевих деталей;

 

Для електроінструмента напругою до 50 В включно значення випробувальної напруги – 550 В, напругою понад 50 В і потужності до 1 кВт – 900 В, більше 1 кВт – 1350 В.

Корпус електроінструменту та з'єднані з ним деталі, виготовлені з діелектричного матеріалу, на час випробування обгорнути металевою фольгою і заземлити.

Якщо опір ізоляції не менше ніж 10 МОм, то випробування ізоляції підвищеною напругою можна замінити вимірюванням опору ізоляції мегаомметром напругою 2500 В протягом 1 хв.

 

2) ізоляції обмоток знижувальних трансформаторів

 

Значення випробної напруги для первинної обмотки напругою:

127 – 220 В – 1350 В;

330 – 440 В – 1800 В

Випробувальна напруга прикладається по черзі до кожної з обмоток. У цьому разі інші обмотки повинні бути електричноз'єднані із заземленим корпусом та магнітопроводом

 

3. Випробування підвищеною напругою промислової частоти силових і вторинних кіл робочою напругою понад 50 В, що не містять пристроїв з мікроелектронними елементами:

К

Тривалість випробування 1 хв.

 

 

1) ізоляції розподільних пристроїв елементів приводів вимикачів, короткозамикачів, відокремлювачів, апаратів, а також вторинних кіл управління, захисту, автоматики, сигналізації, телемеханіки тощо;

 

Значення випробної напруги 1000 В.

Під час проведення випробування мегаомметром напругою 2500 В можна не здійснювати вимірювань опору ізоляції мегаомметром напругою 500, 1000 В.

 

2) ізоляції силових та освітлювальних електропроводок

 

Значення випробної напруги 1000 В

Проводиться, якщо опір ізоляції нижче ніж 1 МОм

 

4. Перевірка спрацьовування захисту в електроустановках із заземленою нейтраллю

К, П, М

Струм однофазного короткого замикання на корпус або нульовий провід повинен перевищувати номінальний струм плавкої вставки найближчого запобіжника або розчіплювача автоматичного вимикача.

Кратність повинна відповідати вимогам ПУЭ

Перевіряється на всіх заземлених установках безпосереднім вимірюванням струму однофазного короткого замикання на корпус та металеві конструкції або вимірюванням повного опору петлі "фаза-нуль" з подальшим визначенням струму однофазного короткого замикання. В електроустановках, приєднаних до одного щитка та тих, що містяться в межах одного приміщення, допускається здійснювати вимірювання з подальшою перевіркою спрацювання захисту тільки на одній, найвіддаленішій від точки живлення установці (частині установки). Спрацювання захисту на інших установках (частинах установок) визначається у цьому разі вимірюванням перехідного опору між перевіреною і тією установкою, що перевіряється, відповідно до пункту 5 цієї таблиці. У світильників зовнішнього освітлення перевіряється спрацювання захисту тільки для найвіддаленіших світильників кожної лінії. Спрацювання захисту в разі замикання на корпус інших світильників перевіряється вимірюванням перехідного опору між нульовим проводом та корпусом світильника. Перевірку спрацювання захисту групових ліній різних приймачів, що використовуються короткочасно, допускається здійснювати на штепсельних розетках із захисним контактом

 

5. Перевірка наявності кола між заземленими установками й елементами заземленої установки

К, П, М

Не повинно бути обривів та незадовільних контактів. Опір повинен бути не більше ніж 0,1 Ом

Проводиться на установках, спрацювання захисту яких перевірене.

Перевірка проводиться з періодичністю 1 раз на рік

 

6. Перевірка дії максимальних або незалежних розчіплювачів

К

Розчіплювачі повинні вимикати автоматичний вимикач при значеннях параметра (струм, напруга, час), що перебувають у заданих межах

Перевірку слід здійснювати на робочих уставках. Кратність спрацювання розчіплювала повинна відповідати вимогам ПУЭ

 

7. Перевірка пристроїв захисного вимкнення

К, П, М

Проводиться шляхом натиску на кнопку "Т" (тест)

Проводиться не рідше ніж один раз на квартал і завжди перед уведенням у роботу

 

8. Перевірка роботи контакторів, автоматичних вимикачів і магнітних пускачів при номінальній і пониженій напрузі

К

Контактор, автоматичний вимикач і магнітний пускач повинні надійно вмикатись, вимикатися і надійно утримуватись у ввімкненому положенні при напрузі утримання, заданій в паспорті. Вимоги до перевірки цих апаратів наведені в табл. 43 додатка 2

 

 

9. Перевірка фазування розподільних пристроїв напругою до 1000 В і їх приєднань

К

Фази повинні збігатися

 

 

10. Вимірювання напруг дотику та кроку в штучно створеному аварійному режимі

К

В електроустановках із заземленою нейтраллю при одноразовому короткому замиканні напруга дотику і напруга кроку не повинні перевищувати 50 В, якщо для конкретних приміщень не встановлені інші значення

Необхідно здійснювати на об'єктах з підвищеною електронебезпекою (наприклад, у лазнях з електронагрівачами та ін.), де з метою запобігання електротравматизму у підлозі повинні бути влаштовані спеціальні пристрої вирівнювання електричних потенціалів

 

11. Перевірка відсутності пошкоджень провідників у пристроях вирівнювання електричних потенціалів

К, П, М

Опір будь-якої петлі повинен бути не більше ніж 1 Ом

Проводиться не рідше ніж один раз на рік на об'єктах, де дозволяє конструкція вирівнювальних пристроїв; у разі відсутності можливості здійснити таку перевірку слід визначити напруги дотику і кроку відповідно до пункту 10 цієї таблиці

 

12. Вимірювання рівня освітленості та інших нормативних світлотехнічних параметрів

К, П, М

Освітленість та інші світлотехнічні параметри повинні відповідати нормам

Оцінка результатів контрольних вимірювань повинна здійснюватись з урахуванням типу ламп, що застосовуються, та напруги в момент вимірювання

 

 

К, П, М – проводяться у терміни, установлені системою ТОР, виходячи з місцевих умов і режиму експлуатації установок, але не рідше ніж: К – один раз на 12 років, П або М – один раз на
6 років. Перевірки та вимірювання, зазначені в пунктах 1, 7 та 11 цієї таблиці, слід проводити у терміни, наведені у відповідних таблицях додатка 1.

 

 

 

 

 

Задать вопрос или оставить комментарий. Форум по охране труда
Ваше имя:

Ваша почта:

Необязательно (для уведомления)
Введите символы: *
captcha
Обновить
2010-2012 Все, что представлено на ohranatruda.in.ua, предназначено исключительно для ознакомительных целей. admin@ohranatruda.in.ua