Главная Охрана труда в Украине Охрана труда в РФ Охрана труда
Главная > Электробезопасность > ПТЕЕС Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів > Додаток 2 Основні нормативно-технічні показники, які використовуються при проведенні випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів >
ПТЕЕС Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів установлюють основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації електроустановок та електрообладнання споживачів. Правила поширюються на діючі електроустановки напругою до 150 кВ включно, які належать споживачам електричної енергії, незалежно від форм власності та відомчої належності, а також на електроустановки населення напругою понад 1000 В.

Правила поширюються також на електроустановки до 1000 В, які перебувають на правах власності в населення, у частині застосування норм випробувань та вимірювання параметрів електрообладнання.

 

   ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Украины

Прикрепленные файлы (скачать)

 
 
Содержание

1. Загальні положення
2. Нормативні посилання
3. Терміни та визначення понять
4. Скорочення
5. Організація експлуатації електроустановок
6. Електрообладнання та електроустановки загального призначення
7. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Додаток 1 Норми і методи випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів
Додаток 2 Основні нормативно-технічні показники, які використовуються при проведенні випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів
Додаток 3 Перелік документів і розрахунків, що передаються споживачу під час приймання в експлуатацію електроустановок, розміщених у вибухонебезпечних зонах
Додаток 4 Порядок приймання в експлуатацію електроустановок, розміщених у вибухонебезпечних зонах
Додаток 5 Зміст оглядів та перевірок електрообладнання, розміщеного у вибухонебезпечних зонах залежно від виду вибухозахисту D, E, N, P, I, O, Q, S, M

Додаток 2 Основні нормативно-технічні показники, які використовуються при проведенні випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів

до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів

 

Таблиця 1. Обсяг перевірки ізоляції обмоток трансформаторів після капітального ремонту та заливання масла

 

Трансформатори

Обсяг перевірки

Нормативні значення

Комбінація умов, наведених у попередній колонці, достатніх для вмикання трансформатора

Додаткові вказівки

1

2

3

4

5

1. Напругою до 35 кВ і потужністю до 10000 кВ·А

1. Відбір проби масла

1. Характеристика масла (в обсязі скороченого аналізу) – у нормі

1. Для трансформаторів потужністю до 1000 кВ·А – одна з комбінацій таких умов: 1, 2; 1, 3

1. Для трансформаторів потужністю до 1000 кВА замість проведення скороченого аналізу масла допускається визначати тільки значення її пробивної напруги

2. Вимірювання опору ізоляції R60

2. Опір ізоляції R60 за час ремонту знизився не більше ніж на 30 %

2. Для трансформаторів потужністю понад 1000 до 10000 кВА – одна з комбінацій таких умов: 1, 2, 4; 1, 3, 4

2. Проби масла повинні відбиратися не раніше ніж через 12 год. після його заливання в трансформатор

3. Визначення відношення R60/R15

3. Опір ізоляції R60 не нижче вказаного в табл. 2.2

4. Відношення R60/R15 за температури 10 – 30° C не менше ніж 1,3

 

 

2. Напругою до 35 кВ і потужністю понад 10000 кВ·А; напругою 110 кВ і вище усіх потужностей

1) Відбір проби масла

1) Характеристика масла (в обсязі скороченого аналізу) – у нормі

1) Для трансформатор-рів напругою 35 кВ потужністю понад 10000 Кв·А – комбінація умов: 1, 3, 4, 6

 

2) Вимірювання опору ізоляції R60

2) Опір ізоляції R60 за час ремонту зменшився не більше ніж на 30 %

2) Для трансформаторів напругою 110 кВ і більше – комбінація умов: 1 – 6

 

3) Визначення відношення R60/R15

3) Опір ізоляції R60 не менший, ніж указаний в табл. 2.2*

 

 

4) Вимірювання tg  у трансформаторів напругою

4) Відношення R60/R15 за температури 10 – 30° C не менше ніж 1, 3

 

 

4) Вимірювання tg у трансформаторів напругою 110 кВ і вище

4. Відношення R60/R15 за температури 10 – 30° C не менше ніж 1, 3

5. Значення tg  за час ремонту підвищилось не більше ніж на 30 %

6. Значення tg  не перевищують даних, наведених у табл. 2.4

 

 

-------------

* Для трансформаторів напругою до 110 кВ. Для трансформаторів напругою більше 110 кВ опір ізоляції не нормується, але повинен ураховуватися під час комплексного розгляду результатів вимірювання.

 

Таблиця 2. Найменші допустимі значення опору ізоляції R60 обмоток маслянонаповнених трансформаторів

 

Номінальна напруга обмотки вищої напруги, кВ

Значення R60, МОм за температури обмотки,° C

10

20

30

40

50

60

70

до 35

450

300

200

130

90

60

40

110

900

600

400

260

180

120

80

понад 110

Не нормується

 

Примітка. Значення, наведені в таблиці, відносяться до всіх обмоток даного трансформатора.

 

Таблиця 3. Схеми вимірювання характеристик ізоляції трансформаторів

 

Послідовність вимірювань

Двообмоткові трансформатори

Трьохобмоткові трансформатори

обмотки, на яких проводять вимірювання

заземлювані частини трансформатора

обмотки, на яких проводять вимірювання

заземлювані частини трансформатора

1

НН

Бак, ВН

НН

Бак, СН, ВН

2

ВН

Бак, НН

СН

Бак, НН, ВН

3

(ВН + НН)*

Бак

ВН

Бак, НН, СН

4

-

-

(ВН + СН)*

Бак, НН

5

-

-

(ВН + СН+ НН)*

Бак

-----------

* Вимірювання є обов'язковими тільки для трансформаторів потужністю 16000 кВ·А і більше.

Примітка. ВН, СН і НН – відповідно обмотки вищої, середньої та нижчої напруг.

 

Таблиця 4. Найбільші допустимі значення tg  ізоляції обмоток маслонаповнених трансформаторів

 

Трансформатори

Значення tg , % за температури обмотки,° C

10

20

30

40

50

60

70

Напругою 35 кВ потужністю понад

10000 кВА та напругою 110 – 150 кВ усіх потужностей

1,8

2,5

3,5

5,0

7,0

10,0

14,0

 

Примітка. Значення, наведені в таблиці, відносяться до всіх обмоток даного трансформатора.

 

 

Таблиця 5. Випробувальна напруга промислової частоти для обмоток силових трансформаторів

 

Об'єкт випробування

Напруга випробувальної обмотки, кВ

До 0,69

3

6

10

15

20

35

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Трансформатори з нормальною ізоляцією і вводами на номінальну напругу

Випробувальна напруга, кВ

4,3

15,3

21,3

29,8

38,3

46,8

72,3

2. Трансформатори з полегшеною ізоляцією, у тому числі сухі

Випробувальна напруга, кВ

2,7

9,0

14,4

21,6

33,3

42,5

-

 

Таблиця 6. Максимально допустимі в експлуатації показники якості трансформаторного масла

 

Найменування показника

Значення

1

2

1. Пробивна напруга, кВ для трансформаторів, апаратів і вводів на напругу не менше ніж:

 

до 15 кВ

20

понад 15 до 35 кВ

25

понад 60 до 150 кВ

35

2. Вміст механічних домішок за візуальним визначенням

Відсутній

3. Кислотне число, мг КОН /г масла не більше ніж

0,25

4. Вміст водорозчинних кислот і лугів, мгКОН/г не більше ніж:

 

для трансформаторів потужністю понад 630 кВ·А і маслонаповнених герметичних вводів

0,014

для негерметичних вводів

0,03

для трансформаторів потужністю до 630 кВ·А

Не визначається

5. Температура спалаху в закритому тиглі,° C не нижче ніж

125

6. Тангенс кута діелектричних втрат при 90° C, %, для силових та вимірювальних трансформаторів, вводів на напругу 110 – 150 кВ не більше ніж

15

7. Вміст вологи

За заводськими нормами

8. Вміст газу, % об'єму не більше ніж

2

 

Примітка. У таблиці наведені значення показників експлуатаційного масла всіх марок. Значення показників свіжого сухого масла перед і після заливання в обладнання, а також перед вводом в експлуатацію встановлюються відповідними державними стандартами й технічними умовами.

 

Таблиця 7. Випробувальна напруга промислової частоти ізоляції напівпровідникових перетворювачів

 

Найбільша робоча напруга, В

Випробувальна напруга, кВ

Найбільша робоча напруга, В

Випробувальна напруга, кВ

до 24

0,5

від 201 до 500

2

від 25 до 60

1,0

 

 

від 61 до 200

1,5

понад 500

2,5 Uроб + 1, але не більше ніж 3

 

Примітка. Uроб – діюче значення напруги кола, що випробовується.

 

Таблиця 8. Випробувальна напруга промислової частоти конденсаторів

 

Вид випробування

Випробувальна напруга для конденсаторів з номінальною напругою, кВ

до 0,66

1,05

3,15

6,3

10,5

Між виводами і корпусом

2,3

4,3

15,8

22,3

30,0

 

 

Таблиця 9. Норми на сірчану акумуляторну кислоту та електроліт для акумуляторних батарей

 

Показник

Норма на сірчану кислоту

Норма для електроліту

вищий сорт

перший сорт

розведена свіжа кислота для заливання в акумулятори

граничнодопустима

концетрація компонентів в електроліті працюючого акумулятора

1

2

3

4

5

1. Масова частка моногідрату (H2SO4), %

92 – 93

92 – 94

-

-

2. Інтенсивність забарвлення (визначається калориметричним методом)

0,6

 

0,6

1,0

3. Масова частка заліза (Fe), % не більше ніж

0,005

0,006

0,004

0,008

4. Масова частка залишку після прожарювання, % не більше ніж

0,02

0,03

0,03

-

5. Масова частка оксидів азоту (N2O3), % не більше ніж

0,00003

0,00015

0,00005

-

6. Масова частка арсену (As), % не більше ніж

0,00005

0,00008

0,00005

-

7. Масова частка хлористих з'єднань (Cl), % не більше ніж

0,0002

0,0003

0,0005

0,0005

8. Масова частка марганцю (Mn), % не більше ніж

0,00005

0,00005

0,00005

-

9. Масова частка суми важких металів у перерахуванні на свинець (Pb), % не більше ніж

0,01

0,01

-

-

10. Масова частка міді (Cu), % не більше ніж

0,0005

0,0005

0,0005

-

11. Масова частка речовин, які відновлюють марганцевокислий калій, мл 0,01 Н розчину не більше ніж

4,5

4,5

-

-

12. Прозорість

Прозора

Прозора

Прозора

Прозора

13. Густина за температури 20° C, г/см3:

1,83 – 1,84

 

 

 

для акумуляторів типу СК

-

-

1,18 ± 0,005

1,205 ± 0,0051

для акумуляторів типу СН

-

-

1,21 ± 0,005

1,24 ± 0,005

 

Таблиця 10. Випробувальна випрямлена напруга для силових кабелів

 

Категорія випробування

Кабелі з паперовою ізоляцією на напругу, кВ

до 1

2

3

6

10

20

35

К

2,5

10 – 17

15 – 25

36

60

100

140 – 175

М

-

10 – 17

15 – 25

36

60

100

140 – 175

 

Категорія випробування

Кабелі з пластмасовою ізоляцією на напругу, кВ

Кабелі з гумовою ізоляцією на напругу, кВ

0,66*

1*

3

6

10

3

6

10

К

-

2,5

7,5

36

60

6

12

20

М

-

-

7,5

36

60

6**

12**

20**

------------

* Випробування випрямленою напругою одножильних кабелів з пластмасовою ізоляцією без броні (екранів), прокладених на повітрі, не проводяться.

** Після ремонтів, не зв'язаних з перемонтажем кабелю, ізоляція перевіряється мегаомметром на напругу 2500 В, а випробування підвищеною випрямленою напругою не проводяться.

 

 

Таблиця 11. Допустимі відхилення положення опор та їх елементів ПЛ 35 кВ і вище

Найменування

Граничне значення для опор

залізобетонних

металевих

дерев'яних

1

2

3

4

1. Відхилення від вертикальної осі вздовж і поперек ПЛ (відношення відхилення верхнього кінця стояка опори до її висоти)

1:100 – для портальних опор

 

 

1:150 – для одностоякових опор

1:200

1:100

2. Зміщення опори перпендикулярно до осі ПЛ (вихід із створу):

 

 

 

для одностоякових опор для довжини прольоту, м:

 

 

 

до 200

100 мм

100 мм

100 мм

понад 200

200 мм

-

200 мм

від 200 до 300

-

200 мм

-

понад 300

-

300 мм

-

для портальних металевих опор на відтяжках для довжини прольоту, м:

 

 

 

до 250

-

200 мм

-

понад 250

-

300 мм

-

для портальних залізобетонних – опор

200 мм

-

-

3. Відхилення кінця траверси від горизонталі (ухил траверси) щодо її довжини для опор (довжина траверси L)

1:100 L – для одностоякових опор

-

1:50 L – для одностоянкових опор

4. Відхилення осі траверси портальної опори з відтяжками від горизонтальної осі (довжина траверси L):

80 мм

 

 

у разі довжини траверси до 15 м

 

1:150 L

-

у разі довжини траверси більше 15 м

 

1:250 L

-

5. Розворот траверси щодо осі лінії

 

-

6. Зміщення кінця траверси від лінії, перпендикулярної до осі траверси

100 мм для одностоякових опор

100 мм

50 мм

 

Таблиця 12. Допуски на розміщення збірних фундаментів на ПЛ напругою 35 – 150 кВ, мм

Найменування

Окремо стоячі опори

Опори з відтяжками

1. Відстань між осями підніжжя у плані

±20

±50

2. Різниця вертикальних відміток верху підніжжя*

20

20

3. Зміщення центру підніжжя у плані

-

50

* Кількість прокладок для компенсації різниці відміток повинна бути не більше ніж чотири загальною товщиною не більше ніж 40 мм; площа і конфігурація прокладок повинні відповідати конструкції опорних частин опори.

 

Таблиця 13. Граничні значення прогинів та розміри дефектів залізобетонних стояків і приставок

Характер дефекту

Найбільше значення

1

2

1. Центрифуговані стояки опор і приставки на ПЛ 35 – 150 кВ

 

1.1. Викривлення стояка одностоякової вільностоячої опори

10 см

1.2. Ширина розкриття поперечних тріщин на всій поверхні бетону стояка

0,6 мм

1.3. Те саме на стояках з напруженою арматурою з високоміцного дроту

не допускається

1.4. Ширина розкриття поздовжніх тріщин у бетоні при їх кількості в одному перерізі більше двох на довжину 3 м

0,3 мм

1.5. Площа наскрізного отвору в бетоні стояка

25 см2

2. Вібровані стояки і приставки опор на ПЛ 0,38 – 35 кВ

15 см*

2.1. Відхилення вершини стояка від вертикального положення з врахуванням повороту в землі (за відсутності вітру й ожеледі)

50 см**

2.2. Вимірювання відстані між стояком і основою підкосу складної опори у порівнянні з передбаченими проектом

15 %

2.3. Ширина розкриття поперечних тріщин на довжині 1 м

0,1 мм

2.4. Ширина розкриття поздовжніх тріщин

0,5 мм

2.5. Площа відколку бетону з оголенням поздовжньої арматури

25 см2

* Під час введення в експлуатацію.

** Під час вимірів у міжремонтний період.

 

Таблиця 14. Випробувальна напруга промислової частоти для апаратів, вимірювальних трансформаторів, ізоляторів та вводів

 

Клас напруги, кВ

Випробувальна напруга, кВ

Апарати*, трансформатори струму та напруги

Ізолятори та вводи

Фарфорова ізоляція

Інші види ізоляції**

Фарфорова ізоляція

Інші види ізоляції**

1

2

3

4

5

до 0,69

1

1

-

-

3

24

21,6

25

22,5

6

32

28,8

32

28,8

10

42

37,8

42

37,8

15

55

49,5

57

51,3

20

65

58,5

68

61,2

35

95

85,5

100

90,0

* Апарати – силові вимикачі, вимикачі навантаження, роз'єднувачі, відокремлювачі, короткозамикачі, запобіжники, комплектні розподільні установки, комплектні екрановані струмопроводи, конденсатори зв'язку.

** Під іншими видами ізоляції мається на увазі паперовомасляна ізоляція, ізоляція з органічних твердих матеріалів, кабельних мас, рідких діелектриків, а також ізоляція, що складається з фарфору в поєднанні з переліченими діелектриками.

 

Таблиця 15. Розподілення напруги за елементами опорних багатоелементних ізоляторів під час контролю їх вимірювальною штангою

 

Робоча напруга, кВ

Тип ізолятора*

Кількість ізоляторів

Стан ізоляторів

Напруга на елементі (номер, рахуючи від конструкції), кВ

лінійна

фазна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

110

65

ОНШ-35-2000,

(ИШД-35)**

3

Нормальний

6

4

5

6

6

7

7

8

16

-

Дефектний

2

2

3

3

3

3

4

6

10

-

ОНШ-35-1000,

(ШТ-35)

4

Нормальний

4

5

5

6

8

10

12

15

-

-

Дефектний

2

2

2

3

4

5

7

9

-

-

ОНШ-35-1000,

(ШТ-35 або

ШТ-30)

3

Нормальний

7

8

9

11

12

18

-

-

-

-

Дефектний

3

4

5

6

8

11

-

-

-

-

ОС-1

5

Нормальний

4

5

4

5

6

7

6

9

7

12

Дефектний

2

2

2

3

3

4

3

6

5

6

ОС-1

4

Нормальний

5

6

4

8

5

12

8

17

-

-

Дефектний

2

3

2

4

3

8

6

10

-

-

35

20

ОС-1

3

Нормальний

2

3

2

4

3

6

-

-

-

-

Дефектний

2

2

2

2

2

4

-

-

-

-

ОС-1

2

Нормальний

4

5

4

7

-

-

-

-

-

-

Дефектний

2

2

2

3

-

-

-

-

-

-

ОНШ-35-1000, (ШТ-35)

1

Нормальний

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

Дефектний

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

ОНШ-35-2000,

(ИШД-35)

1

Нормальний

6

7

7

-

-

-

-

-

-

-

Дефектний

3

3

4

-

-

-

-

-

-

-

 

* Інші типи ізоляторів контролюються в залежності від робочої напруги та кількості ізоляторів.

** Під час вимірювання напруги на опорних ізоляторах штангою необхідно мати на увазі, що ізолятори ОНШ-35-2000 (ИШД-35) складаються з трьох склеєних елементів, а інші – з двох.

 

 

Таблиця 16. Розподілення напруги по ізоляторах гірлянди під час їх контролю вимірювальною штангою

Робоча напруга, кВ

Кількість ізоляторів

Стан ізоляторів

Напруга на ізоляторі (номер, рахуючи від конструкції), кВ

лінійна

фазна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

110

65

8

Нормальний

8

6

5

4,5

6,5

8

10

17

-

Дефектний

4

3

2

2

3

5

7

10

-

7

Нормальний

9

6

5

7

8,5

10

18,5

-

-

Дефектний

4

3

2

3

5

6

5

-

-

6

Нормальний

10

8

7

9

11

19

10

-

-

Дефектний

5

4

3

5

6

10

-

-

-

35

20

4

Нормальний

4

3

5

8

-

-

-

-

-

Дефектний

2

2

3

5

-

-

-

-

-

3

Нормальний

6

5

9

-

-

-

-

-

-

Дефектний

3

3

5

-

-

-

-

-

-

2

Нормальний

10

10

-

-

-

-

-

-

-

Дефектний

5

6

-

-

-

-

-

-

-

 

Таблиця 17. Максимально допустимий tg  основної ізоляції та прохідних ізоляторів за температури 20° C

Вид основної ізоляції

Значення tg , % ізоляції вводів на номінальну напругу, кВ

35

110

150

1. Паперо-бакелітова (у тому числі й мастиконаповнені вводи)

9

5

-

2. Тверда ізоляція

-

1,5

1,5

3. Маслобар'єрна

-

5

4

4. Паперово-масляна

-

1,5

1,2

 

Таблиця 18. Найменші допустимі опори ізоляції рухомих і направних частин вимикачів з органічних матеріалів

Вид випробування

Опір ізоляції, МОм на напругу, кВ

3 – 10

15 – 150

К

300

1000

 

Таблиця 19. Обов'язкові операції та складні цикли під час випробування повітряного вимикача багаторазовими увімкненнями та вимиканнями

Найменування операції або циклу

Тиск при випробуванні

Напруга на затискачах електромагнітів керування

Число операцій і циклів у процесі налагодження після ремонтів

капітальних і позапланових

поточних

1

2

3

4

5

1. Увімкнення

Найменший спрацьовування

Номінальна

3

1 – 2

2. Вимикання

Те саме

Те саме

3

1 – 2

3. Увімкнення – Вимикання (У-В)

Те саме

Те саме

2

-

4. Увімкнення

Найменший

Номінальна

3

-

 

робочий

 

 

 

5. Вимикання

Те саме

Те саме

3

-

6. У-В

Те саме

Те саме

2

-

7. Увімкнення

Номінальний

Номінальна

3

2 – 3

8. Вимикання

Те саме

Те саме

3

2 – 3

9. Вимикання – Увімкнення (В-У)

Те саме

Те саме

2

-

10. Увімкнення

Найбільший

0,8 від номінальної

2

-

 

робочий

 

2

-

11. Увімкнення

Те саме

0,85 від номінальної

2

-

12. Вимикання

Те саме

0,8 від номінальної

2

-

13. Вимикання

Те саме

0,65 від номінальної

2

-

14. У-В

Те саме

Номінальна

2

1 – 2

15. В-У-В

Те саме

Те саме

2

-

16. В-У-В

Найменший

-

2

1 – 2

 

Примітка. В операціях і складних циклах (4 – 10, 14 – 16) повинні бути зняті залікові осцилограми (по одній кожного виду).

 

Таблиця 20. Максимально допустиме значення опору постійному струму контактів роз'єднувачів

Тип роз'єднувача

Номінальна напруга, кВ

Номінальний струм, А

Опір струмопровідного контуру, мкОм

РЛН

35 – 150

600

220

Інші типи

Усі класи напруг

600

175

1000

120

1500 – 2000

50

 

Таблиця 21. Максимально допустиме зусилля витягування ножа з губок нерухомого контакту

Номінальний струм, А

Зусилля витягування, кН (кгс)

400 – 600

0,2 (20)

1000 – 2000

0,4 (40)

3000

0,8 (80)

 

Таблиця 22. Максимально допустимий час руху рухомих частин відокремлювачів та короткозамикачів

Номінальна напруга, кВ

Час з моменту подачі імпульсу, с

до замикання контактів під час увімкнення короткозамикача

до розмикання контактів під час вимикання відокремлювача

35

0,4

0,5

110

0,4

0,7

150

0,5

1,0

 

Таблиця 23. Допустимі струми провідності вентильних розрядників та їх елементів

Тип розрядника або елемента розрядника

Значення випрямної напруги, кВ

Струм провідності, мкА за температури 20° C

не менше

не більше

1

2

3

4

РВС-15*

16

450 (200)

620 (340)

РВС-20*

20

450 (200)

620 (340)

РВС-33

32

450

620

РВС-35*

32

450 (200)

620 (340)

РВМ-3

4

380

450

РВМ-6

6

120

220

РВМ-10

10

200

280

РВМ-15

18

500

700

РВМ-20

24

500

700

РВ-25

28

400

650

РВЕ-25М

28

400

650

РВМЕ-25

32

400

650

РВРД-3

3

30

85

РВРД-6

6

30

85

РВРД-10

10

30

85

Елемент розрядника РВМГ-110, РВМГ-150

30

900

1300

Елемент розрядника РВМГ-110М, РВМГ-150М

30

1000

1350

* Значення струмів у дужках належать розрядникам для мереж з ізольованою нейтраллю і компенсацією ємнісних струмів.

 

 

Таблиця 24. Пробивні напруги розрядників на промисловій частоті

 

Тип розрядників

Діюче значення пробивної напруги, кВ

не менше

не більше

РВП-3, РВО-3

9

11

РВП-6, РВО-6s

16

19

РВП-10, РВО-10

26

30,5

 

Таблиця 25. Технічні дані трубчастих розрядників

 

Тип розрядника

Номінальна напруга, кВ

Струм вимкнення, кА

Зовнішній іскровий проміжок, мм

Початковий діаметр дугогасного каналу, мм

Кінцевий діаметр дугогасного каналу, мм

Початкова довжина внутрішнього іскрового проміжку, мм

Збільшення внутрішнього іскрового проміжку не більше ніж, мм

1

2

3

4

5

6

7

8

РТФ-6

6

0,5 – 10

20

10

14

150 ± 2

3

РТВ-6

6

0,5 – 2,5

10

6

9

60

8

2 – 10

10

10

14

60

8

РТФ-10

10

0,5 – 5

25

10

11,5

150 ± 2

3

0,2 – 1

25

10

13,7

225 ± 2

3

РТВ-10

10

0,5 – 2,5

20

6

9

60

8

2 – 10

15

10

14

60

8

РТФ-35

35

0,5 – 2,5

130

10

12,6

250 ± 2

5

1 – 5

130

10

15,7

200 ± 2

5

2 – 10

130

16

20,4

220 ± 2

5

РТВ-35

35

2 – 10

100

10

16

140

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РТВ-20

20

2 – 10

40

10

14

100

10

РТВ-110

110

0,5 – 2,5

450

12

18

450 ± 2

2

 

 

1 – 5

450

20

25

450 ± 2

2

 

Таблиця 26. Найбільші допустимі значення tg  основної ізоляції трансформаторів струму при 20° C

 

Основна ізоляція

Значення tg , % ізоляції трансформаторів струму напругою, кВ

від 3 до 15

від 20 – 35

від 60 – 110

від 150 – 220

К

М

К

М

К

М

К

М

Паперо-масляна

-

-

2,5

4,5

2

3,5

1,5

2,5

Паперо-бакелітова

3

12

2,5

8

2

5

-

-

 

Таблиця 27. Максимально допустимий опір постійному струму контактів у комплектних розподільних установках

 

Найменування контактів

Номінальний струм, А

Максимально допустимий опір, мкОм

1. Контакти збірних шин (опір ділянки шин з контактним з'єднанням)

-

1,2r, де r – опір ділянки шин тієї самої довжини без контакту

2. Рознімні контакти первинного кола

400

75

600

60

900

50

1200

40

2000

33

 

 

Таблиця 28. Найменші допустимі значення опору ізоляції електродвигунів напругою вище ніж 1000 В

Температура обмотки, ° C

Опір ізоляції R60, МОм за номінальної наруги обмотки, кВ

3

6,0

10,0

10

30

60

100

20

20

40

70

30

15

30

50

40

10

20

35

50

7

15

25

60

5

10

17

75

3

6

10

 

Таблиця 29. Випробувальна напруга промислової частоти електродвигунів змінного струму під час капітального ремонту без заміни обмоток

Випробувальний елемент

Випробувальна напруга, кВ

Примітка

1

2

3

1. Обмотка статора електродвигуна потужністю 40 кВт і більше та електродвигуна відповідального механізму номінальною напругою, кВ:

 

Проводиться відразу ж після зупинки електродвигуна до його очищення від забруднень

до 0,4

1

 

0,5

1,5

 

0,66

1,7

 

2

4

 

3

5

 

6

10

 

10

16

 

2. Обмотка статора електродвигуна потужністю меншою ніж 40 кВт і номінальною напругою до 0,66 кВ

1

 

3. Обмотка ротора синхронного електродвигуна, призначеного для безпосереднього запуску, з обмоткою збудження, замкнутою на резистор або джерело живлення

1

Перед вводом електродвигуна в роботу проводиться повторне випробування мегаомметром напругою 1000 В

4. Обмотка ротора електродвигуна з фазним ротором

1,5 Uрот, але не менше 1

Uрот – напруга ротора, яка вказана в паспорті на електродвигун, або на кільцях при розімкнутому нерухомому роторі та номінальній напрузі на статорі

5. Резистори кола гасіння поля

2

Випробовуються в синхронних електродвигунах

6. Реостати і пускорегулювальні резистори

1,5 Uрот, але не менше 1

-

 

Таблиця 30. Випробувальна напруга промислової частоти електродвигунів змінного струму з жорсткими котушками або зі стрижневою обмоткою у разі повної заміни обмотки статора

Випробувальний елемент

Випробувальна напруга, кВ для електродвигунів номінальною напругою, кВ

до 0,66

2

3

6

10

3

6

10

потужністю до 1000 кВт

потужністю понад 1000 кВт

1. Окрема котушка (стрижень)* перед укладанням**

4,5

11

13,5

21,1

31,5

13,5

23,5

34

2. Обмотки після укладання в пази до паяння міжкотушкових з'єднань

3,5

9

11,5

18,5

29

11,5

20,5

30

3. Обмотки після паяння й ізолювання з'єднань

3

6,5

9

15,8

25

9

18,5

27

4. Головна ізоляція обмотки зібраної машини

2 Uном + 1 кВ, але не нижче 1,5 кВ

5

7

13

21

7

15

23

* Якщо стержні або котушки ізольовані мікастрічкою без компаундування ізоляції, то допускається зниження випробувальної напруги, указаної в пунктах 1 і 2, на 5 %.

** Якщо котушки або стержні після виготовлення були випробувані вказаною напругою, то під час повторних випробувань перед укладанням допускається випробувальну напругу зменшити на 1000 В.

 

Таблиця 31. Випробувальна напруга промислової частоти електродвигунів у разі часткової заміни обмотки статора

Випробувальний елемент

Випробувальна напруга, кВ

1. Запасні котушки (секції, стержні) перед закладанням в електродвигун

2,25 Uном + 2 кВ

2. Те саме після закладання у пази перед з'єднанням зі старою частиною обмотки

2 Uном + 1 кВ

3. Решта обмотки

2 Uном

4. Головна ізоляція обмотки повністю зібраного електродвигуна

1,7 Uном

5. Виткова ізоляція

за табл. 34 додатка 2

 

Таблиця 32. Випробувальна напруга промислової частоти електродвигунів змінного струму під час ремонту всипних обмоток

Випробувальний елемент

Випробувальна напруга, кВ для електродвигунів потужністю, кВт

від 0,2 до 10

від 10 до 1000

1

2

3

1. Обмотки після укладання в пази до паяння міжкотушкових з'єднань

2,5

3

2. Обмотки після паяння та ізолювання міжкотушкових з'єднань, якщо намотка здійснюється за групами чи котушками

2,3

2,7

3. Обмотки після просочування і запресування обмотаного сердечника

2,2

2,5

4. Головна ізоляція обмотки повністю зібраного електродвигуна

2 Uном + 1 кВ, але не нижче 1,5 кВ

 

Таблиця 33. Випробувальна напруга промислової частоти асинхронних електродвигунів з фазним ротором у разі повної заміни обмотки ротора

Випробувальний елемент

Випробувальна напруга, кВ

1. Стержні обмотки після виготовлення до закладання в пази

2 Uрот + 3 кВ

2. Стержні обмотки після закладання в пази до з'єднання

2 Uрот + 2 кВ

3. Обмотки після з'єднання, паяння і бандажування

2 Uрот + 1 кВ

4. Контактні кільця до з'єднання з обмоткою

2 Uрот + 2,2 кВ

5. Решта обмотки, що залишилася після виймання котушок, які замінюються (секцій, стержнів)

2 Uрот, але не нижче, ніж 1,2 кВ

6. Уся обмотка після приєднання нових котушок (секцій, стержнів)

1,7 Uрот, але не нижче, ніж 1 кВ

 

Примітка. Uрот – напруга ротора, яка вказана в паспорті на електродвигун, або на кільцях при розімкнутому нерухомому роторі і номінальній напрузі на статорі.

 

Таблиця 34. Імпульсна випробувальна напруга для перевірки виткової ізоляції обмоток статора електродвигунів змінного струму

Ізоляція витків

Амплітуда напруги, В на виток

до укладання секцій у пази

після укладання і бандажування

1

2

3

1. Провід ПБО

210

180

2. Провід ПБД, ПДА, ПСД

420

360

3. Провід ПБД, ізольований на всій довжині одним шаром паперової стрічки впівнапусканням

700

600

4. Провід ПБД та ПДА, ізольований шаром мікастрічки через виток

700

600

5. Провід ПДА та ПБД, ізольований одним шаром мікастрічки через виток з прокладками міканіту в пазовій частині між витками

1000

850

6. Провід, ізольований на всій довжині одним шаром мікастрічки завтовшки 0,13 мм впівнапускання

1100

950

7. Провід ПБД, ізольований на всій довжині витка одним шаром шовкової лакотканини завтовшки 0,1 мм впівнапусканням

1400

1200

8. Провід ПДА та ПБД, ізольований на всій довжині витка одним шаром мікастрічки завтовшки 0,13 мм впівнапусканням або 1/3 напускання

1400

1200

9. Провід ПДБ або ПДА, ізольований на всій довжині витка одним шаром бавовняної стрічки впритул

2100

1800

10. Провід ПДА, ізольований на всій довжині витка двома шарами мікастрічки завтовшки 0,13 мм упівнапусканням

2800

2400

 

Таблиця 35. Максимально допустимі зазори в підшипниках ковзання електродвигунів

Номінальний діаметр

Зазор, мкм, за частоти обертання, хв-1

меншої ніж 1000

1000 – 1500

більшої, ніж 1500

18 – 30

40 – 93

60 – 130

140 – 280

31 – 50

50 – 112

75 – 160

170 – 340

51 – 80

65 – 135

95 – 195

200 – 400

81 – 120

80 – 160

120 – 235

230 – 460

121 – 180

100 – 195

150 – 285

260 – 530

181 – 260

120 – 225

180 – 300

300 – 600

261 – 360

140 – 250

210 – 380

340 – 680

361 – 600

170 – 305

250 – 440

380 – 760

 

Таблиця 36. Максимально допустима вібрація підшипників електродвигунів

Синхронна частота обертання, хв-1

3000

1500

1000

750 і більше

Допустима амплітуда вібрації підшипників, мкм

50

100

130

160

 

Таблиця 37. Найменші допустимі значення опору ізоляції обмоток машин постійного струму

Температура обмотки, ° C

Опір ізоляції R60, МОм за номінальної напруги обмотки, В

До 230

460

650

750

900

10

2,7

5,3

8,0

9,3

10,8

20

1,85

3,7

5,45

6,3

7,5

30

1,3

2,6

3,8

4,4

5,2

40

0,85

1,75

2,5

2,9

3,5

50

0,6

1,2

1,75

2,0

23,5

60

0,4

0,8

1,15

1,35

1,6

70

0,3

0,5

0,8

0,9

1,0

75

0,22

0,45

0,65

0,75

0,9

 

Таблиця 38. Випробувальна напруга промислової частоти ізоляції машин постійного струму

Випробувальний елемент

Випробувальна напруга, кВ

Вказівки

1

2

3

1. Обмотки:

 

Проводиться у машинах потужністю понад 3 кВт

машин напругою до 100 В

1,6 Uном + 0,8

машин напругою вище 100 В до 1000 кВт

1,6 Uном + 0,8, але не менше ніж 1,2

машин напругою вище 100 В і з потужністю більше 1000 кВт

1,6 Uном + 0,8,

Збудників синхронних генераторів

8 Uном, але не менше ніж 1,2 кВ та не більше ніж 2,8

Збудників синхронних двигунів і синхронних компенсаторів

8 Uном, але не менше ніж 1,2 кВ

2. Бандажі якоря

1

Проводиться у машин потужністю понад 3 кВт

3. Реостати і пускорегулювальні резистори

1

Допускаються випробування разом з ізоляцією кіл збудження

 

 

Таблиця 39. Норма відхилення опору елементів машин постійного струму

 

Випробувальний елемент

Норма

Указівки

1

2

3

1. Обмотки збудження

Значення величин опорів обмоток не повинні відрізнятися від вихідних значень не більше ніж на 2 %

 

2. Обмотка якоря (між колекторними пластинами)

Значення величин виміряного опору не повинні відрізнятися між собою не більше ніж на 10 %, за винятком випадків, коли це обумовлено схемою з'єднання

Вимірювання проводиться у машин потужністю понад 3 кВт

3. Реостати і пускорегулюючі резистори

Не повинно бути обривів кіл

Перевіряється мегаомметром цілісність кіл

 

Таблиця 40. Найбільший допустимий опір заземлювальних пристроїв повітряних ліній

 

Характеристика установки, заземлювальний пристрій якої перевіряється

Питомий опір ґрунту r, Ом·м

Опір заземлювального пристрою, Ом

1

2

3

1. Лінії напругою вище 1000 В

 

 

1.1. Опори залізобетонні, металеві та дерев'яні, на яких підвішено трос або встановлено пристрої захисту від блискавки; опори залізобетонні та металеві ліній напругою 35 кВ та ліній 3 – 20 кВ у населеній місцевості, а також заземлювачі електроустаткування, установленого на опорах ліній напругою 110 кВ і вище

До 100

10*

Понад 100 до 500

15*

Понад 500 до 1000

20*

Понад 1000 до 5000

30*

Понад 5000

6* 10-3

1.2. Електроустаткування на опорах ліній напругою 3 – 35 кВ

-

250/Iр**, але не більше ніж 10

1.3. Залізобетонні і металеві опори ліній напругою 3 – 20 кВ у ненаселеній місцевості

До 100

30

Понад 100

0,3

1.4. Розрядники і захисні проміжки на підходах ліній до підстанцій з обертовими машинами

-

5

2. Лінії напругою до 1000 В***

 

 

2.1. Опори з повторними заземлювачами нульового проводу в мережах із заземленою нейтраллю для лінійної напруги:

 

 

660/380 В

До 100

15

Понад 100

0,15

380/220 В

До 100

30

Понад 100

0,3

220/127 В

До 100

60

Понад 100

0,6

2.2. Залізобетонні та металеві опори в мережі з ізольованою нейтраллю

-

50

2.3. Заземлювачі, призначені для захисту від грозових перенапруг

-

30

* Для опор висотою більше ніж 40 м на ділянках ПЛ, захищених тросом, опір заземлювача повинен бути в 2 рази меншим від наведеного в таблиці.

** Iр – розрахунковий струм замикання на землю:

- у мережах без компенсації ємнісного струму – струм замикання на землю;

- у мережах з компенсацією ємнісного струму для електроустановок, до яких під'єднані компенсувальні апарати, – струм, що дорівнює 125 % номінального струму найбільш потужного з цих апаратів, а для електроустановок, до яких не під'єднані компенсувальні апарати, – струм замикання на землю, що протікає в даній мережі при відключенні найбільш потужного з компенсувальних апаратів.

*** Для питомого еквівалентного опору ґрунту більше ніж 100 Ом·м допускається збільшення наведених значень в 0,01r раз, але не більше ніж десятикратно.

 

 

Таблиця 41. Найбільше допустиме значення опору заземлювальних пристроїв електроустановок (крім повітряних ліній)

 

Характеристика електроустановки і заземлювального об'єкта

Питомий опір ґрунту , Ом·м

Опір заземлювального пристрою, Ом

1

2

3

1. Електроустановки напругою 110 – 150 кВ, заземлювальний пристрій яких виконано за нормами на опір

До 500

0,5

Понад 500

0,001

2. Електроустановки напругою понад 1000 В у мережі з ізольованою нейтраллю:

 

 

2.1. У разі використання заземлювального пристрою одночасно для електроустановок напругою до 1000 В

До 500

125/I*р, де Iр – розрахункове значення струму замикання на землю, А

Понад 500

0,25r/Iр

2.2. У разі використання заземлювального пристрою тільки для електроустановок напругою понад 1000 В

До 500

250/Iр

Понад 500

0,5r/Iр

3. Електроустановки напругою до 1000 В

 

 

3.1. Штучний заземлювач з від'єднаними природними заземлювачами, до якого приєднані нейтралі генераторів і трансформаторів, а також повторні заземлювачі нульового проводу (у тому числі на вводах у приміщення) у мережах із заземленою нейтраллю на напругу, В:

 

 

660/380

До 100

15**

Понад 100

0,15

380/220

До 100

30**

Понад 100

0,3

220/127

До 100

60**

Понад 100

0,6

3.2. Нейтралі генераторів та трансформаторів з урахуванням використання природних заземлювачів, а також повторних заземлювачів нульового проводу повітряних ліній напругою до 1000 В за кількістю відхідних ліній не менше двох на напругу, В:

 

250 / Iр

0,5р / Iр

660/380

До 100

2

Понад 100

0,02

380/220

До 100

4

Понад 100

0,04

220/127

До 100

8

Понад 100

0,08

4. Заземлювальний пристрій в мережі з ізольованою нейтраллю:

 

 

4.1. У стаціонарних мережах

До 500

10

Понад 500

0,02

4.2. У пересувних електроустановках у разі живлення від пересувних джерел енергії

 

Визначається за значенням напруги на корпусі при однополюсному замиканні. У разі пробою ізоляції напруга повинна бути не вище таких значень: 650 В при тривалості дії до 0,05 с, 500 В – 0,1 с, 250 В – 0,2 с, 100 В – 0,5 с, 75 В – 0,7 с, 50 В – 1 с, 36 В – 3 с, 12 В – більше 3 с

-------------

* Iр – див. пояснення в табл. 40 цього додатка.

** Опір заземлювального пристрою з урахуванням повторних заземлень нульового проводу повинен бути не більше ніж 2, 4 і 8 Ом для лінійних напруг відповідно 660, 380 і 220 В джерела трьохфазного струму і напругах 380, 220 і 127 В джерела однофазного струму.

 

 

Таблиця 42. Мінімально допустимий опір ізоляції електроустановок, апаратів, вторинних кіл та електропроводок до 1000 В

 

Найменування випробуваної ізоляції

Напруга мегаомметра, В

Опір ізоляції не менше, ніж МОм

Вказівки

1

2

3

4

1. Електроустановки напругою понад 12 В змінного струму та понад 36 В постійного струму:

100 – 1000, а при наявності напівпровідникових елементів – згідно з паспортом

Повинен відповідати даним, наведеним у паспорті або ТУ на конкретний вид виробу, як правило не менше 0,5

У разі відсутності додаткових вимог заводу-виробника опір ізоляції апаратів з напівпровідниковими елементами вимірюється мегаомметром напругою 100 В. У цьому випадку діоди, транзистори та інші напівпровідникові елементи необхідно зашунтувати

2. Електричні апарати напругою, В:

 

Те саме

Цей підпункт поширюється на К та П автоматичних і неавтоматичних вимикачів, контакторів, магнітних пускачів, реле, контролерів, запобіжників, резисторів, реостатів та інших апаратів напругою до 1000 В, якщо вони були демонтовані. Випробування недемонтованих апаратів, а також їх міжремонтні випробування проводяться відповідно до вимог і періодичності вимірювань розподільних пристроїв, щитів, силових, освітлювальних або вторинних кіл

до 42

100

понад 42 до 100

250

понад 100 до 380

500 – 1000

понад 380

1000 – 2500

3. Ручний електроінструмент і переносні світильники з допоміжним обладнанням (трансформатори, перетворювачі частоти, пристрої, кабелі-подовжувачі тощо), зварювальні трансформатори

500

Після капітального ремонту:

між деталями, що перебувають під напругою для робочої ізоляції – 2 – для додаткової – 5,

- для підсиленої – 7.

В експлуатації для виробів класу II – 2 – 0,5

Для інструмента вимірюється опір ізоляції обмоток та кабелю живлення відносно корпусу та зовнішніх металевих деталей; у трансформаторів між первинною та вторинною обмотками і між кожною з обмоток та корпусом не рідше ніж один раз на 6 міс.

4. Побутові стаціонарні електроплити

1000

1

Вимірювання здійснювати не рідше ніж один раз на рік у нагрітому стані плити

5. Крани та ліфти

1000

0,5

Вимірювання здійснювати не рідше ніж один раз на рік

6. Силові й освітлювальні електропроводки

1000

0,5

Опір ізоляції при знятих плавких вставках вимірювати на ділянці між суміжними запобіжниками або за останніми запобіжниками між будь-яким проводом та землею, а також між двома будь-якими проводами. Під час вимірювання опору ізоляції в силових колах повинні бути вимкнуті електроприймачі, прилади тощо.

Опір ізоляції електропроводки у вибухопожежонебезпечних і пожежонебезпечних приміщеннях (будівлях) категорій А, Б, В, а також приміщеннях з масовим перебуванням людей слід вимірювати в повному обсязі не рідше ніж один раз на 2 роки.

Опір ізоляції електропроводки в особливо вологих та гарячих приміщеннях, а також у приміщеннях з хімічно активним середовищем слід вимірювати в повному обсязі не рідше ніж один раз на рік

7. Розподільні установки, щити і струмопроводи

1000

0,5

Вимірювання слід здійснювати для кожної секції розподільного пристрою. За можливості такі вимірювання дозволяється виконувати одночасно з випробуванням електроустановок силових та освітлювальних кіл, приєднаних до пристроїв, щитів або струмопроводів

8. Вторинні кола керування, захисту, вимірювання, автоматики, сигналізації, телемеханіки тощо

1000 – 2500

не менше 1,0

У схемах керування, захисту, вимірювання, автоматики, сигналізації та телемеханіки допускається не проводити вимірювання опору ізоляції, якщо для перевірки потрібен значний обсяг підготовчих робіт і ці кола захищені запобіжниками або розчіплювачами, що мають обернено залежні від струму характеристики. Перевірку стану таких кіл, приладів і апаратів необхідно здійснювати шляхом ретельного зовнішнього огляду не рідше ніж один раз на рік. У разі заземленої нейтралі огляд здійснюється одночасно з перевіркою спрацьовування захисту відповідно до табл. 27 додатка 1 (пункт 4)

9. Шинки оперативного струму і шинки кіл напруги на щиті керування

500 – 1000

10

Випробування проводити при від'єднаних вторинних колах

10. Кожне приєднання вторинних кіл і кіл живлення приводів вимикачів та роз'єднувачів

500 – 1000

1

Випробування слід здійснювати з усіма приєднаними апаратами (котушки приводів, контактори, реле, прилади, вторинні обмотки трансформаторів струму та напруги тощо)

11. Кола керування, захисту, автоматики і збудження машин постійного струму напругою до 1,0 кВ, приєднані до головних кіл струму

500 – 1000

1

Опір ізоляції кіл напруги до 60 В, що нормально живляться від окремого джерела, вимірюється мегамметром на 500 В і повинен бути не нижче 0,5 МОм

12. Кола, які містять пристрої з мікроелектронними елементами:

-

-

Вимірювання опору ізоляції здійснювати згідно з указівками заводу-виробника і за необхідності ужити додаткових заходів (закорочувати окремі елементи, ділянки схеми тощо)

кола напругою понад 60 В;

500

Не менше 1,0

 

кола напругою 60 В і нижче (крім кіл напругою 24 В і нижче)

100

Не менше 0,5

 

 

Таблиця 43. Кількість операцій і напруга живлення контакторів та автоматів при випробуваннях

 

Операція

Напруга живлення у відсотках від номінального

Кількість операцій

1. Увімкнення

90

5

2. Увімкнення і вимкнення

100

5

3. Вимкнення

80

10

 

 

Рис. 1. Залежність напруги дотику від допустимої тривалості її дії.

 

 

сергей 2019-08-22 12:39:45
где таблица 48

[Ответить] [Ответить с цитатой]
↑ -4 ↓

Страницы: [1]
Задать вопрос или оставить комментарий. Форум по охране труда
Ваше имя:

Ваша почта:

Необязательно (для уведомления)
Введите символы: *
captcha
Обновить
2010-2012 Все, что представлено на ohranatruda.in.ua, предназначено исключительно для ознакомительных целей. admin@ohranatruda.in.ua