Главная Охрана труда в Украине Охрана труда в РФ Охрана труда
Главная > Электробезопасность > ПТЕЕС Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів > Додаток 4 Порядок приймання в експлуатацію електроустановок, розміщених у вибухонебезпечних зонах >
ПТЕЕС Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів установлюють основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації електроустановок та електрообладнання споживачів. Правила поширюються на діючі електроустановки напругою до 150 кВ включно, які належать споживачам електричної енергії, незалежно від форм власності та відомчої належності, а також на електроустановки населення напругою понад 1000 В.

Правила поширюються також на електроустановки до 1000 В, які перебувають на правах власності в населення, у частині застосування норм випробувань та вимірювання параметрів електрообладнання.

 

   ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Украины

Прикрепленные файлы (скачать)

 
 
Содержание

1. Загальні положення
2. Нормативні посилання
3. Терміни та визначення понять
4. Скорочення
5. Організація експлуатації електроустановок
6. Електрообладнання та електроустановки загального призначення
7. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Додаток 1 Норми і методи випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів
Додаток 2 Основні нормативно-технічні показники, які використовуються при проведенні випробувань та вимірювань параметрів електрообладнання та апаратів електроустановок споживачів
Додаток 3 Перелік документів і розрахунків, що передаються споживачу під час приймання в експлуатацію електроустановок, розміщених у вибухонебезпечних зонах
Додаток 4 Порядок приймання в експлуатацію електроустановок, розміщених у вибухонебезпечних зонах
Додаток 5 Зміст оглядів та перевірок електрообладнання, розміщеного у вибухонебезпечних зонах залежно від виду вибухозахисту D, E, N, P, I, O, Q, S, M

Додаток 4 Порядок приймання в експлуатацію електроустановок, розміщених у вибухонебезпечних зонах

до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів

 

 

Під час приймання в експлуатацію електроустановок розглядаються проект і експертний висновок випробувальної організації; відповідність проекту встановленого у вибухонебезпечних зонах електрообладнання, змонтованих проводів і кабелів; технічний стан кожного електротехнічного виробу; правильність заведення проводів і кабелів, їх ущільнення в електрообладнанні, надійність їхніх контактних з'єднань; наявність поділювальних ущільнень трубопроводів електропроводок; наявність ущільнень піском кабелів в коробах для проходу крізь стіни і відсутність ушкоджень зовнішніх оболонок кабелів, а також наявність ущільнень у патрубках при проході відкрито прокладених одиночних кабелів крізь стіни; відповідність виконаного монтажу вимогам інструкцій заводів-виробників; правильність виконання комплексу заходів, що забезпечують вибухозахист.

Під час приймання в експлуатацію електроустановок у вибухонебезпечних зонах необхідно:

 

1. Провести нижченаведені контрольні перевірки обладнання з усіма видами вибухозахисту, а саме:

1.1. Технічного стану кожного електротехнічного виробу.

1.2. Наявності маркування і попереджувальних написів (знаків).

1.3. Відсутності пошкоджень оболонки, оглядового скла, що впливають на вибухозахищеність.

1.4. Наявності кріпильних елементів, заземлювальних і пломбувальних пристроїв та заглушок у ввідних пристроях, що не використовуються.

1.5. Відсутності несанкціонованих змін в електротехнічному виробі.

1.6. Правильності виконання заведення проводів і кабелів, відсутність у них видимих пошкоджень, надійності їх контактних з'єднань і ущільнення в електрообладнанні, а також заробку незадіяних кабелів.

1.7. Правильності виконання трубної електропроводки (ущільнювальна (фітинги) арматура розміщується на відстані не більше ніж 450 мм від усіх оболонок, що містять джерело можливого загоряння вибухонебезпечної суміші в умовах нормальної роботи).

Надійності ущільнень проводів і кабелів у фітингах повинна бути підтверджена протоколом випробувань монтажної організації, а товщина компаунда в ущільнювальній арматурі – вибірковою перевіркою і повинна бути рівною внутрішньому діаметру труби, але не менше, ніж 20 мм, що підтверджується актом монтажної організації. Ущільнювальна речовина повинна бути дозволена акредитованою випробувальною організацією.

1.8. Відсутності у вибухонебезпечних зонах усіх класів проводів і кабелів з поліетиленовою ізоляцією й оболонкою.

1.9. Цілістності систем трубопроводів і перехідників комбінованої системи електропроводки.

1.10. Наявності піску в коробах для ущільнення в них кабелів під час проходження їх крізь стіни і відсутності ушкоджень зовнішніх оболонок кабелів.

1.11. Наявності ущільнень у патрубках під час проходження відкрито прокладених одиничних кабелів крізь стіни.

1.12. Виконання монтажу окремих видів обладнання згідно з вимогами, наведеними в інструкціях заводів-виробників.

1.13. Правильності встановлення з'єднувача для увімкнення переносних світильників та інших електроприймачів, що включаються періодично.

1.14. Виконання струмопроводів до електричних вантажопідіймальних механізмів та пересувних електроприймачів.

Струмопроводи до електричних вантажопідіймальних механізмів та пересувних електроприймачів у вибухонебезпечних зонах будь-якого класу повинні виконуватися гнучким кабелем з мідними жилами в гумовій ізоляції та гумовій маслобензиностійкій оболонці, що не поширює горіння.

1.15. Переконатися, що кабелі, прокладені у вибухонебезпечних зонах відкрито (на конструкціях, стінах, у каналах, тунелях та ін.), не мають зовнішніх покрить з горючих матеріалів (дгжут, бітум, бавовняне обплетення та ін.).

 

2. Провести контрольні перевірки і порівняти фактичний стан з актами та протоколами на електрообладнання:

2.1. Усіх видів вибухозахисту й електрообладнання без засобів вибухозахисту, але з відповідним захистом від зовнішніх впливів (за винятком електрообладнання з видом вибухозахисту "i"):

- стан заземлювальних провідників та будь-яких додаткових з'єднань із землею (з'єднання повинні мати надійний контакт, а провідники – достатній поперечний переріз);

- щільність прилягання до корпусу кришок, фланців, щитів та інших частин електрообладнання, що спільно забезпечують елементи вибухозахисту, а також стопори деталей з нарізним кріпленням.

2.2. На електрообладнанні з видом вибухозахисту "d":

- виміряти ширину щілин, які можливо виміряти без розбирання вузлів електрообладнання, і зіставити зі значеннями, указаними в інструкціях заводів-виробників, а за їх відсутності керуватися табл. 1 – 3 цього додатка;

- перевірити наявність антикорозійного змащення на доступних вибухозахисних поверхнях вибухонепроникних оболонок і за необхідності її відновити;

- виміряти мінімальну відстань електрообладнання від перешкод для вибухонебезпечних сумішей категорій, яка повинна бути для: IIA не менше ніж 10 мм, IIB – 30 мм, IIC – 40 мм.

2.3. На електрообладнанні з видом вибухозахисту "і" перевірити:

- наявність і стан заземлювального пристрою там, де це передбачено інструкцією заводу-виробника;

- відсутність ушкоджень з'єднувальних проводів і кабелів;

- відсутність ушкоджень кріплення видимих монтажних джгутів;

- якість підклеювання і збереження ізоляційних трубок на місцях пайки;

- цілісність епоксидного компаундного заповнення в доступних блоках іскрозахисту;

- наявність і стан запобіжників;

- параметри елементів іскрозахисту і іскробезпечних кіл;

- дотримання вимог і вказівок монтажно-експлуатаційної інструкції під час виконання електричних вимірів, випробувань електричної ізоляції та ін.

2.4. На електрообладнанні з видами вибухозахисту "i" та "m" перевірити: відсутність раковин, тріщин, а також відшарувань залитого епоксидного компаунда від залитих деталей.

2.5. На електрообладнанні з видом вибухозахисту "q" перевірити: наявність заповнювача і товщину його засипання, відсутність ушкоджень оболонки.

 

3. Провести контрольні перевірки і порівняти фактичний стан з проектними рішеннями і вимогами норм та правил, а саме:

- відстань від приміщень з вибухонебезпечними зонами і від зовнішніх вибухонебезпечних установок до окремо споруджених електрощитових приміщень, перетворювальних підстанцій та РУ, яка не повинна бути меншою від нормативної;

- наявність тамбурів-шлюзів, що з'єднують електрощитові приміщення із приміщеннями, що мають вибухонебезпечні зони;

- відповідність кабельних естакад, галерей, кабельних каналів і тунелів вимогам норм;

- відповідність перетинів кабельних естакад з естакадами трубопроводів з горючими газами і ЛЗР вимогам норм;

- відповідність струмопроводів у вибухонебезпечних зонах вимогам ДНАОП 0.00-1.32-01 і заводів-виробників;

- відповідність мінімально припустимих відстаней від струмопроводів і кабельних естакад з транзитними кабелями до приміщень з вибухонебезпечними зонами і до зовнішніх вибухонебезпечних установок вимогам ДНАОП 0.00-1.32-01.

3.1. На електрообладнанні з видом вибухозахисту "заповнення або продувка оболонки надлишковим тиском" перевірити, що:

- усі газопроводи і їх з'єднання випробувані і витримали тиск, рівний 1,5-кратному максимальному надлишковому тиску, указаному заводом-виробником для нормальної експлуатації електрообладнання, але не менше ніж 200 Па (2 мбар);

- матеріали, що використовуються для газопроводів і їх з'єднань, стійкі до негативного впливу застосовуваного захисного газу, а також до горючих газів або пари;

- місця, у яких захисний газ уводять у живильні газопроводи, розташовані поза вибухонебезпечною зоною, за винятком випадків, коли захисний газ подають з балона;

- виходи газопроводів для відводу захисного газу розташовуються поза вибухонебезпечною зоною;

- джерело надлишкового тиску захисного газу (нагнітальний вентилятор або компресор) розташоване поза вибухонебезпечною зоною;

- конструкція фундаментних ям і газопроводів захисного газу виключає утворення в них зон, що не продуваються ("мішків"), з горючими газами або парами легкозаймистих рідин;

- у вентиляційних системах для здійснення блокувань, контролю та сигналізації використовуються електротехнічні пристрої, указані в інструкціях з монтажу й експлуатації електрообладнання.

3.2. На електрообладнанні з видом вибухозахисту "іскробезпечне електричне коло" перевірити, що:

- броня кабелю з іскробезпечними колами приєднана на кожному кінці кабелю до системи вирівнювання потенціалу через пристрої кабельного вводу або еквівалентним способом;

- у разі, якщо броня не повинна приєднуватися до системи вирівнювання потенціалів ні в одній з проміжних ділянок кабелю, то прийняті запобіжні заходи гарантують, що електрична цілісність броні кабелю забезпечується на всій довжині траси;

-виконання прийнятих заходів запобігає виникненню різниці потенціалів між бронею і системою вирівнювання потенціалів;

- змонтовані електроустановки з іскробезпечними електричними колами забезпечують ефективність захисту від впливу зовнішніх електромагнітних полів;

- кабелі іскробезпечних електричних кіл відокремлені від інших кабелів іскробезпечних кіл або прокладені так, що виключається можливість їх механічного пошкодження;

- кабелі, що містять іскробезпечні електричні кола, промарковані:

- у кінцевих заробках кабелів іскронебезпечних електричних кіл у вимірювальних шафах керування іскробезпечні електричні кола відокремлені від іскробезпечних;

- ізоляція іскробезпечних електричних кіл від землі відповідає проекту або технічній документації на електрообладнання;

- під час огляду ізольованих від землі іскронебезпечних електричних кіл перевірити справність кола для зняття електростатичних зарядів;

- перемикачі, ключі, збірки затискачів та ін., закриті кришками й опломбовані.

Якщо оболонки або покриття кабелів маркуються синім кольором, то кабелі, що мають таке маркування, не повинні використовуватися з іншою метою.

Якщо кабелі іскробезпечних або іскронебезпечних електричних кіл броньовані, поміщені в металеву оболонку або екрановані, маркування кабелів іскробезпечних електричних кіл не потрібне.

Оцінка відповідності параметрів іскробезпечних електричних кіл, систем, що складаються з декількох іскробезпечних виробів, здійснюється акредитованою випробувальною організацією.

3.3. В електрообладнанні, установленому згідно з ДНАОП 0.00-1.32-01 у вибухонебезпечній зоні "0" необхідно упевнитися, що:

- іскробезпечні електричні кола і зв'язане з ними електрообладнання відповідають рівню іскробезпеки "і-а";

- кола, уключаючи всі компоненти, електротехнічні пристрої та іскробезпечне електрообладнання, і максимальні припустимі електричні параметри з'єднувальних кабелів мають рівень "і-а"; електротехнічні пристрої, установлені поза зоною "0", повинні бути перераховані в документації на систему і відповідати також вимогам для рівня "і-а";

- напруга іскрового пробою імпульсного захисту повинна бути визначена для кожного електрообладнання пусконалагоджувальною та випробувальною організаціями;

- кабель між іскробезпечним електрообладнанням та імпульсним захистом у зоні "0" прокладений так, що забезпечується його блискавкозахист.

3.4. На електрообладнанні, допущеному для застосування у вибухонебезпечних зонах 2, перевірити, що:

- під'єднання кабелів виконане за допомогою кабельних вводів, які відповідають типу використаного кабелю;

- невикористані кабельні вводи закриті заглушками, що зберігають ступінь захисту оболонки ввідного пристрою;

- на знімних кришках електрообладнання є попереджувальна табличка "Відкривати, відключивши від мережі".

 

 

Таблиця 1. Параметри вибухонепроникних з'єднань електрообладнання 1, 2, 3-ї категорій згідно з ПВВРЕ (ПВВЕ)

 

Вид вибухо-

непроникного з'єднання

Вільний об'єм оболонки, куб. см

1-ша категорія

2-га категорія

3-тя категорія

довжина щілини L1, мм

довжина щілини до отвору під болт L2, мм

ширина щілини W1 і Wd, мм

довжина щілини L1, мм

довжина щілини до отвору під болт L2, мм

ширина щілини* W1 і Wd, мм

довжина щілини L1, мм

довжина щілини до отвору під болт L2, мм

ширина щілини W1 і Wd, мм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

До 200

5

5

0,5

5

5

0,3

5

5

0,2

Нерухомі вибухонепроникні з'єднання (рис. 1 і 2)

Понад 200 до 500

8

5

0,5

8

5

0,3

8

5

0,2

Понад 500 до 2000

15

8

0,5

15

8

0,3

15

8

0,2

Понад 2000

25

10

0,5

25

10

0,3

25

10

0,2

З'єднання рухомих зчленувань (рис. 3)

Понад 500 до 2000

15

-

0,5

15

-

0,4

15

-

0,3

Понад 2000

25

-

0,6

25

-

0,4

25

-

0,3

40

-

0,75

40

-

0,5

40

-

0,4

З'єднання тяг керування та валів (рис. 4)

До 200

10

-

0,25

10

-

0,25

10

-

0,15

Понад 200 до 500

15

-

0,25

15

-

0,25

15

-

0,15

Понад 500 до 2000

15

-

0,25

15

-

0,25

15

-

0,15

Понад 2000

25

-

0,15

25

-

0,25

25

-

0,15

-------------

* У ПВВРЕ ширину щілини позначено S1 і Sd.

 

Вибухонепроникні з'єднання

 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

 

Таблиця 2. Параметри вибухонепроникних з'єднань електрообладнання підгруп IIA і IIB згідно з ГОСТ 22782.6 – 81

 

Вид вибухонепроникного

з'єднання

Вільний об'єм оболонки,

куб. см

Підгрупа IIA

Підгрупа IIB

довжина щілини L1, мм

довжина щілини до отвору під болт L2, мм

ширина щілини плоского і циліндрич-

ного вибухо-

непроникних з'єднань W1 і Wd, мм

довжина щілини L1, мм

довжина щілини до отвору під болт L2, мм

ширина щілини плоского і циліндричного вибухо-

непроникних з'єднань W1 і Wd, мм

1

2

3

4

5

6

7

8

Нерухоме вибухонепроникне з'єднання,

рухоме вибухонепроникне з'єднання тяг і валиків керування

(рис. 1, 2, 4)

До 100

6

6

0,3

6

6

0,2

25

9

0,4

-

-

-

Понад 100 до 2000

12,5

8

0,3

12,5

8

0,15

25

9

0,4

-

-

-

Понад 2000

12,5

8

0,2

12,5

8

0,15

25

9

0,4

25

9

0,2

Рухоме вибухонепроникне з'єднання валів електричних машин з підшипниками ковзання

(рис. 3)

До 100

6

-

0,3

6

-

0,2

12,5

-

0,35

12,5

-

0,25

25

-

0,4

25

-

0,3

40

-

0,5

40

-

0,4

Понад 100 до 2000

12,5

-

0,3

12,5

-

0,2

25

-

0,4

25

-

0,25

40

-

0,5

40

-

0,3

Понад 2000

12,5

-

0,2

25

-

0,2

25

-

0,4

-

-

-

40

-

0,5

40

-

0,25

Рухоме вибухонепроникне з'єднання валів електричних машин з підшипниками ковзання (рис. 3)

До 100

6

-

0,45

6

-

0,3

12,5

-

0,5

12,5

-

0,4

25

-

0,6

25

-

0,45

40

-

0,75

40

-

0,6

Понад 100 до 2000

12,5

-

0,45

12,5

-

0,3

25

 

0,6

25

 

0,4

40

-

0,75

40

-

0,45

Понад 2000

12,5

-

0,3

12,5

-

0,2

25

-

0,6

25

-

0,3

40

-

0,75

40

-

0,4

 

 

Таблиця 3. Параметри вибухонепроникних з'єднань електрообладнання підгрупи IIC згідно з ГОСТ 22782.6-81

 

Вид вибухонепроникного з'єднання

Вільний об'єм оболонки, см3

Довжина щілини L1, мм

Довжина щілини до отвору під болт L2, мм

Ширина щілини плоского вибухонепроникного з'єднання W1 і Wd, мм

1

2

3

4

5

Плоске нерухоме вибухонепроникне з'єднання (рис. 1)

До 100 Понад 100 до 500

6

6

0,1

9,5

6

0,1

Циліндричне нерухоме вибухонепроникне з'єднання

До 500

6

-

0,1

12,5

-

0,15

40

-

0,2

Понад 500 до 2000

12,5

-

0,15

40

-

0,2

Понад 2000

25

-

0,15

40

-

0,2

Плоскоциліндричне нерухоме вибухонепроникне з'єднання (в > 0,5 L1, c + a > 6 мм)

(рис. 2)

До 2000

12,5

8

0,15

25

9

0,18

40

9

0,2

Понад 2000

25

9

0,18

40

9

0,2

Рухоме вибухонепроникне з'єднання тяг та валків керування

(рис. 4)

До 100

6

-

0,1

12,5

-

0,15

40

-

0,2

Понад 100 до 500

9,5

-

0,1

12,5

-

0,15

40

-

0,2

Понад 500 до 2000

12,5

-

0,15

40

-

0,2

Понад 2000

25

-

0,15

40

-

0,2

Рухоме вибухонепроникне з'єднання валів електричних машин з підшипниками ковзання (рис. 3)

До 100 6

-

0,15

-

12,5

-

0,25

40

-

0,3

Понад 100 до 500

9,5

-

0,15

12,5

-

0,25

40

-

0,3

Понад 500 до 2000

12,5

-

0,25

40

-

0,3

Понад 2000

25

-

0,25

40

-

0,3

 

 

 

іван 2021-04-22 11:05:27
 :bad: меня террорист убил

[Ответить] [Ответить с цитатой]
↑ -1 ↓

Страницы: [1]
Задать вопрос или оставить комментарий. Форум по охране труда
Ваше имя:

Ваша почта:

Необязательно (для уведомления)
Введите символы: *
captcha
Обновить
2010-2012 Все, что представлено на ohranatruda.in.ua, предназначено исключительно для ознакомительных целей. admin@ohranatruda.in.ua