Главная Охрана труда в Украине Охрана труда в РФ Охрана труда
Главная > Правила, НД > НПАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів > 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ >
НПАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

Дані Правила встановлюють вимоги до проектування, будови, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту і експлуатації парових котлів, автономних пароперегрівачів і економайзерів з робочим тиском більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і автономних економайзерів з температурою води вище 115°С.

 

   НПАОП 0.00-1.08-94 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов

 

Скачать украинскую и русскую версию документа можно здесь


 
 
Содержание

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2. ПРОЕКТУВАННЯ
3. КОНСТРУКЦІЯ
4. МАТЕРІАЛИ І НАПІВФАБРИКАТИ
5. ВИГОТОВЛЕННЯ, МОНТАЖ, НАЛАГОДЖЕННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА РЕМОНТ
6. АРМАТУРА, ПРИЛАДИ І ЖИВИЛЬНІ ПРИСТРОЇ
7. ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ КОТЛІВ
8. ВОДНО-ХІМІЧНИЙ РЕЖИМ КОТЛІВ
9. ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ
10. РЕЄСТРАЦІЯ, ТЕХНІЧНЕ ОПОСВІДЧЕННЯ І ДОЗВІЛ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ
11. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО КОТЛІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИМИ ОРГАНІЧНИМИ ТЕПЛОНОСІЯМИ
12. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО СОДОРЕГЕНЕРАЦІЙНИХ КОТЛІВ
13. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ДАНИХ ПРАВИЛ
14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Додаток 1 довідковий
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4 обов’язковий
Додаток 5
Додаток 6
Додаток 7 довідковий
Додаток 8
Додаток 9

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Галузь застосування Правил і їх призначення

 

1.1.1. Дані Правила встановлюють вимоги до проектування, будови, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту і експлуатації парових котлів, автономних пароперегрівачів і економайзерів з робочим тиском (тут і далі за текстом – надлишковим) більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і автономних економайзерів з температурою води вище 115°С.

Вимоги до монтажу і ремонту аналогічні вимогам до виготовлення.

1.1.2. Дані Правила поширюються на:

а) парові котли, в тому числі котли-бойлери, а також автономні пароперегрівачі і економайзери;

б) водогрійні і пароводогрійні котли;

в) енерготехнологічні котли: парові і водогрійні, в тому числі содорегенераційні котли (СРК);

г) котли-утилізатори: парові і водогрійні;

д) котли пересувних і транспортабельних установок і енергопоїздів;

е) котли парові і рідинні, які працюють з високотемпературними органічними теплоносіями (ВОТ);

ж) трубопроводи пари і гарячої води в межах котла.

1.1.3. Дані Правила не поширюються на:

а) котли, автономні пароперегрівачі і економайзери, які встановлюються на морських і річкових суднах, на інших плавучих засобах (окрім драг) та об’єктах підводного використання;

б) котли і пароперегрівачі паровозів і опалювальні котли залізничного рухомого транспорту;

в) котли з електричним обігрівом;

г) котли з об’ємом парового і водяного простору 0,01 м3 (10 л) і менше, в яких добуток робочого тиску в МПа (кгс/см2) на об’єм в м3 (л) не перевищує 0,02 (200);

д) теплоенергетичне устаткування, виготовлене відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації устаткування атомних електростанцій;

е) пароперегрівачі трубних печей підприємств хімічної, нафтогазопереробної і нафтохімічної промисловості.

1.1.4*. Відповідність котлів або їх елементів (складальних одиниць) вимогам цих Правил повинна бути підтверджена виготовлювачем (постачальником) сертифікатом відповідності, виданим органом з сертифікації, акредитованим Держстандартом України. Копія сертифіката відповідності додається до паспорта котла.

1.1.5*. Відхилення від цих Правил можуть бути допущені тільки у виняткових випадках з дозволу Держнаглядохоронпраці України. Для отримання дозволу необхідно подати Держнаглядохоронпраці України відповідне обгрунтування, а при необхідності – висновок експертно-технічного центру (далі – ЕТЦ) або головної (додаток 1) чи спеціалізованої організації, що має дозвіл Держнаглядохоронпраці України, отриманий в установленому порядку. Копія дозволу на відхилення від цих Правил додається до паспорта котла.

 

1.2. Нормативні посилання

 

В даних Правилах використовуються діючі в Україні такі нормативні документи по котлобудуванню та безпеці праці при експлуатації котлів:

 

п/п

Позначення

Назва НД

Номер статті
або таблиці Правил

1

2

3

4

1.2.1

ГОСТ 2.101-68

ЕСКД. Виды изделий.

1.3.47

1.2.2

ГОСТ 2.601-68

ЕСКД. Эксплуатационные документы.

3.3.1; 5.14.3; 5.14.4; 5.16.1; 5.16.2

_________________________________

* Зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці 11.07.97 № 182.

1

2

3

4

1.2.3

ГОСТ 12.0.004-90

ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

9.1.1; 9.2.1; 9.2.5

1.2.4

ГОСТ 12.1.003-83

ССБТ. Шум. Общие требования

безопасности.

7.1.1

1.2.5

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

7.1.1

1.2.6

ГОСТ 12.2.003-91

Оборудование производственное.

Общие требования.

3.1.1; 3.1.2

1.2.7

ГОСТ 12.2.064-81

ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности.

6.1.1; 6.7

1.2.8

ГОСТ 12.4.026-76

ССБТ. Цвета сигнальные и знаки

безопасности.

 

1.2.9

ГОСТ 15.001-88

Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения.

2.1.2

1.2.10

ГОСТ 15.005-86

Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации.

2.1.2

1.2.11

ГОСТ 356-80

Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды.

4.6.4; 4.8.4; 4.9.2

1.2.12

ГОСТ 380-80

Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.

4.3.1; додаток 4

табл. 1, 3, 4, 6

1.2.13

ГОСТ 550-75

Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Технические условия.

4.4; додаток 4

табл. 2

1.2.14

ГОСТ 977-88

Отливки стальные. Общие технические условия.

4.6; додаток 4

табл. 5

1.2.15

ГОСТ 1050-88

Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия.

4.3.1; 4.3.2; додаток 4 табл. 1, 2, 3, 4, 6

1.2.16

ГОСТ 1215-79

Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия.

4.8.6; додаток 4 табл. 7

1.2.17

ГОСТ 1412-85

Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки.

4.8; додаток 4 табл. 7

1.2.18

ГОСТ 1577-81

Прокат листовой и широкополосный универсальный из конструкционной качественной стали. Технические условия.

4.5; додаток 4 табл. 1

1.2.19

ГОСТ 1759.0-87

Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия.

4.7; додаток 4 табл. 6

1.2.20

ГОСТ 1759.4-87

Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний.

4.7; додаток 4 табл. 6

1.2.21

ГОСТ 1759.5-87

Гайки. Механические свойства и методы испытаний.

4.7; додаток 4 табл. 6

1.2.22

ГОСТ 2246-70

Проволока стальная сварочная.

Технические условия.

5.3.9

1.2.23

ГОСТ 2601-84

Сварка металлов. Термины и определения основных понятий.

9.2

1.2.24

ГОСТ 3242-79

Соединения сварные. Методы контроля качества.

5.1.4

1.2.25

ГОСТ 3619-89

Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры.

5.16.4

1.2.26

ГОСТ 4543-71

Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия.

4.5; додаток 4

табл. 4, 6

1.2.27

ГОСТ 5520-79

Сталь листовая углеродистая низколегированная и легированная для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия.

4.3; додаток 4

табл. 1

1.2.28

ГОСТ 5632-72

Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки.

4.3; додаток 4

табл. 1, 2, 6

1.2.29

ГОСТ 5949-75

Сталь сортовая и калиброванная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические требования.

4.3; додаток 4

табл. 6

1.2.30

ГОСТ 6032-89

Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стойкость против межкристаллитной коррозии.

5.12.1

1.2.31

ГОСТ 6996-66

Сварные соединения. Методы определения механических свойств.

5.12.1; 7.1;

додаток 9

1.2.32

ГОСТ 7293-85

Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки.

4.8.6; додаток 4

табл. 7

1.2.33

ГОСТ 7350-77

Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия.

4.3; додаток 4 табл. 1

1.2.34

ГОСТ 7512-82

Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод.

5.5.2; 5.7.2

1.2.35

ГОСТ 8479-70

Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия.

4.5; додаток 4 табл. 4

1.2.36

ГОСТ 8731-87

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия.

4.4; 4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.37

ГОСТ 8733-87

Трубы стальные бесшовные холодно- и теплодеформированные. Технические условия.

4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.38

ГОСТ 9466-75

Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия.

5.3.9

1.2.39

ГОСТ 9941-81

Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия

4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.40

ГОСТ 10702-78

Прокат из качественной конструкционной углеродистой и легированной стали для холодного выдавливания и высадки. Технические условия.

4.5; додаток 4 табл. 6

1.2.41

ГОСТ 10705-80

Трубы стальные электросварные. Технические условия.

4.7; додаток 4 табл. 3

1.2.42

ГОСТ 10706-76

Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования.

4.7; додаток 4 табл. 3

1.2.43

ГОСТ 14162-79

Трубки стальные малых размеров (капиллярные). Технические условия.

4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.44

ГОСТ 14637-89

Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия.

4.5; додаток 4 табл. 1

1.2.45

ГОСТ 14782-86

Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые.

5.7.2; 5.7.3; 5.7.4; 5.7.8; 5.7.9; 5.7.12

1.2.46

ГОСТ 15895-77

Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения.

1.3.49

1.2.47

ГОСТ 18442-80

Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования.

5.8.2

1.2.48

ГОСТ 18968-73

Прутки и полосы из коррозионно-стойкой и жаропрочной стали для лопаток паровых турбин. Технические условия.

4.5; додаток 4 табл. 6

1.2.49

ГОСТ 19281-89

Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия.

4.5; додаток 4

табл. 1, 3, 6

1.2.50

ГОСТ 20072-74

Сталь теплоустойчивая. Технические условия.

4.3; додаток 4

табл. 1, 2, 4, 6

1.2.52

ГОСТ 20700-75

Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650 °С. Технические условия.

4.7; додаток 4 табл. 6

1.2.53

ГОСТ 21105-87

Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод.

5.8.2

1.2.54

ГОСТ 21563-82

Котлы водогрейные стационарные. Основные параметры и технические требования.

5.16.5

1.2.55

ГОСТ 23304-78

Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений атомных энергетических установок. Технические требования. Приемка. Методы испытаний. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

4.7; додаток 4 табл. 6

1.2.56

ГОСТ 24297-87

Входной контроль продукции. Основные положения.

4.1.6

1.2.57

ГОСТ 24570-81

Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования.

6.2.7

1.2.58

ГОСТ 25365-82

Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции.

3.1.6

1.2.59

ГОСТ 26271-84

Проволока порошковая для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия.

5.3.9

1.2.60

ГОСТ 27303-87

Котлы паровые и водогрейные.

Правила приемки после монтажа.

10.3.1

1.2.61

ОСТ 26-2043-91

Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений. Технические требования.

4.7; додаток 4 табл. 6

1.2.62

ОСТ 34-38-453-79 Минэнерго

Котлы паровые стационарные.

Ремонтопригодность. Общие требования.

3.1.1

1.2.63

ОСТ 108.030.113-87

Поковки из углеродистой и легированной стали для оборудования и трубопроводов тепловых и атомных станций. Технические условия.

4.5; додаток 4

табл. 2, 4

1.2.64

ОСТ 108.030.118-78

Листы из стали марки 16ГНМА для барабанов котлов высокого давления. Технические условия.

4.5; додаток 4 табл. 1

1.2.65

ОСТ 108.961.03-79

Отливки из углеродистой и легированной стали для фасонных элементов паровых котлов и трубопроводов с гарантированными характеристиками прочности при высоких температурах. Технические условия.

4.6; додаток 4 табл. 5

1.2.66

ТУ 3-923-75

Труби котельні безшовні, механічно оброблені із конструкційної марки сталі.

4.3; додаток 4 табл. 2

1.2.67

ТУ 14-1-642-73

Сталь товстолистова теплостійка марок 12МХ; 12ХМ

4.3; додаток 4 табл. 1

1.2.68

ТУ 14-1-1584-75

Сталь товстолистова легована теплостійка марки 12Х1МФ.

4.3; додаток 4 табл. 1

1.2.69

ТУ 14-1-1921-76

Сталь низьколегована листова, що призначена для прямошовних магістральних газонафтопровідних труб марок 12Г2С, 17ГС, 17Г1С, 16Г2СФ товщиною 7,0—12,0 мм.

4.3; додаток 4 табл. 3

1.2.70

ТУ 14-1-1950-89

Сталь листова низьколегована для прямошовних труб діаметром 1020 і 1220 мм для магістральних газопроводів.

4.3; додаток 4 табл. 3

1.2.71

ТУ 14-1-4636-89

Прокат рулонний гарячекатаний низьколегований і вуглецевий.

4.5; додаток 4 табл. 3

1.2.72

ТУ 14-3-190-82

Труби стальні безшовні для котельних установок і трубопроводів.

4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.73

ТУ 14-3-341-75

Труби плавникові холоднокатані із сталі марок 12Х1МФ і 20 для парових котлів.

4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.74

ТУ 14-3-420-75

Труби стальні безшовні гарячекатані товстолистові для парових котлів і трубопроводів.

4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.75

ТУ 14-3-460-75

Труби стальні безшовні для парових котлів і трубопроводів.

4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.76

ТУ 14-3-610-77

Труби безшовні із легованої сталі для суднобудування.

4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.77

ТУ 14-3-620-77

Труби стальні електрозварні діаметром 530, 720, 820, 1020 і 1220 мм для трубопроводів високого тиску.

4.7; додаток 4 табл. 3

1.2.78

ТУ 14-3-796-79

Труби безшовні холоднодеформовані для парових котлів і трубопроводів із корозійно-стійкої марки сталі.

4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.79

ТУ 14-3-808-78

Труби електрозварні спіралешовні із вуглецевої сталі 20 для трубопроводів атомних електростанцій.

4.7

1.2.80

ТУ 14-3-858-79

Труби стальні безшовні холоднодеформовані.

4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.81

ТУ 14-3-954-80

Труби стальні електрозварні спіралешовні діаметром 580-1420 мм для трубопроводів теплових мереж.

4.7; додаток 4 табл. 3

1.2.82

ТУ 14-3-1698-90

Труби стальні електрозварні прямошовні діаметром 1020, 1220 мм для газонафтопродуктів.

4.7; додаток 4 табл. 3

1.2.83

ТУ 108.11.617-84

Заготовки із сталі 14ГНМА-Ш, 14ГНМА-ВД, що зварюється

4.3; додаток 4 табл. 1

1.2.84

ТУ 108.11.888-87 (замість

ТУ 108.11.348 и

ТУ 24-3-15-163)

Листи із сталі марки 15Х1М1Ф.

4.3; додаток 4 табл. 1

1.2.85

ТУ 108.11.902-87 (замість

ТУ 24-3-15-870)

Заготовки листові із сталі марки 20.

4.3

1.2.86

ТУ 108.1025-81

Листи із сталі марок 22К, 22К-ВД, 22К-Ш.

4.3

1.2.87

ТУ 108.1267-84

Заготовки труб із сталі марок 15Х1М1Ф і 15ГС.

4.7; додаток 4 табл. 2

1.2.88

ТУ 108.1268-84

Листи із сталі марки 15ГС.

4.3; додаток 4 табл. 1

1.2.89

СНиП ІІ-4-79

Естественное и искусственное освещение.

7.2.1

1.2.90

СНиП ІІ-35-76

Котельные установки.

7.1.1

1.2.91

СНиП ІІ-58-75

Электростанции тепловые.

7.1.1

1.2.92

СНиП 3.01.04-87

Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

10.3.1

1.2.93

РД 24.031.121-91 Міненерго

Методичні вказівки. Оснащення парових стаціонарних котлів пристроями для відбору проб пари і води.

8.2.4

1.2.94

РД 27.30.940.102-92 Міненерго

Котли парові і водогрійні, трубопроводи пари і гарячої води. Зварні з’єднання. Загальні вимоги.

5.3

1.2.95

РД 27.30.940.103-92 Міненерго

Котли парові і водогрійні, трубопроводи пари і гарячої води. Зварні з’єднання. Контроль якості.

5.3

1.2.96

РД 34.15.027-89

Міненерго

Зварювання, термообробка і контроль трубних систем котлів і трубопроводів при монтажі і ремонті устаткування електростанцій.

5.4.5

1.2.97*

ДНАОП 0.00-5.08-96

Інструкція про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об’єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт. Затверджена наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.03.96 № 40, зареєстрована у Мін’юсті України 20.03.96 за № 128/1153.

5.1.1

1.2.98*

ДНАОП 0.00-4.12-94

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці. Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 04.04.94 № 30, зареєстровано у Мінюсті України 12.05.94 за № 95/304.

9.1.1

1.2.99*

ДНАОП 0.00-4.03-93

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях. Затверджено постановами Кабінету Міністрів України від 10.08.93 і 23.02.94 № 623, 97 (зі змінами та доповненнями)

1.6.1

1.2.100*

ДНАОП 0.00-1.16-96

Правила атестації зварників. Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 19.04.96 № 61, зареєстровані у Мінюсті України 31.05.96 за № 262/1287.

5.3.3

1.2.101*

ДНАОП 0.00-1.27-97

Правила атестації фахівців неруйнівного контролю. Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.05.97 № 118, зареєстровані у Мін’юсті України 02.09.97 за № 374/2178.

5.5.5

 

1.3. Терміни і визначення

 

п/п

Термін

Визначення

1

2

3

1.3.1

Паровий котел

 

Пристрій, що має топку і огрівається продуктами спаленого в ній палива та призначений для отримання пари з тиском вище атмосферного, що використовується поза самим пристроєм.

1.3.2

Водогрійний котел

Пристрій, що має топку і огрівається продуктами спаленого в ній палива та призначений для нагрівання води, яка знаходиться під тиском вище атмосферного і використовується як теплоносій поза самим пристроєм.

1.3.3

Бойлер

Підігрівач води із мережі, пароводяний або водоводяний теплообмінник, що використовує тепло пари або котлової води для отримання гарячої води інших параметрів. Бойлер може бути вбудованим в котел або стояти окремо

1.3.4

Котел-утилізатор

Паровий або водогрійний котел без топки або з топкою для допалювання газів, в якому як джерело тепла використовуються гарячі гази технологічних або металургійних виробництв або інші технічні продуктові потоки.

1.3.5

Пароводогрійний котел

Котел, призначений для видачі споживачу пари і гарячої води.

1.3.6

Котел-бойлер

Паровий котел, в барабані якого розміщено пристрій для нагрівання води, що використовується поза самим котлом, а також паровий котел, в природну циркуляцію якого включено бойлер, який стоїть окремо. Примітка. На бойлер поширюються дані Правила незалежно від того, відключається він від котла арматурою чи ні.

 

1.3.7

Енерготехнологіч-ний котел

 

Паровий або водогрійний котел, в топці якого здійснюється переробка технологічних матеріалів.

Примітка. До технологічних матеріалів відносяться рідкі промислові стоки, газові викиди, дрібнозернисті матеріали, які підлягають вогневій обробці, луги паперової промисловості, сірки, сірководневі сполуки та ін.

1.3.8

Паровий або рідинний котел з високотемпературним органічним теплоносієм (ВОТ)

Котел, в якому як робоче середовище використовується високотемпературний органічний теплоносій (ВОТ), що знаходиться в парорідинному або рідинному стані.

1.3.9

Пароперегрівач (перегрівач)

Пристрій, призначений для підвищення температури пари вище температури насичення, яка відповідає тиску в котлі.

1.3.10

Автономний паро-перегрівач

 

Пароперегрівач, вбудований в котел чи газохід або який стоїть окремо, пара для перегріву в який надходить від зовнішнього джерела.

1.3.11

Економайзер

Пристрій, що огрівається продуктами згоряння палива і призначений для підігрівання або часткового випаровування води, яка надходить в паровий котел.

1.3.12

Автономний

економайзер

Економайзер, який вбудований в котел або газохід, підігріта вода якого повністю чи частково використовується поза даним котлом, або економайзер, який стоїть окремо, підігріта вода якого повністю чи частково використовується в паровому котлі.

1.3.13

Стаціонарний

котел

Котел, який встановлений на нерухомому фундаменті.

1.3.14

Транспортабельна котельна установка

Комплекс, що складається з котла, допоміжного устаткування, системи управління і захисту, приміщення (контейнера), в якому змонтовано все устаткування, і пристосований для транспортування з метою швидкої зміни місця використання.

1.3.15

Пересувна котельна установка

Транспортабельна котельна установка, що має ходову частину.

1.3.16

Межі (границі) котла за пароводяним трактом

Запірні пристрої живильних, дренажних та інших трубопроводів, а також запобіжні та інші клапани і засувки, які обмежують внутрішні порожнини елементів котла і приєднаних до них трубопроводів. При відсутності запірних органів межами котла слід вважати межі його заводської поставки

1.3.17

Габаритні розміри котла

Найбільші розміри котла по висоті, ширині і глибині з ізоляцією і обшивкою, а також із зміцнюючими або опорними елементами (наприклад, поясами жорсткості або опорними рамами), але без врахування виступаючих приладів, труб відбору проб, імпульсних трубок та ін.; розміри в плані визначаються від осей колон каркаса або металоконструкцій, якщо є колони; висота визначається по верху хребтової балки, а при її відсутності – по верхній точці котла.

1.3.18

Розрахунковий термін служби

котла

Термін служби в календарних роках, після закінчення якого слід провести експертне обстеження технічного стану основних деталей котла, які працюють під тиском, з метою визначення допустимості, параметрів і умов подальшої експлуатації котла або необхідності його демонтажу; термін служби повинен вираховуватись з дня введення котла в експлуатацію.

1.3.19

Розрахунковий ресурс котла (елемента)

Тривалість експлуатації котла (елемента), протягом якої виготовлювач гарантує надійність його роботи за умови дотримання режиму експлуатації, вказаного в Інструкції підприємства-виготовлювача, і розрахункового числа пусків з холодного і гарячого стану.

1.3.20

Технічне діагностування

Визначення технічного стану об’єкта. Завдання технічного діагностування: контроль технічного стану, пошук місця і визначення причин відмови (несправності); прогнозування технічного стану.

1.3.21

Технічний стан об’єкта

 

Характеризується у певний момент часу, у певному середовищі значеннями параметрів, які встановлені технічною документацією на об’єкт.

1.3.22

Технічна діагностика

Теорія, методи і засоби визначення технічного стану об’єкта.

1.3.23

Контроль технічного стану

Перевірка відповідності значень параметрів об’єкта вимогам технічної документації і визначення на цій підставі одного із заданих видів технічного стану в даний момент. (Види технічного стану: справний, працездатний, несправний, непрацездатний та ін. залежно від значень параметрів в даний момент.)

1.3.24

Технічний діагноз (результат контролю)

Результат діагностування.

 

1.3.25

Засоби технічного діагностування (контролю технічного стану)

Апаратура і програми, за допомогою яких здійснюється діагностування (контроль).

 

1.3.26

Система технічного діагностування (контроль технічного стану)

Сукупність засобів, об’єкта і виконавців, яка необхідна для проведення діагностування (контролю) згідно з правилами, зазначеними в технічній документації.

1.3.27

Алгоритм технічного діагностування (контролю технічного стану)

Сукупність приписів, які визначають послідовність дій при діагностуванні (контролі).

1.3.28

Діагностичне забезпечення

Комплекс взаємопов’язаних правил, методів, алгоритмів і засобів, необхідних для здійснення діагностування на всіх етапах життєвого циклу об’єкта.

1.3.29

Граничний стан

 

Стан об’єкта, при якому його подальша експлуатація або відновлення працездатного стану неможливі або недоцільні.

1.3.30

Напрацювання

Тривалість роботи об’єкта, яка вимірюється в годинах.

1.3.31

Ресурс

Сумарне напрацювання об’єкта від початку його експлуатації або його відновлення після ремонту до переходу в граничний стан.

1.3.32

Термін служби

Календарна тривалість експлуатації об’єкта до або після ремонту до переходу в граничний стан.

1.3.33

Залишковий

ресурс

Сумарне напрацювання об’єкта від моменту контролю його технічного стану до переходу в граничний стан.

1.3.34

Залишковий

термін служби

Календарна тривалість експлуатації об’єкта від моменту контролю його технічного стану до переходу в граничний стан.

1.3.35

Експертне технічне діагностування

 

Виконується по закінченні розрахункового терміну його служби або після вичерпання розрахункового ресурсу безпечної роботи, а також після аварії або виявлення пошкоджень елементів, які працюють під тиском, з метою визначення можливих параметрів і умов подальшої експлуатації.

1.3.36

Конструктивний зазор в кутовому зварному з’єднанні

Зазор, який утворюється між штуцером (трубою) і основною деталлю, що повністю або частково зберігається після виконання зварки.

1.3.37

Службові властивості металу

 

Комплекс механічних і фізичних характеристик, які використовуються в розрахунках на міцність і в теплових розрахунках енергоустаткування.

1.3.38

Розрахунковий

тиск

 

Максимальний надлишковий тиск в деталі, на який проводиться розрахунок на міцність при обгрунтуванні основних розмірів, що забезпечують надійну роботу протягом розрахункового ресурсу.

1.3.39

Дозволений тиск котла (елемента)

Максимально допустимий надлишковий тиск котла (елемента), встановлений за результатами технічного опосвідчення або контрольного розрахунку на міцність.

1.3.40

Робочий тиск

котла

Максимальний надлишковий тиск за котлом (пароперегрівачем) при нормальних умовах експлуатації.

1.3.41

Пробний тиск

Надлишковий тиск, при якому повинно проводитись гідравлічне випробування котла або його елементів на міцність і щільність.

1.3.42

Нормальні умови експлуатації

 

Група експлуатаційних режимів, що передбачена регламентом роботи: стаціонарний режим, пуск, вимірювання продуктивності, зупинка, гарячий резерв.

1.3.43

Аварійна ситуація

 

Стан потенційно небезпечного об’єкта, що характеризується порушенням меж та (або) умов безпечної експлуатації, але не перейшов в аварію, при якому всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал утримуються в прийнятих межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом.

1.3.44

Елемент котла

 

Складальна одиниця котла, що призначена для виконання однієї із основних функцій котла (наприклад, колектор, барабан, пароперегрівач, поверхня нагріву та інші).

1.3.45

Основний

елемент котла

 

Складальна одиниця із деталей, навантажених внутрішнім тиском, яка виконує одну із функцій котла (наприклад, збірпароводяної суміші і її розділення, перегрів пари та інші).

1.3.46

Елемент трубопроводу

Складальна одиниця трубопроводу пари або гарячої води, що призначена для виконання однієї з основних функцій трубопроводу (наприклад, прямолінійна ділянка, коліно, трійник, конусний перехід, флянець та інші).

1.3.47

Складальна

одиниця

 

Виріб, складові частини якого підлягають з’єднанню між собою зварюванням, скручуванням, розвальцьовуванням та іншими складальними операціями (ГОСТ 2.101-68)

1.3.48

Деталь

Виріб, виготовлений із однорідного за назвою і маркою матеріалу без застосування складальних операцій.

1.3.49

Виріб

 

Одиниця промислової продукції, кількість якої може обчислюватись в штуках або екземплярах (ГОСТ 15895-77).

1.3.50

Температура робочого середовища

Максимальна температура пари або гарячої води в елементі котла, що розглядається.

1.3.51

Приварні деталі,

які не працюють під тиском

 

Деталі, які приварені до внутрішньої або зовнішньої поверхні елементів котла (барабана, колекторів та ін.) і не враховуються в розрахунках на міцність даного елемента та призначені для виконання деяких допоміжних функцій: опорно-підвісної системи, кріплення ізоляції, внутрішніх пристроїв та ін.

1.3.52

Гранична температура стінки

 

Максимальна температура деталі котла або трубопроводу з боку середовища з найбільшою температурою, що визначається за тепловим і гідравлічним розрахунками або випробуваннями без врахування тимчасового збільшення обігріву (не більше 5% розрахункового ресурсу).

1.3.53

Розрахункова температура зовнішнього повітря

Середня температура зовнішнього повітря за найбільш холодну п’ятиденку року.

1.3.54

Стикове зварне з’єднання

З’єднання, в якому елементи, що зварюються, примикають один до одного торцевими поверхнями і включають в себе шов і зону термічного впливу.

1.3.55

Нормативна

документація

Правила, галузеві та державні стандарти, технічні умови, керівні документи на проектування, виготовлення, ремонт, реконструкцію, монтаж, налагодження, технічне діагностування.

1.3.56

Напівфабрикат

Предмет праці, який підлягає подальшій обробці на підприємствах-споживачах.

1.3.57

Держнаглядохоронпраці України

Державний комітет України по нагляду за охороною праці.

1.3.58

Орган Держнаглядохоронпраці

Територіальне управління Держнаглядохоронпраці України в областях і Республіці Крим

1.3.59*

Орган з

сертифікації

 

Спеціалізована організація, що акредитована Держстандартом України за поданням Держнаглядохоронпраці України, на виконання робіт з сертифікації продукції (в цих Правилах – котлів, їх елементів або складальних одиниць)

1.3.60

Спеціалізована організація з котлобудування

Організація, яка має дозвіл Держнаглядохоронпраці (на підставі висновку головної організації – в частині проектно-конструкторських робіт) на проведення в повному обсязі або частково:

проектно-конструкторських робіт на створення і (або) ремонт, і (або) реконструкцію котлів;

виготовлення, монтаж, ремонт, реконструкцію котлів і (або) їх налагодження, діагностику котлів.

1.3.61

Головна організація з котлобудування

Організація, яка уповноважена Держнаглядохоропраці:

здійснювати функції спеціалізованої організації в повному обсязі;

проводити науково-дослідні роботи щодо удосконалення котлів і їх безпечної експлуатації;

проводити експертизу проектів новорозроблених і модернізованих котлів (до проведення приймальних випробувань);

проводити експертизу котлів, в тому числі котлів, що поступають із-за кордону;

брати участь в складі комісій при проведенні приймальних випробувань;

брати участь в сертифікації котлів і підприємств, що їх виготовляють.

1.3.62

Головна організація із зварювання

 

Організація (НДІ), яка виконує комплекс науково-дослідних робіт з усіх видів і методів зварювання, їх розроблення і вдосконалення:

дослідна атестація технології зварювання; розроблення нових методів, режимів і технологій зварювання; нормативних документів зі зварювання;

експертиза і сертифікація зварювання, в т.ч. за міжнародними нормами і стандартами;

металознавство, контроль, розрахунки на міцність, зварювальне устаткування.

1.3.63

Ремонт

Відновлення пошкоджених, зношених або таких, що стали непридатними з будь-якої причини, елементів котла з доведенням їх до працездатного безпечного стану на задані заводом-виготовлювачем параметри

1.3.64

Реконструкція

 

Зміна конструкції котла, яка викликає необхідність коректування його паспорта, наприклад, збільшення або зменшення поверхонь нагріву, улаштування додаткових елементів та інше, що пов’язане зі зміною параметрів котла.

1.3.65

Власник котла

 

Підприємство, об’єднання, товариство, асоціація, інша організація, незалежно від форми власності, що має котел на балансі, або кооператори, фермери, інші особи, що мають котел в приватній власності, а також орендарі, які прийняли на себе функції власника котла згідно з договором.

1.3.66*

Експерт ЕТЦ

Фахівець ЕТЦ, навчений і атестований у встановленому Держнаглядохоронпраці України порядку.

 

1.4. Відповідальність за порушення Правил

 

1.4.1. Дані Правила обов’язкові для виконання всіма посадовими особами, спеціалістами, працівниками і громадянами, які зайняті проектуванням, виготовленням, реконструкцією, монтажем, налагодженням, ремонтом, технічним діагностуванням і експлуатацією котлів, автономних пароперегрівачів, економайзерів і трубопроводів в межах котла (котли, автономні пароперегрівачі, економайзери і трубопроводи в межах котла, далі за текстом – котли).

1.4.2. За правильність конструкції котла, розрахунок його на міцність, вибір матеріалу, якість виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування, а також за відповідність котла вимогам Правил, стандартів та іншої нормативної документації відповідає організація або підприємство (незалежно від форми власності, відомчої приналежності і господарської діяльності), яка виконала відповідні роботи.

1.4.3. Відхилення від стандартів та іншої нормативно-технічної документації допускається за погодженням з організацією, яка затвердила дану документацію. Якщо вказані документи погоджені з Держнаглядохоронпраці України, то й відхилення повинні погоджуватися з Держнаглядохоронпраці України.

1.4.4*. Особи, винні у порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

1.5. Котли і напівфабрикати, придбання яких здійснюється за кордоном

 

1.5.1*. Котли і їх елементи (складальні одиниці), а також напівфабрикати для їх виготовлення, придбання яких здійснюється за кордоном, повинні відповідати вимогам цих Правил. Організація-замовник до укладання контракту на поставку котла повинна отримати від органу з сертифікації України сертифікат відповідності, за винятком випадків, передбачених відповідними міжнародними угодами про взаємне визнання сертифікатів.

Можливі відхилення від Правил повинні бути погоджені з Держнаглядохоронпраці України до укладання контракту. Копія погодження додається до паспорта котла.

1.5.2*. Розрахунки на міцність котлів та їх елементів (складальних одиниць) повинні виконуватись згідно з нормами, погодженими з Держнаглядохоронпраці України, за винятком випадків, для яких ЕТЦ або головною чи спеціалізованою організацією, що має дозвіл Держнаглядохоронпраці України, буде підтверджено, що виконані за прийнятою постачальником методикою розрахунки задовольняють вимоги вказаних норм.

Відповідність матеріалів іноземних марок вимогам цих Правил або допустимість їх використання підтверджується висновком ЕТЦ або головною чи спеціалізованою організацією, що має дозвіл Держнаглядохоронпраці України. Копії зазначених документів додаються до паспорта котла.

1.5.3. Паспорт котла повинен бути перекладений на українську або, за вимогою замовника, на іншу мову і складений згідно з формою додатка 2, а для котлів, які працюють із високотемпературними органічними теплоносіями (ВОТ),– згідно з формою додатка 3.

 

1.6. Порядок розслідування аварій та нещасних випадків

 

1.6.1. Розслідування аварій і нещасних випадків, що пов’язані з експлуатацією котлів, на які поширюються дані Правила, повинно проводитись відповідно до діючого «Положення про розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій на виробництві, в установах і організаціях».

1.6.2. Про кожну аварію, смертельний або груповий нещасний випадок, що пов’язані з експлуатацією котлів, їх власник відповідно до Положення, зазначеного в статті 1.6.1 Правил, зобов’язаний негайно повідомити територіальний орган державного нагляду та інші організації.

1.6.3. До прибуття представника Держнаглядохоронпраці України для розслідування обставин і причин аварії або нещасного випадку власник котла зобов’язаний забезпечити збереження всієї обстановки аварії (нещасного випадку), якщо це не становить небезпеки для життя людей і не викликає подальшого розвитку аварії.

 

 

василь 2012-11-14 12:01:06
Якої потужності підлягають реєстрації водогрійні електричні котли?

[Ответить] [Ответить с цитатой]
↑ +6 ↓
василь 2012-11-14 11:52:24
котли, якої потужності підлягають реєстрації

[Ответить] [Ответить с цитатой]
↑ +1 ↓

Страницы: [1]
Задать вопрос или оставить комментарий. Форум по охране труда
Ваше имя:

Ваша почта:

Необязательно (для уведомления)
Введите символы: *
captcha
Обновить
2010-2012 Все, что представлено на ohranatruda.in.ua, предназначено исключительно для ознакомительных целей. admin@ohranatruda.in.ua